Visual basic for applications jobber

Filter

Mine tidligere søk
Filtrer etter:
Budsjett
til
til
til
Skriv
Ferdigheter
Språk
  Jobbstatus
  561,103 visual basic for applications jobber funnet, priser i USD

  Et skoleprosjekt i Informasjonsteknologi 1. Vi skal lage en database og nettside med forskjellige fjell i Norge. Du/dere skal HJELPE MEG, ikke gjøre den for meg. Du må snakke flytende norsk og må være i stand til å prate med meg på norsk enten via skype eller annet kommunikasjonsverktøy. Du må også være tigjengelig til å arbeide og evt svare på spørsmål igjennom en hel helg. Dette er helt basic koding og krever ikke akkurat så store ferdigheter. Enkle penger for dere:) (PS! Jeg må SELV forså koden, så dere må nok hjelpe meg litt med forståelsen også :p )

  $188 (Avg Bid)
  Omtalt
  $188 Snitt bud
  1 bud
  Lag en nettside Avsluttet left

  Skal lage en nettbasert tjeneste som skal matche ulike målgrupper (3 stk), innenfor samme sjanger som freelancer.com. Trenger en backendutvikler til å lage denne, har frontend-utvikler selv. Ganske basic nettside, jeg er usikker på hvilken kompetanse man trenger, men må tilpasses for mye data (mange brukere).

  $150 (Avg Bid)
  $150 Snitt bud
  1 bud

  ...trenger en ny lekker nettside for kampsportsenteret vårt. Vi flytter til nye lokaler om kort tid og vi ønsker at vår nye nettside skal være ferdig innen da. Det skal være enkelt å oppdatere informasjon og artikler, så vel som bilder. Dette skal være mulig via Wordpress portalen. Det skal være tilgjengelig på engelsk og norsk. Vi trenger også hjelp med opplasting til webhotellet. Ønsker at det skal se noe lignende -Bygge på bilder som dere får utdelt. Eller gjør det beste ut av det vi har. Gråtoner og farger er fint , men vil gjerne se med farger også. -Englesk / norsk -Media Videoer / bildegalleri Vi tilbyr instruksjon i dette: Barnepartier - Kungfu Panda Kids 3-5&ar...

  $527 (Avg Bid)
  $527 Snitt bud
  29 bud

  ...A GIS TEAM AND WE ARE LOOKING FOR A ARCGIS JAVASCRIPT DEVELOPR FOR DEVELOP WEB MAP APPICATION USING ARCGIS JAVASCRIPT API. THE APPLICATION MUST BE DEVELOP AS THE VIEWER TO THE FOLLOWING LINK: , THIS VIEWER CAN BE USED AS A BOILERPLATE / STARTING POINT FOR BASIC VIEWER; USING ARCGIS JAVASCRIPT API FOR GIS FUNCTIONALITY, FRAMEWORK DOJO FOR WIDGET AND OTHER CLASSIC JAVA FUNCTION AND BOOTSTRAP FOR GRAPHIC COMPONENT. WILL BE MADE AVAILABLE A MOCKUP. THE WEB APPLICATION CONCERNS THE INTEGRATION BETWEEN ARCGIS SERVER SERVICES EXPOSED AS WMS AND WFS AND EXTERNAL WEATHER DATA. WORK PROVIDES A FIRST STEP FOR DEVELOP ALL GIS FUNCTIONALITY WHIT ARCGIS SERVER SERVICES AND A SECOND STEP FOR INTEGRATION A WEATHER DATA. THIS ANNOUNCMENT ...

  $542 (Avg Bid)
  $542 Snitt bud
  2 bud
  Reel editor 6 dager left

  Project Description: I am looking for a skilled reel editor to create brand promotion reels. The ideal candidate will have experience in editing film/TV reels, acting reels, and music reels. Requirements: - Expertise in editing brand promotion reels - Familiarity with different types of reels such as film/TV reels, acting reels, and music reels - Ability to work with specific footage provided by the client - Proficiency in sourcing additional footage if needed - Experience in creating reels longer than 3 minutes Skills and Experience: - Proven track record in reel editing - Strong understanding of storytelling and visual aesthetics - Proficiency in video editing software (e.g. Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro) - Attention to detail and ability to meet deadlines If you hav...

  $11 (Avg Bid)
  $11 Snitt bud
  9 bud

  ...Verifier, you will be responsible for verifying a company’s existence through visual data by conducting a site visit to ensure that we provide reliable and accurate information to our client. JOB DESCRIPTION: • Conduct basic verification with the subject company’s authorized representative, such as line of business, key executives' names, etc. • Take pictures of the subject company and its vicinity, as per Confirmis’ standard operating guidelines. • Provide observation about the company to gauge activeness, e.g., staff working at the premise, loading/unloading of goods, etc. REQUIREMENTS: • Must be living in (or nearby) Bacoor City, Cavite, Philippines • Has a camera or phone/tablet of quality with a camera,...

  $11 (Avg Bid)
  Lokal
  $11 Snitt bud
  1 bud
  Microsoft Office Expert -- 2 6 dager left
  VERIFISERT

  Microsoft Office is a suite of productivity applications developed by Microsoft. It includes a collection of software tools commonly used in office settings, offering programs for word processing, spreadsheet management, presentation creation, email communication, note-taking, database management, and more. Some of its popular applications include Microsoft Word for word processing, Excel for spreadsheets, PowerPoint for presentations, Outlook for email and scheduling, Access for databases (in some versions), and OneNote for note-taking. Microsoft Office is widely utilized in business, education, and personal settings for various tasks and documentation needs.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Snitt bud
  37 bud

  ...adventure activities that's our main target. Our company name "xyz" We already have a website for this but that's very basic and almost nothing too good in it. Now I'm gonna give details about how the website would be like and what should have and other things --- We want to make the website to stand out with matching theme and looking to get a continuous website and not in pieces like compartments (simply just don't want a simple design) It should look professional Simple but not plane would do but at the same time attractive and pleasant for the -----now the basic idea for the website When someone opens the site they should be presented with the names of 3 cities in which they are looking for Then suppose ...

  $162 (Avg Bid)
  $162 Snitt bud
  34 bud

  We are looking for an advanced Laravel developer who can work on our project for 4 hours daily at a rate of 200 INR per hour. The developer should be comfortable working live on the server and have experience in feature additions. This is a long-term project with a timeline of more than 2 weeks. Ideal Skills and Experience: - Advanced level experience with Laravel development - Strong understanding of application development - Ability to handle bug fixes - Experience in adding new features to existing applications - Comfortable working live on the server - Ability to work independently and meet deadlines efficiently

  $12 (Avg Bid)
  $12 Snitt bud
  12 bud

  I am looking for a skilled freelancer to create a graphic video promoting my Guns N Roses tribute band. The video should be created using 2D animation, and needs to be 15 seconds long. I have logo and some graphics to work with however I am looking for someone who can add their own creative style using some of the ideas and images the band uses. Looking at rock n roll based video using revolvers, roses, skulls and other rock based imagery. The sound also needs to be created and consistent with a rock band, I have audio I can provide but am looking for someone to create a simple soundtrack that is in line with the graphics displayed on the video. Skills and experience needed for this project include: - Proficiency in 2D animation - Ability to create visua...

  $165 (Avg Bid)
  Garantert
  $165
  1 bidrag

  I am looking for a developer to create a mobile app specifically for Android. The main function of the application will be focused on logic games. Skills and Experience: - Experience in developing mobile apps for Android - Proficiency in logic game development - Strong problem-solving and analytical skills - Knowledge of mobile app design principles and user experience - Ability to optimize app performance and ensure smooth gameplay This project requires a creative and detail-oriented developer who can bring the concept of logic games to life on the Android platform. The ideal candidate will have a passion for game development and the ability to create engaging and challenging puzzles for users.

  $321 (Avg Bid)
  $321 Snitt bud
  24 bud

  testing of very small task applications, coding is already done, you just need to write valid test cases and fix the bugs using jest I urgently need these test cases by 9 pm today if you have already done testing then only apply. project coded in React.js * write test valid test cases and pass them . budget - 200 Rs /-

  $10 (Avg Bid)
  $10 Snitt bud
  3 bud

  ...looking for a freelancer who can help me add a location picker during checkout on my Wix website. The ideal candidate should have experience with Wix and be proficient in web development. Requirements: - Map-based picker: I prefer a map-based location picker for my checkout process. - Basic functionality: I want the location picker to have basic features without any specific functionalities like auto-fill or location tracking. - Immediate timeline: I need this project to be completed within 1-2 days. Skills and experience needed: - Proficiency in Wix website development. - Experience in integrating map-based location pickers. - Knowledge of web development and CSS. If you have the skills and experience required, please reach out to me with your portfolio...

  $43 (Avg Bid)
  $43 Snitt bud
  8 bud
  Make a Catalog for Auto Parts 6 dager left
  VERIFISERT

  I am looking for a freelancer to create a catalog for auto parts . I have a Catalog of other company , Need to copy it . I just need change the company name , SI Number and look of the Catalog . Skills and Experience: - Experience in creating product catalogs - Attention to detail in accurately describing the parts - Ability to work with specific product descriptions provided by me I will provide specific descriptions for each part, so the freelancer will not be required to conduct extensive research. However, some basic research may be necessary to ensure accuracy in the descriptions. The completed catalog should be organized and visually appealing, making it easy for customers to find the suspension components they need.

  $60 (Avg Bid)
  $60 Snitt bud
  35 bud

  I am looking for a React and NodeJS developer to work on a multi-page application. I have detailed wireframes for the project and the main functionality I want to achieve is user registration and authentication. The ideal candidate should have experience in developing multi-page applications using React and NodeJS. Knowledge of frontend and backend development is required.

  $1440 (Avg Bid)
  $1440 Snitt bud
  70 bud
  video render 6 dager left

  Project Description: Video Render I am looking for a freelancer who can create a render video of inside of a house: - Animation expertise - Experience in creating product promotion videos - Ability to bring my rough idea to life The video should effectively showcase the features and benefits of the product in an engaging and visually appealing manner. I have a rough idea of the visual elements and style that I want, and I am open to suggestions to enhance the overall quality of the video. If you have the skills and experience in animation and product promotion videos, please submit your proposal.

  $505 (Avg Bid)
  $505 Snitt bud
  45 bud

  I am looking for a developer to create a simple ASP.net EFT Core project that will allow me to view a SQL table in my database, as well as add, delete, and edit records. Requirements: - The project should allow me to view the SQL table and perform basic CRUD operations. - The interface design/layout does not need to be specific, but I have a rough idea of how I would like it to look. - The project needs to align with my existing database schema, which I will provide. Skills and Experience: - Strong proficiency in ASP.net EFT Core and SQL. - Experience in developing CRUD applications. - Ability to work with existing database schemas. - Familiarity with front-end development and UI/UX design would be a plus.

  $99 (Avg Bid)
  $99 Snitt bud
  21 bud

  Hi Mohamed, I have a basic business website with GoDaddy.com. I am looking to have built an attractive website on the platform which links through to my Amazon Website. GoDaddy have stated that they can give permission for external website builders to do this.

  $568 (Avg Bid)
  $568 Snitt bud
  1 bud

  I am looking for a virtual assistant/social account manager to help me with various tasks related to managing my online community and members. The ideal candidate should have experience in managing social media accounts, email and scheduling, as well as online communities and members. Specific tasks that I need assistance with include: - Adding/removing members to an online portal - Adding/removing members from Discord -Checking subscriptions in wordpress to get the valid members information -Contacting members who have cancelled/joined to try and encourage them to come back/welcome them -Help me develop a blog article weekly -Help me develop a mailing list -Generally help me manage things that i have not been doing so great when I am busy The online community is primarily o...

  $28 (Avg Bid)
  $28 Snitt bud
  44 bud

  I already have a website in wordpress. But i want it to be redeveloped Functional Requirement: Pages 1. Home Page ( I will share the text and sections) we are ( I will provide the text Products - There will be a Men...and text. Upon clicking a section we will redirect to Contacts/Email 5. Upon a Product selection user should have a provision to check out and purchase.(Note: In our case a product is basically a pdf document) 5. Blogs ( This will be like a placeholder in which i can upload blogs/short artciles). This page will have basic search & Filter options Us. Like any other standard 'Contact Us' Page) Non functional Requirement page will have footers, 2. Breadcumbs for navigation 3. SEO optimized 4. A very very professional looking design and colour pal...

  $114 (Avg Bid)
  $114 Snitt bud
  66 bud

  ...bottlenecks affecting application speed and processing. - Optimize database queries and overall codebase for improved performance. - Conduct a thorough analysis of the current infrastructure and implement necessary changes. - Collaborate with our team to ensure seamless integration of performance improvements. Requirements: - Proven experience in Laravel development and optimization. - Strong understanding of database optimization techniques. - Familiarity with SAAS-based applications. - Ability to work independently and collaboratively within a team. - Proactive problem-solving skills and attention to detail. If you have a track record of successfully optimizing Laravel applications and are ready to take on a challenging project, we want to hear from you. Please ...

  $85 (Avg Bid)
  $85 Snitt bud
  17 bud

  ...Verifier, you will be responsible for verifying a company’s existence through visual data by conducting a site visit to ensure that we provide reliable and accurate information to our client. JOB DESCRIPTION: • Conduct basic verification with the subject company’s authorized representative, such as line of business, key executives' name, etc. • Take pictures of the subject company and its vicinity, as per Confirmis’ standard operating guidelines. • Provide observation about the company to gauge activeness, e.g., staff working at the premise, loading/unloading of goods, etc. REQUIREMENTS: • Must be living in (or nearby) Geumsan-gun, South Korea • Has a camera or phone/tablet of quality with a camera, internet...

  $50 - $100
  Lokal
  $50 - $100
  0 bud

  Project Title: Experienced Android Software Developer Needed for Professional Online Platform App Description: I am seeking an efficient and experienced software developer for my startup business. The main goal is to develop a professional online platform app for Android. I require a developer who is serious and dedicated to delivering high-quality work within a timeline of more than 3 months. Specific Requirements: - Platform: Android - Main Functionalities: - Social Networking Integration - E-Commerce - Database Management Ideal Skills and Experience: - Proven experience in developing Android applications - Strong knowledge of social networking integration and e-commerce functionalities - Expertise in database management - Ability to create a user-fr...

  $355 (Avg Bid)
  $355 Snitt bud
  32 bud
  Simple AutoClicker 6 dager left
  VERIFISERT

  Project Title: Simple AutoClicker Description: We are looking for an experienced programmer to develop a custom autoclicker for a photobooth software. This photobooth software is designed to close all other running applications at startup for a smooth user experience, which poses a challenge for the integration of additional software. The project may involve writing custom exceptions in Windows, such as registry modifications, to allow the autoclicker to operate alongside the photobooth software. - The AutoClicker should have the ability to adjust the click position and time for repeating clicks. - The AutoClicker should autostart with windows -IMPORTANT The autoclicker should run discreetly without creating any dump files or residual data t...

  $52 (Avg Bid)
  $52 Snitt bud
  7 bud

  I am looking for a VoIP developer who can create a VoIP application for my project. The ideal candidate should have experience in developing VoIP applications with the following functionalities: - Call routing and forwarding - Call recording and monitoring - Voice recognition and transcription I have no specific requirements or preferences for the programming language to be used, so the developer can choose the most suitable language for the project. The VoIP application is expected to be used by: - Less than 100 users - 100-500 users - More than 500 users If you have experience in VoIP development and can fulfill the above requirements, please submit your proposal.

  $297 (Avg Bid)
  $297 Snitt bud
  11 bud

  Durharam Culture Research I am looking for a freelancer to conduct research on the music and arts aspect of Durham culture. Requirements: - The research should provide a basic overview of the music and arts scene in Durham. - The freelancer is free to choose their own sources for reference. - The research does not need to be in-depth, but should provide a comprehensive understanding of the topic. Ideal Skills and Experience: - Strong research skills - Knowledge or interest in music and arts - Ability to compile information and present it in a clear and concise manner

  $1095 (Avg Bid)
  $1095 Snitt bud
  30 bud
  Basic website 6 dager left

  I want a basic website with four main pages: - home - services - payment - contact Four more pages should be there, which will be listed only in footer: - privacy policy - refund policy - shipping and delivery - terms and conditions Text is ready for all these pages

  $104 (Avg Bid)
  $104 Snitt bud
  82 bud

  I am looking for a VBA expert to help with my Excel data management project. The main tasks that I need the VBA code to perform are automating repetitive tasks. The size of the data set that the VBA code will be handling is small, with less than 1000 rows. Additionally, I need the VBA code to interact with other Microsoft Office applications. Ideal skills and experience for this job include: - Strong proficiency in VBA programming - Experience in automating tasks in Excel - Familiarity with data entry and validation - Knowledge of data analysis and reporting - Understanding of Microsoft Office applications and their integration capabilities

  $87 (Avg Bid)
  $87 Snitt bud
  15 bud

  I am looking for a skilled video editor to create a cinematic wedding video that is 5-10 minutes long. The video should be visually stunning and follow a cinematic style. I will provide a list of specific shots and moments that I want to include in the video, but I am open to suggestions and ideas from the freelancer. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in video editing software - Experience in creating cinematic wedding videos - Strong storytelling skills - Attention to detail to ensure smooth transitions and visual continuity - Ability to work with provided footage and incorporate any additional elements or effects as needed

  $271 (Avg Bid)
  $271 Snitt bud
  27 bud
  Power point design 20 dager left

  I am looking for a skilled PowerPoint designer to create a sales/marketing presentation for my project. Requirements: - Experience in creating sales/marketing presentations - Ability to incorporate provided content into the slides - Familiarity with following specific visual style or branding guidelines Please provide examples of previous PowerPoint designs in your proposal.

  $74 (Avg Bid)
  Viktig
  $74 Snitt bud
  51 bud

  Experienced Automation Tester Needed for Web Application Testing Skills and Experience Required: - Proficiency in Java programming language - Knowledge of Selenium testing framework - Previous experience in testing web applications - Cucumber experience is must - Knows the use of source tree / GitHub

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr Snitt bud
  17 bud
  Video editor 2D 6 dager left

  I am looking for a video editor who specializes in basic editing, including trimming and transitions. The project involves editing a 20-minute video. Skills and Experience: - Proficient in video editing software - Ability to trim and add transitions to footage - Knowledge of basic color correction and grading techniques - Attention to detail and ability to meet deadlines - Strong communication skills The ideal candidate will have prior experience in basic video editing and be able to work efficiently to deliver the completed video within 1 week.

  $103 (Avg Bid)
  $103 Snitt bud
  24 bud

  I am looking for a website developer who can create a website similar to for digital fabric draping. The website should have basic features with customization options. I prefer the website to be built on WordPress. I do not require assistance with ongoing website maintenance as I can handle it myself. Ideal Skills and Experience: - Proficient in WordPress development - Experience in creating websites with customization options - Knowledge of digital fabric draping

  $269 (Avg Bid)
  $269 Snitt bud
  38 bud

  I am looking for a Shopify expert to create an e-commerce store for my business. The store should have basic Shopify features and incorporate some of the branding materials that I have. Ideal skills and experience: - Proficiency in Shopify and its basic features - Experience in designing and customizing Shopify stores - Ability to incorporate branding materials into the store design

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Snitt bud
  106 bud

  I am in need of a virtual assistant for data entry and organization tasks. The volume of data that needs to be managed is small, with less than 1000 entries. The data does not need to be entered into a specific software or platform, but rather into a system that I will provide. Ideal Skills and Experience: - Strong attention to detail and accuracy in data entry - Proficiency in organizing and categorizing data - Good understanding of data management principles - Previous experience in data entry projects - Ability to work independently and meet deadlines - Familiarity with basic computer software and tools

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Snitt bud
  141 bud

  I am looking for a person who can assist me in creating a PhonePe payment gateway account and integrating it into my mobile application. Requirements: - Familiarity with creating PhonePe payment gateway accounts - Experience in integrating payment gateways into mobile applications - Knowledge of the necessary information for setting up a PhonePe payment gateway account Responsibilities: - Assist in creating a PhonePe payment gateway account - Integrate the payment gateway into my mobile application - Test the payment gateway after integration Ideal Skills and Experience: - Expertise in creating and integrating payment gateways - Proficiency in mobile application development - Strong attention to detail and problem-solving skills - Ability to work independently and...

  $52 (Avg Bid)
  $52 Snitt bud
  7 bud
  Frontend React Next.js Developer 6 dager left
  VERIFISERT

  Responsibilities: · Collaborate with cross-functional teams to design and develop scalable and high-performance web applications using , React, and Node.js. · Conduct thorough code reviews to ensure code quality, best practices, and adherence to coding standards. · Implement responsive user interfaces that work seamlessly across various devices and browsers. · Optimize application performance and ensure a smooth user experience. Requirements: · 4plus years of professional development experience with Next.js. · Strong proficiency in JavaScript/TypeScript and React.js. · Experience with state management libraries such as Redux. · Familiarity with server-side rendering (SSR) and static site...

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr Snitt bud
  163 bud

  I am looking for a skilled short form video editor who can create engaging and visually appealing videos for social media platforms, specifically Instagram, Facebook and Lined Skills and Experience: - Proficient in video editing software such as Adobe Premiere Pro, After Effects, Capcut - Strong understanding of social media trends and best practices for video content - Ability to create videos that are 60 - 90s in length - Experience in editing both informational and promotional content - Creativity in storytelling and ability to make content visually appealing - Attention to detail and ability to meet deadlines Skills (con't): - Use Autopod to cut full length interview - Ability to identify segments to cut into reels - Ability to trim a 2-4min excerpt into 90s...

  $71 (Avg Bid)
  $71 Snitt bud
  27 bud
  simulator 6 dager left

  Project name: Development of a Mobile Driving Simulator that teaches traffic rules Overview: I am looking for an experienced developer who can create a mobile driving simulator app with special features and functions. The simulator will be used on mobile devices and should provide a realistic driving experience. Requirements: - Experience in developing mobile applications, especially for driving simulators - Ability to create realistic physics and graphics for mobile driving simulator - Ability to integrate different car models and environments into the simulator - Experience creating a user-friendly interface and intuitive controls for a mobile application - Knowledge of various driving scenarios and road conditions to increase the realism of the simul...

  $2130 (Avg Bid)
  $2130 Snitt bud
  48 bud

  I am looking for a skilled developer to build a custom E-commerce application from scratch. Specific Requirements: - The application should include some specific features and functions, although I am open to suggestions for additional ones. - It must be mobile-friendly and compatible with both mobile and desktop devices. Ideal Skills and Experience: - Experience in building custom E-commerce applications from scratch. - Ability to understand and implement specific features and functions according to my requirements. - Knowledge of mobile-friendly development and responsive design.

  $1433 (Avg Bid)
  $1433 Snitt bud
  77 bud

  We are searching a person for Part Time Job (4 hours a day) at the supermarket, $15 per hour. We can verify that the person spends 4 hours in the supermarket taking photos of products. That means $60 dollars for each day, $360 the week. This job involves going to a supermarket and taking photos of products (3 photos for each product). You'll only need a basic cell phone camera without editing photos. See attached sample photos. A list of product categories will be provided and there is no limit to the number of products to be shipped. If you are interested, leave a message and I will give you more information.

  $20 / hr (Avg Bid)
  Lokal
  $20 / hr Snitt bud
  1 bud

  I am looking for a VPN expert to install and perfect a PPTP-VPN on my Linux server. The project requires the following skills and experience: Operating System: Linux - The expert must be proficient in configuring and working with VPN on Linux servers. Level of Security: Basic - The expert should be able to implement basic security measures to ensure the privacy and integrity of the VPN connection. Configuring VPN Clients: Required - The expert does not need to assist with configuring VPN clients. Overall, the ideal freelancer for this project should have a strong understanding of VPN technology, specifically with PPTP-VPN on Linux servers. They should be able to set up and optimize the VPN for basic security requirements. Current Scenario: I h...

  $29 (Avg Bid)
  $29 Snitt bud
  5 bud

  I am looking for a full stack web software developer to create a user interaction-focused application for our existing business. The ideal candidate should be proficient in Python, as this is the preferred tech stack for the project. Key requirements for the project include: - Developing a user-friendly interface for our customers to interact with the software - Implementing features that enhance user experience and engagement - Ensuring seamless integration with our existing systems and databases - Collaborating with our team to gather requirements and provide technical guidance - Conducting thorough testing and debugging to ensure the software is fully functional and error-free Skills and experience needed for this project: - Strong proficien...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Snitt bud
  86 bud
  Power bi shet 6 dager left

  I am looking for a Power BI expert who can help me visualize my marketing data. I have some data already, but additional data may be needed to complete the visualization. The ideal candidate should have experience in creating Power BI reports and be proficient in analyzing data. They should be able to provide basic data analysis such as summary statistics and trends. Skills and experience required for this project: - Proficiency in Power BI - Experience in data visualization - Knowledge of marketing data analysis - Ability to gather and analyze data for visualization - Strong understanding of summary statistics and trends analysis

  $19 (Avg Bid)
  $19 Snitt bud
  18 bud

  ...Verifier, you will be responsible for verifying a company’s existence through visual data by conducting a site visit to ensure that we provide reliable and accurate information to our client. JOB DESCRIPTION: • Conduct basic verification with the subject company’s authorized representative, such as line of business, key executives' names, etc. • Take pictures of the subject company and its vicinity, as per Confirmis’ standard operating guidelines. • Provide observation about the company to gauge activeness, e.g., staff working at the premise, loading/unloading of goods, etc. REQUIREMENTS: • Must be living in (or nearby) Talisay City, Cebu, Philippines • Has a camera or phone/tablet of quality with a camera, ...

  $16 (Avg Bid)
  Lokal
  $16 Snitt bud
  1 bud

  I am looking for a skilled developer to create a ChatGPT AI for fortune-telling predictions. The ideal candidate should have experience in developing AI chatbots and should be familiar with natural language processing and machine learning algorithms. Accuracy Level: - The fortune-telling predictions should be moderately accurate, providing reliable and insightful information to the users. Interaction Level: - The AI should have a moderate level of interaction with the users, engaging in meaningful conversations and providing personalized predictions. Platform: - The AI should be available on both website and mobile app platforms, allowing users to access the fortune-telling service seamlessly from different devices. Skills and Experience: - Strong proficiency in AI chatbo...

  $426 (Avg Bid)
  $426 Snitt bud
  26 bud

  ...Site Verifier, you will be responsible for verifying a company’s existence through visual data by conducting a site visit to ensure that we provide reliable and accurate information to our client. JOB DESCRIPTION: • Conduct basic verification with the subject company’s authorized representative, such as line of business, key executives' names, etc. • Take pictures of the subject company and its vicinity, as per Confirmis’ standard operating guidelines. • Provide observation about the company to gauge activeness, e.g., staff working at the premise, loading/unloading of goods, etc. REQUIREMENTS: • Must be living in (or nearby) Warsaw, Poland • Has a camera or phone/tablet of quality with a camera, internet acc...

  $28 (Avg Bid)
  Lokal
  $28 Snitt bud
  3 bud

  ...Verifier, you will be responsible for verifying a company’s existence through visual data by conducting a site visit to ensure that we provide reliable and accurate information to our client. JOB DESCRIPTION: • Conduct basic verification with the subject company’s authorized representative, such as line of business, key executives' names, etc. • Take pictures of the subject company and its vicinity, as per Confirmis’ standard operating guidelines. • Provide observation about the company to gauge activeness, e.g., staff working at the premise, loading/unloading of goods, etc. REQUIREMENTS: • Must be living in (or nearby) Middlesbrough, UK • Has a camera or phone/tablet of quality with a camera, internet acces...

  $40 - $50
  Lokal
  $40 - $50
  0 bud
  Need to improve UI for my App 6 dager left
  VERIFISERT

  I am looking for a skilled UI designer to improve the user interface of my web-based app. Platform: Web-based UI Focus: I am open to suggestions and am looking for a complete UI overhaul. Design Preferences: I don't have any specific design preferences or examples in mind, so I am open to any design style. Skills and Experience: - Proven experience in UI design for web-based applications - Strong understanding of user-centered design principles - Proficiency in design tools such as Sketch, Adobe XD, or Figma - Ability to create visually appealing and intuitive UI designs - Experience in creating responsive designs for different screen sizes - Knowledge of current design trends and best practices - Excellent communication skills and abi...

  $297 (Avg Bid)
  $297 Snitt bud
  48 bud

  I am looking for a freelancer who can help me with creating a fishbone analysis diagram for a basic project in my manufacturing company. The purpose of the diagram is to identify the causes of an efficiency problem that we are facing. Skills and Experience: - Strong understanding of fishbone analysis and its application in problem-solving - Experience in analyzing efficiency issues in a manufacturing setting - Proficiency in creating clear and visually appealing diagrams - Ability to work quickly and meet tight deadlines Timeline: The timeline for this project is less than one week, so I need someone who can start immediately and deliver the diagram within a short timeframe. If you have the necessary skills and experience, and can work within the given timel...

  $52 (Avg Bid)
  $52 Snitt bud
  3 bud

  Topp visual basic for applications artikler