Filter

Mine tidligere søk
Filtrer etter:
Budsjett
til
til
til
Skriv
Ferdigheter
Språk
  Jobbstatus
  153,945 sql jobber funnet, priser i USD
  Lag en nettside Avsluttet left

  Kode om en administrasjonside fra ASP til ASP.net/SQL Forventninger til utfører: Krever over gjennomsnittet god prosessforståelse Gjennomfører av persontype. (forroverent) Har prosjektleder-egenskaper, da det blir mye "tråder samtidig". En som nyttiggjør seg av utviklingsprogramvare istedenfor å "laget sitt eget". Mer praktiker enn analytiker Kan om ønskelig bli vurdert for fast stilling i bedriften/andre prosjekter videre. All kommuniksjon med bedriften foregår kun på Norsk, skriftlig og muntlig. Uansett vil utviklingen i all hovedsak foregå innen 3mnd, men det må påregnes endel bugfiks de neste 6mnd snitt på 2t pr uke. Arbeidstiden trenger ikke å væ...

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr Snitt bud
  5 bud
  Write some Software Avsluttet left

  SQL project for a medium database

  SQL
  $157 (Avg Bid)
  $157 Snitt bud
  7 bud

  Data capture program on a website, previously solving a captcha (audio could also solve it rather than imaging) and subsequent recording in SQL databases

  $348 (Avg Bid)
  $348 Snitt bud
  1 bud

  Programa de captura de datos en una web, resolviendo previamente un captcha y posterior grabacion en bbdd sql / Data capture program on a website, previously solving a captcha and subsequent recording in SQL databases

  $29 - $244
  $29 - $244
  0 bud
  Build a Website Avsluttet left

  Migrate MS SQL database to MYSQL database

  $163 (Avg Bid)
  $163 Snitt bud
  4 bud

  SQL server database administrator guru as a consultant

  $16 (Avg Bid)
  $16 Snitt bud
  2 bud

  Needed a SQL database. for a tourism website.

  $108 (Avg Bid)
  $108 Snitt bud
  10 bud
  a2billing asterisk Avsluttet left

  a2billing asterisk database sql

  $227 (Avg Bid)
  $227 Snitt bud
  2 bud

  Verifiy SQL stuff, cron jobs, databases

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Snitt bud
  2 bud

  Det skal lages en app til vårt nettbaserte HMS-system. Systemet er skrevet i klassisk ASP med en SQL-database i bunnen. Det må lages et api mot systemet. Appen skal ta bilder og legge dem på prosjekter inne i systemet. Man skal også kunne registrere avvik med den. Designet skal være enkelt og ren, i stil med vår logo, og våre farger.

  $4050 (Avg Bid)
  $4050 Snitt bud
  20 bud
  SQL Query - reorder Avsluttet left

  As discussed, reorder SQL database

  $60 (Avg Bid)
  $60 Snitt bud
  1 bud
  SQL COdeer2 -- 4 Avsluttet left

  Scripts for SQL databases.

  $20 (Avg Bid)
  $20 Snitt bud
  1 bud

  i neen php script for instagram api , sql & OAuth Login with username instagram with my app Description script : Full View user's profile - Showing 10 random users with a button (follow) - Showing 10 users of image files randomly with Button (like) - When a user follow the script automatically follow you after some time. - When (like) image, the script is (like) image of the last your photos . If your account Private , script does not follow back or like back you All operations are stored to the database admin file Edit user Delete a user View Statistics Users view Private accounts Design For Browser and Mobile

  $1221 (Avg Bid)
  $1221 Snitt bud
  3 bud
  Build a Website Avsluttet left

  i neen php script for instagram api , sql & OAuth Login with username instagram with my app Description script : Full View user's profile - Showing 10 random users with a button (follow) - Showing 10 users of image files randomly with Button (like) - When a user follow the script automatically follow you after some time. - When (like) image, the script is (like) image of the last your photos . If your account Private , script does not follow back or like back you All operations are stored to the database admin file Edit user Delete a user View Statistics Users view Private accounts Design For Browser and Mobile

  $1313 (Avg Bid)
  $1313 Snitt bud
  2 bud

  i neen php script for instagram api , sql & OAuth Login with username instagram with my app Description script : Full View user's profile - Showing 10 random users with a button (follow) - Showing 10 users of image files randomly with Button (like) - When a user follow the script automatically follow you after some time. - When (like) image, the script is (like) image of the last your photos . If your account Private , script does not follow back or like back you All operations are stored to the database admin file Edit user Delete a user View Statistics Users view Private accounts Design For Browser and Mobile

  $1027 (Avg Bid)
  $1027 Snitt bud
  5 bud

  I am looking for a developer to create a simple ASP.net EFT Core project that will allow me to view a SQL table in my database, as well as add, delete, and edit records. Requirements: - The project should allow me to view the SQL table and perform basic CRUD operations. - The interface design/layout does not need to be specific, but I have a rough idea of how I would like it to look. - The project needs to align with my existing database schema, which I will provide. Skills and Experience: - Strong proficiency in ASP.net EFT Core and SQL. - Experience in developing CRUD applications. - Ability to work with existing database schemas. - Familiarity with front-end development and UI/UX design would be a plus.

  $97 (Avg Bid)
  $97 Snitt bud
  25 bud

  I am looking for a skilled SSRS developer to create a report that will display product images from an Azure storage container. The ideal candidate will have experience working with SSRS and Azure sto...skilled SSRS developer to create a report that will display product images from an Azure storage container. The ideal candidate will have experience working with SSRS and Azure storage. Requirements: - Display product images from an Azure storage container - Use a standard table layout for the report - Ability to filter and sort the images based on image metadata -U need to retrive name of photo from SQl table Skills and Experience: - Proficiency in SSRS and Azure storage - Experience with creating reports that display images - Knowledge of filtering and sorting data in SSRS based o...

  $14 (Avg Bid)
  $14 Snitt bud
  2 bud

  ...pipeline for continuous integration and deployment. Specific functionality requirements for the service will be provided, and I am looking for someone who can effectively implement them. The project needs to be completed within a week, so the ideal candidate should have experience working on similar projects with tight timelines. Required Skills and Experience: - Strong proficiency in C# and SQL - Web API should have EF core first approach with migration - Experience developing and deploying Web API services - Familiarity with Azure VM and pipeline deployment - Provide multiple environments like test, stage, and prod. - Deployment should be done by Azure Ci/CD pipeline. - Ability to work efficiently and meet tight deadlines - Provide documents like how to setup local enviro...

  $116 (Avg Bid)
  $116 Snitt bud
  10 bud

  Data Analytics Project - Intermediate Level Skills and Experience: - Proficiency in Excel, data analytics, and SQL - Strong analytical and problem-solving skills - Experience in working with large datasets and performing data analysis - May need revision if answer are not satisfied. - if you interested me submit your bid and complete assignment will be provided after . -need in 12 hours ,

  $22 (Avg Bid)
  $22 Snitt bud
  19 bud

  BANGALORE BASED FREELANCERS ONLY I am looking for a Senior-level O365 admin with experience in Migration and O365 SQL DBA for a long-term project lasting more than a year. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience as an O365 admin - Strong knowledge of O365 development - Proficiency in SQL database administration - Experience in migration projects - Ability to work independently and manage complex projects This is a great opportunity for an experienced professional to join our team and contribute to the success of our O365 migration project.

  $1428 (Avg Bid)
  Lokal
  $1428 Snitt bud
  10 bud

  I am looking for a skilled Backend Developer to join our innovative team. We need someone who has expertise in SQL, MySQL, JavaScript, and Python, with an expert level of experience. Familiarity with AWS infrastructure is also required, at an intermediate level. Additionally, it would be ideal if the candidate has experience in Dashboard Reporting and Microsoft Azure DevOps, with a preference for Ruby experience.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr Snitt bud
  52 bud

  I am looking for an expert in SQL for a project that requires assistance with database design. The ideal candidate should have experience with SQL Server as the preferred database management system. In addition to SQL, expertise in Java programming language is required for this project. Key requirements for the project: - Database design tasks - Proficiency in SQL Server - Expertise in Java programming language

  $151 (Avg Bid)
  $151 Snitt bud
  60 bud
  Sql backup online azure o AWS 6 dager left
  VERIFISERT

  Respaldar una base de datos SQL server y su configuración, habilitar réplicas y funcionalidad

  $198 (Avg Bid)
  $198 Snitt bud
  11 bud

  Note: This is a short deadline project. Experts who can complete it within a day only apply. I am looking for a freelancer who can write SQL queries on the databox platform to create dashboards for my business. The purpose of these dashboards is to analyze sales data, detailed reports of menu performance and track customer behavior. I need help identifying the specific metrics or KPIs that should be tracked on the dashboards. The complexity level of the data to be analyzed is advanced, involving complex queries, stored procedures, data cleansing, and transformations. Ideal skills and experience for this project include: - Strong expertise in writing SQL queries on the databox platform - Experience in creating dashboards for analyzing sales data, monitoring website traf...

  $29 (Avg Bid)
  $29 Snitt bud
  12 bud

  Preliminary analysis of the project "New Opencart E-Commerce Site based on Microsoft SQL"

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr Snitt bud
  1 bud

  Required Skills Familiar with Core PHP, CORE PHP. Good knowledge in CMS tools (Drupal, Wordpress, Etc...). Having knowledge in HTML5, CSS3, pro CSS and JavaScript, Bootstrap including jQuery. Strong working knowledge of SQL Server and MySQL. Comfortable working with web services and APIs. Familiar with Core PHP. Familiar with Multilingual Languages Application Very strong debugging, problem solving and analytical reasoning skills.

  $177 (Avg Bid)
  $177 Snitt bud
  26 bud
  Build a Database 6 dager left
  VERIFISERT

  1. the deliverables (both must be submitted): • A .sql file (or text file) with all of your SQL commands. • A word file (.docx file) with a MySQL workbench screenshot for each task. This includes your code and the result. You must organize them in the order of the tasks below and include the task number for each. 2. If necessary, modify your primary table’s structure so the Author/Director’s name is separated into two columns (fields) First Name and Last Name. 3. Write a query: • to display all titles with a release date prior to the year 2010 from your primary table; list the following three columns (fields) Title, Author/Director, and Year. • to display the total length (in pages/minutes) of all titles in your primary table; then display the...

  $139 (Avg Bid)
  $139 Snitt bud
  62 bud

  I am lookin...functionality The preferred technology stack for the web portal development is Java. I am open to suggestions and recommendations from the developer, but Java is my preferred choice. Ideal skills and experience for this job include: - Strong proficiency in Java programming language - Experience with web development frameworks and libraries using REACT - Knowledge of database management systems and SQL - Familiarity with front-end technologies such as HTML, CSS, and JavaScript - Ability to integrate and work with third-party APIs - Attention to detail and ability to deliver high-quality work within deadlines If you have the skills and experience required for this project, please submit your proposal with examples of your previous work and a timeline for completion. ...

  $310 (Avg Bid)
  $310 Snitt bud
  40 bud
  Mini SQL project 6 dager left
  VERIFISERT

  I am looking for a freelancer to complete a mini SQL project for me. The specific task that needs to be completed is database design. I do not have a preferred database management system (DBMS), so I am open to suggestions from the freelancer. The expected volume of data for the database is small, up to 1GB. Ideal skills and experience for this job include: - Strong knowledge and experience in SQL - Proficiency in database design - Familiarity with different DBMS options, such as MySQL and PostgreSQL - Ability to handle and optimize small-sized databases - Attention to detail and accuracy in data analysis If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal. Thank you!

  $41 (Avg Bid)
  $41 Snitt bud
  33 bud

  Job d...for Programming, testing, debugging, and integrating new features based on the requirements. Qualifications Back-End Web Development and Front-End Development skills Proven experience in Object-Oriented Programming (OOP) concepts Strong knowledge of Software Development methodologies and tools Proficient in Laravel and PHP frameworks Experience with MySQL databases and hands-on experience with SQL Excellent problem-solving skills and attention to detail Ability to work independently and remotely Bachelor's degree in Computer Science, Engineering or a related field Additional experience with Front-End web technologies such as Angular, React, Vue.js, and Node.js would be beneficial. Experience in digital payment solutions and emerging market technologies would also b...

  $133 / hr (Avg Bid)
  $133 / hr Snitt bud
  37 bud

  Requirements:- • Experience in D...models and data warehouses • Developing and maintaining ETL processes • Creating and maintaining views, stored procedures, and other database objects • Taking ownership of a project and seeing it through to completion • Snowflake developers need expertise in SQL databases and many programming languages. • They can create data-intensive apps with flexible performance, scalability, and concurrency parameters. • Snowflake Cloud Development • Snowflake Admin Management • SQL and PLSQL • SQL query tuning • Database performance tuning • Writing complicated SQLs • Analysing query performance • Query tuning ...

  $4331 (Avg Bid)
  $4331 Snitt bud
  5 bud

  ...me transfer my WordPress website to a new server. The reason for the transfer is that the current server has corrupted WordPress core files, making it impossible to use any files there. I have access to the current server and WordPress admin dashboard, so the freelancer will be able to easily access all the necessary files and databases. The preferred method for transferring the pictures and SQL database is through manual transfer. Skills and experience required for this project include: - Expertise in WordPress website transfers - Knowledge of server management and troubleshooting - Experience with manual file and database transfers - Familiarity with WordPress admin dashboard and database management If you have the necessary skills and experience, and can complete this p...

  $33 (Avg Bid)
  $33 Snitt bud
  55 bud

  We plan to launch our new e-commerce site with Opencart version 4.0.2.3. When making this decision, we considered the fact that the framework is open source and that our in-house teams have enough software development skills to make minor changes and improvement...developments that can be grouped under 4 main FOCUS AREAS at the same time. We request separate time and budget proposals for all 4 main focus areas. Apart from this, those who wish can also submit a cumulative proposal for all 4 main focus areas. You can find the titles of our focus areas below. You can see the explanations in the brief document: FOCUS 1: Making the entire system work based on Microsoft SQL FOCUS 2: Implementing a unique User Interface FOCUS 3: General Opencart Functionality Improvements FOCUS 4: ERP In...

  $2445 (Avg Bid)
  $2445 Snitt bud
  104 bud

  I am looking for a backend developer with experience in C# to work on a project of inte...management systems Responsibilities: - Develop and maintain backend systems - Optimize performance and scalability - Implement security measures - Collaborate with frontend developers and project stakeholders Skills and Experience: - Proven experience in C# development - Familiarity with backend frameworks (although no specific framework is required) - Knowledge of database management systems, such as SQL or MongoDB - Understanding of API design and development - Strong problem-solving and analytical skills - Ability to work in a fast-paced environment and meet deadlines If you have the skills and experience required for this intermediate-level backend development project, please submit your...

  $116 (Avg Bid)
  $116 Snitt bud
  27 bud

  Years of experience: 10+ Location: Remote - India Contract Tenure - 06 Months extendable Notice Period - Immediate Timings : 2pm - 11pm IST M - F Total experience :10+ years 5+ years strong development and technical leadership experience as a nodejs backed developer. 5+ years of experience interfacing with data access layers for SQL and NoSQL systems Strong experience in Kafka, Cassandra, Elastic Seach, Redis, S3, etc. A team player that works hard, admits his/her strengths and weaknesses, and has the flexibility to improve by learning new things. Preference for demonstrated experience with cloud-based analytics platforms (AWS, Azure, etc) Experience with web and public/private cloud infrastructure (AWS/GCP, Kubernetes, Docker, Nginx/Apache) Experience writing unit test cases.

  $1392 (Avg Bid)
  $1392 Snitt bud
  43 bud
  Programmer for start-up C# 5 dager left
  VERIFISERT

  Programmer needed for a start-up company to work on a web development project using C#. The ideal candidate should have experience in working with existing code. The project involves the following requirements: - Developing and ...Troubleshooting and debugging issues in the existing codebase - Implementing new features based on the project requirements - Writing clean and efficient code that follows industry best practices - Ensuring the security and integrity of the web application - Experience with front-end technologies such as HTML, CSS, and JavaScript is a plus - Familiarity with database management systems, particularly SQL Server, is preferred - Strong problem-solving and communication skills are essential for effective collaboration with both technical and non-technical tea...

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr Snitt bud
  90 bud

  Good morning/afternoon/evening from Usama We are a Database, Web, WordPress, e-Commerce, and Mobile App Developers. ...e-Commerce, and Mobile App Developers. We work across all industries with small, medium, and large businesses. Our skills include: - Certified Salesforce developer, - React Native, Flutter Hybrid Mobile Application Development - Bootstrap, Responsive Design - WordPress, Woocommerce, WordPress Plugin Development - iPhone App Development, Android App development - Microsoft Access, MS SQL Server, MySQL - .Net, PHP, HTML, CSS, Scripting, CodeIgnitor Framework - Volusion, Bigcommerce, Shopify, Magento experts - Salesforce Administration and Programming - Access to Web Application conversion - Excel to Web Application conversion - Graphic Design, Interface Design

  $15 (Avg Bid)
  $15 Snitt bud
  1 bud

  fixes for php/sql back and frontend

  $130 (Avg Bid)
  Taushetspliktsavtale
  $130 Snitt bud
  20 bud

  Project Title: SQL Query Optimization for Improved Performance Description: I am looking for a skilled SQL developer who can optimize my current queries to improve performance. The goal is to achieve faster execution time and reduce resource usage. Requirements: - Strong expertise in SQL query optimization techniques and best practices - Familiarity with tips, indexes, and materialized views for query optimization - Experience in optimizing queries for large datasets - Ability to identify and resolve bottlenecks in query performance Deliverables: - Optimized SQL queries that demonstrate significant improvements in execution time and resource usage If you have the knowledge and experience to optimize SQL queries and improve performance, please submit ...

  $38 (Avg Bid)
  $38 Snitt bud
  4 bud

  I have excel shit that i use to capture and mantein records of customers i need some one that can help design a fron end webbase application to capture that information in to mysql i need ti be able to run reports. This is spanish base webbase project.

  $141 (Avg Bid)
  $141 Snitt bud
  29 bud

  I am looking for an application developer with experience in ASP.NET to create a web application for data analysis purposes. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in ASP.NET framework and C# - Strong knowledge of web development technologies such as HTML, CSS, and JavaScript - Familiarity with database management systems, particularly SQL Server - Experience in creating interactive data visualizations and reports - Ability to understand and implement data analysis algorithms and techniques The main purpose of the application is to perform data analysis tasks, allowing users to analyze and visualize large datasets. Specific features or functionalities for the application are not yet defined, but I have some ideas in mind. The developer should be open to discussing and imple...

  $1367 (Avg Bid)
  $1367 Snitt bud
  52 bud
  whatsapp bot 4 dager left
  VERIFISERT

  I am looking for a freelance developer to create a WhatsApp bot for my business. The bot should have the following features: I have a customer service office, an...that it is being processed by a representative. After executing the request, a message is sent to the customer containing the appointment details, along with an attached confirmation form. 3. Responses are selected from a predefined dropdown list. 4. Provide answers to general questions such as current offers, working hours, and a copy of their file. 5. When asked about information stored in a SQL Server database, it searches for the data and retrieves it. 6. Employee response reports and search functionality. The required language is C# or VB.NET. Desktop or web form. Source code. I hope this response is detail...

  $240 (Avg Bid)
  $240 Snitt bud
  16 bud

  ...consolidating multiple Excel files. The files are in .xlsx format, and there are more than 600 files that need to be included Message me ‪{Removed by Freelancer.com Admin} in the database. email id will be primary key. Requirements: The successful candidate should have the following skills and experience: - Proficiency in working with Excel files and database management systems - Strong knowledge of SQL Server, MySQL, or Oracle (preferred database management systems) - Ability to extract, transform, and load data from multiple Excel files into the database - Attention to detail to ensure accurate data consolidation - Experience in handling large datasets and optimizing database performance Deliverables: - A comprehensive database that consolidates data from all the Excel files -...

  $583 (Avg Bid)
  $583 Snitt bud
  55 bud

  Our team is looking for an experienced data engineer or data scient...and extracting based on similarity searches or otherwise to power custom LLM/gpt. Requirements: • Experience building frontend and backend connections for conversational LLM/gpt based on a saved corpus of text • Experience with Google Cloud Vertex AI • Experience with PostgreSQL databases or similar • Python programming • SQL knowledge Nice to Have: • Compatible time zone or flexible with US Eastern or Pacific Time Zone *Built ETL pipelines using Python and SQL with Cloud databases. We will ask for a sample code to review the quality before hiring for the role. If you are a data engineer/scientist with expertise in Python and are experienced in the tasks mentioned ab...

  $4239 (Avg Bid)
  $4239 Snitt bud
  30 bud

  ...looking for a python and SQL expert to help me set up an API and connection to an SQL DB. The main purpose of this API will be data insertion into the SQL Server database. Skills and experience required: - Proficiency in python and SQL - Experience in setting up REST APIs - Familiarity with SQL Server database management system - Knowledge of data insertion techniques and best practices Responsibilities: - Set up the REST API and establish a connection to the SQL Server database - Design and implement the data insertion functionality - Ensure data integrity and security measures are in place - Test and troubleshoot any issues that may arise during the implementation process If you are a python and SQL expert with experience in setting...

  $174 (Avg Bid)
  $174 Snitt bud
  51 bud

  I am looking for a skilled freelancer to create a sql script for migrating one MySQL database to another, while ensuring that accents (UTF8) are stored correctly. Skills and experience required: - Strong proficiency in MySQL and database migration - Knowledge of handling accents and characters (UTF8) in databases - Ability to write scripts for seamless and efficient data transfer Important: - The database size is very lightweight (About 200kb) - The deliverable is the sql script not the migration because I'll excute this script in other databases.

  $48 (Avg Bid)
  $48 Snitt bud
  23 bud
  Data Scraping 3 dager left
  VERIFISERT

  Data Scraping Project - Athlete Results Looking for someone to scrape the results off a live updating website which can be used to create an adjacent database consisting of the same results so that further data analysis and comparison can be made. The existing website, which links to a Microsoft Dynamics Database, has a raw dump ...results as the type of data needed Data Updating: - Data needs to be updated roughly every 12 hours Ideal Skills and Experience: - Proficiency in web scraping and data extraction techniques - Experience in working with athlete results and sports data - Knowledge of programming languages such as Python or R for data scraping - Familiarity with data analysis and manipulation tools like Excel or SQL - Attention to detail and accuracy in collecting and upd...

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr Snitt bud
  67 bud

  I am looking for a skilled developer to help me detect and fix a system bug on my website. The bug is suspected to be a possible SQL injection issue and it needs to be fixed immediately. System or Application: Website Function or Feature: After login, the user is able to manipulate data Urgency: High - needs to be fixed immediately Skills and Experience Required: - Strong knowledge of web security and vulnerability testing - Experience in detecting and fixing SQL injection issues - Proficiency in web development languages such as PHP, JavaScript, and SQL - Familiarity with website login systems and data manipulation prevention techniques If you have the necessary skills and experience to handle this project, please submit your proposal. Thank you.

  $141 (Avg Bid)
  $141 Snitt bud
  76 bud

  I am looking for an experienced ASP.NET Developer to work on an existing application. The project requires advanced skills in ASP.NET, C#, and SQL Server. Key requirements: - Strong knowledge of ASP.NET, C#, and SQL Server - Experience in working on existing applications - Ability to handle advanced level complexity of the project - Attention to detail and problem-solving skills The project needs to be completed within a month, so the ideal candidate should be able to work efficiently and meet deadlines. If you have the required skills and experience, and can commit to completing the project within the given timeframe, please submit your proposal.

  $351 (Avg Bid)
  $351 Snitt bud
  53 bud

  I am looking for a skilled Python coder to further develop our scraper app. The app currently has advanced scraping capabilities and we want to add the feature of automated data insertion into a SQL database. Project requirements: - Advanced scraping capabilities - Automated data insertion into a SQL database Ideal skills and experience: - Strong proficiency in Python - Experience in developing scraper applications - Knowledge of SQL databases and data insertion - Familiarity with data cleaning techniques If you have the required skills and experience, please submit your proposal.

  $144 (Avg Bid)
  $144 Snitt bud
  66 bud

  Topp sql artikler