Filter

Mine tidligere søk
Filtrer etter:
Budsjett
til
til
til
Skriv
Ferdigheter
Språk
  Jobbstatus
  99,834 shopify jobber funnet, priser i USD

  Er i oppstartsfasen av en universal nettbutikk, men trenger å endre design til noe mer etter min smak. Noe som er simpelt, elegant, brukervennlig men også proffesjonelt. Jeg har god kunnskap om data generelt, men lite om HTML/CSS/etc. Viktig at det er brukervennlig CMS slik at jeg kan endre på layout/design, legge til og fjerne produkter osv. Bruker Shopify som plattform. Har anbud ute på flere freelancer nettsider som Upwork, Fiverr osv. Så legger ut her kun for å se prissammenligninger og hvor bred ekspertise det er å skille mellom. Ønsker en fastpris og vi blir enige om tidsramme samt hva som skal bli gjort så vi begge er fornøyde og unngår misforståelser. Kan fint komme på Zoom/Skype/andre steder ...

  $195 (Avg Bid)
  $195 Snitt bud
  11 bud
  Shopify-ekspert Avsluttet left

  Hei, vi har en nettbutikk som heter og har pr i dag en person som jobber med den i ny og ned. Vi ser behovet for å få inn en ny person og søker derfor en fleksibel og dyktig person som kan hjelpe oss å gjøre det vi trenger i vår Shopify-butikk. Oppdraget vil variere, med noen store behov, og noen små. Man må kunne Liquid.

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr Snitt bud
  7 bud

  English: Hi! We are looking for a long-term partner to help us develop "Vipps" integrations on our website. We are located in Bergen. We run several e-commerce stores through Shopify, we want to develop Vipps Hurtigkasse as a payment alternative. This is a secondary button below the classic "Add to Cart" button. This button allows Norwegian customers who have the Vipps app installed to order a product with just 2 clicks. I enclose a video showing how this works. Our budget is quite high. Just send me an offer. We also want to work long-term with you if you are interested. I attach some useful links for more information:

  $2180 (Avg Bid)
  $2180 Snitt bud
  18 bud

  Setter opp en Shopify butikk som skal ha ca 100k produkter + varianter. Leverandør BigBuy har API rest løsninger, som kan brukes. Problemet med mange betalbare tjenester er begrensinger på antall produkter jeg kan overføre. Ønsker en sømløs flyt mellom leverandør og nettbutikken. kanskje dette kan gjøres gjennom google regneark eller lignende. Om det er mulig i denne sammenheng, ønskes ferdigstilling av nettbutikken.

  $237 (Avg Bid)
  $237 Snitt bud
  4 bud

  Jeg har satt opp en nettbutikk ved bruk av Shopify, og templaten Responsive, av Out Of The Sandbox. Problemet er at denne templaten ikke er satt opp med den type sidebar meny jeg ønsker. Denne er detaljert vist i pdf-filen vedlagt. Her vises hvordan den skal se ut og hvordan den skal fungere.

  $149 (Avg Bid)
  $149 Snitt bud
  8 bud
  Set up Shopify Store Layout Design 6 dager left
  VERIFISERT

  We are looking for a Shopify expert to set up our online store with a minimalist aesthetic design. The ideal candidate will have experience in designing clean and modern Shopify store layouts. Key Requirements: - Design and implement a minimalist Shopify store layout - Display specific product categories prominently on the homepage - Use neutral tones for the color scheme to create a clean and elegant look - 3 different categories - Includes : Payment Getaway, Return Center, User Account, etc - Be sure all pages well connected to each pages - User-Friendly Implementation and Configuration Skills and Experience: - Proficiency in Shopify and its customization options - Strong understanding of minimalist design principles - Experience in creating visually appeali...

  $152 (Avg Bid)
  $152 Snitt bud
  67 bud
  Gift guide page 9 dager left

  Shopify gift guide page for Allike store

  $602 (Avg Bid)
  $602 Snitt bud
  1 bud

  Setting up Etsy and Shopify Sites with Marketing and SEO Assistance - Platforms: Both Etsy and Shopify will be equally prioritized for the project - Product Listing and Description: The client does not require help with product listing and description - Marketing and SEO: The client requires assistance with marketing and SEO for their sites, not just for the initial setup Ideal Skills and Experience: - Proficiency in setting up and customizing Etsy and Shopify sites - Knowledge of effective marketing strategies and SEO techniques - Experience in optimizing online stores for increased visibility and conversion rates - Strong understanding of product categorization and tagging on Etsy and Shopify platforms - Ability to create compelling product descriptions and...

  $173 (Avg Bid)
  $173 Snitt bud
  31 bud

  I am looking for a Shopify dropshipping product hunter who can help me find 1-10 electronics and gadgets to add to my online store. I am open to suggestions and do not have specific criteria for product selection. Ideal Skills and Experience: - Experience in product research and selection for dropshipping businesses - Knowledge of the electronics and gadgets market - Familiarity with Shopify and dropshipping platforms - Ability to identify trending and profitable products - Strong analytical and research skills - Understanding of target audience and market trends in the electronics and gadgets industry

  $129 (Avg Bid)
  $129 Snitt bud
  22 bud

  Project Description: - I am looking for a freelancer to develop an e-commerce website for my business. - The main objective of the website is to sell products. - I prefer to use the Shopify platform for the development of the website. - The ideal freelancer should have experience in developing e-commerce websites using Shopify. - They should have knowledge of Shopify themes, plugins, and customization options. - The freelancer should also be proficient in coding languages like HTML, CSS, and JavaScript to implement customizations and ensure a smooth user experience. - It is important that the freelancer has a good understanding of SEO practices and can optimize the website for search engines. - They should have experience in setting up payment gateways and integrating ...

  $144 (Avg Bid)
  $144 Snitt bud
  44 bud

  I am looking for a freelancer to revamp my Shopify website, focusing on UI, responsiveness, standardization, and overall design refresh. The ideal candidate should have the following skills and experience: UI Changes: - Implement an overall design refresh to enhance the look and feel of the website - Make color scheme and font changes to align with the brand identity Responsiveness: - Ensure the website is responsive and optimized for both mobile devices and desktop/laptop screens Standardization: - Adhere to both accessibility and SEO standards for the website Skills and Experience: - Proficiency in Shopify and expertise in UI design - Experience in implementing responsive designs for both mobile and desktop/laptop devices - Familiarity with accessibility and SEO standar...

  $137 (Avg Bid)
  $137 Snitt bud
  24 bud
  SEO and SEM for startup 6 dager left
  VERIFISERT

  ...partners. ? Build a rock-solid backlink strategy to fortify our online presence. ? Optimize Google Ads campaigns like a pro, slashing spend while boosting conversions. ?️ Tackle technical SEO issues Your Skills: - Proven experience as an SEO Specialist or similar role. - Proficiency in SEO tools such as Google Analytics, Google Search Console, SEMrush, Ahrefs, and others. - Experience with Shopify. - Strong analytical skills and the ability to interpret data and trends. - Be an ACE at keyword research and feeding insights to our copywriters for high converting page revisions, high quality backlinks and killer blog posts. - Up-to-date with the latest trends and best practices in SEO and Google Ads. - Strong communication skills to provide weekly progress reports. .....

  $165 - $496
  Forseglet Taushetspliktsavtale
  $165 - $496
  35 bud

  I am looking for a skilled Shopify developer to add a product carousel onto the front page of my website. The ideal candidate should have experience in Shopify development and be familiar with creating visually appealing carousels. Requirements: - The product carousel should have a modern and sleek design that complements the overall aesthetic of the website. - The carousel should display physical products only. - I have specific products that I would like to highlight in the carousel. These products should be prominently displayed and easily clickable for customers to view more details. - The remaining products in the carousel can be randomly selected. - The developer should have a good understanding of user experience and be able to create a seamless browsing experience f...

  $28 (Avg Bid)
  $28 Snitt bud
  34 bud

  I am seeking a skilled Shopify developer to build 4 page templates into my Shopify templating system. The project requires the following: Design Style: - The desired design style for the templates is to be provided by the freelancer. It can be clean and minimalist, bold and modern, or elegant and sophisticated. Functionality Requirements: - I do not have any specific functionality requirements for the templates. I trust the freelancer's expertise in this area. Timeline: - The project should be completed within a standard timeframe of 3-4 weeks. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Shopify templating system - Strong design skills to create visually appealing templates - Experience in developing responsive web pages - Attention to detail and ability to ...

  $228 (Avg Bid)
  $228 Snitt bud
  95 bud

  I am looking for a Shopify expert to create an e-commerce store for my business. The store should have basic Shopify features and incorporate some of the branding materials that I have. Ideal skills and experience: - Proficiency in Shopify and its basic features - Experience in designing and customizing Shopify stores - Ability to incorporate branding materials into the store design

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Snitt bud
  113 bud

  ...Reference Website Analysis: Developers will be provided with the username and password to analyze www.ntw.com. The new website should closely resemble the structure and functionalities of www.ntw.com. Platform Preference: Freelancers are encouraged to specify the platform they propose for this project, along with the reasons for their choice. Options include WordPress with WooCommerce, Magento, Shopify, or a custom development solution using frameworks like Laravel, Django, or Express.js. Multi-Site API Integration: Freelancers should outline their experience in connecting websites to multiple APIs. This involves developing separate API connections for each major wholesaler and ensuring seamless data exchange. Skills and Experience: We are looking for a freelancer with proven ...

  $1366 (Avg Bid)
  $1366 Snitt bud
  134 bud
  shopify coded for prepaid discount 6 dager left
  VERIFISERT

  Project Title: Shopify Coded for Prepaid Discount I am looking for a freelancer who can help me implement a prepaid discount system on my Shopify store. The specific requirements for this project are as follows: Features: - Percentage off: I would like the prepaid discount system to offer a percentage off the total purchase amount. - All products: The discount should be applicable to all products in my store. - ASAP: I need this feature implemented as soon as possible. Ideal Skills and Experience: - Shopify development: The freelancer should have experience in Shopify development and be familiar with the platform's coding language. - Discount systems: Experience in implementing discount systems on e-commerce platforms, such as Shopify, would be hi...

  $33 (Avg Bid)
  $33 Snitt bud
  6 bud
  Project for shopify 28T11 6 dager left
  VERIFISERT

  I am looking for a Shopify expert to support me. The specific tasks that I need help with will be discussed in detail

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Snitt bud
  63 bud

  I am looking for a freelancer to customize my Shopify website. The specific customization needed is theme customization. I already have a specific theme in mind and I would like it to be implemented. Additionally, I require the integration of additional functionalities into my website, as I have a list of specific functionalities that I need. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in Shopify theme customization - Experience in integrating additional functionalities into Shopify websites - Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript for customizing the theme and implementing functionalities - Experience in theme product page customization

  $285 (Avg Bid)
  $285 Snitt bud
  33 bud
  shopify developer 6 dager left

  I am looking for a Shopify developer to help me with my project. Here are the specific requirements and details: Specific Features and Functionalities: - UI changes. - Product customization options: I want to provide my customers with options to customize certain products, such as food type, portion size. Budget: Less than $200 - I have a limited budget for this project and I am looking for a developer who can work within this range. Timeline: 1-2 weeks - I need the project to be completed within this timeframe to ensure a timely launch of my Shopify store. Ideal Skills and Experience: - Experience in Shopify development and customization - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript - Knowledge of Liquid programming language - Familiarity with payment gateway integra...

  $118 (Avg Bid)
  $118 Snitt bud
  29 bud
  Find Shopify App 6 dager left
  VERIFISERT

  We are looking for a Shopify expert to find us a Shopify app that can preview custom text over an image like this site: Primary functionality needed: - Add up to 3 lines of text - Front and back - No need for font selection (we can have this set to our font) - Able to preview what they are a getting - Able to place an order based on the custom text entered and preview We don't want a print on demand service, as we have our own relationship with special laser stamping services. The app must be separate from any print on demand service.

  $20 (Avg Bid)
  $20 Snitt bud
  11 bud
  Shopify work 6 dager left

  Streamline shopify interface - with an emphasis on mobile. Make user experience fast, smooth and easy.

  $983 (Avg Bid)
  $983 Snitt bud
  97 bud

  I'm looking to hide my websites on search engines.

  $31 (Avg Bid)
  $31 Snitt bud
  30 bud
  E Commerce Site 6 dager left

  I am looking for a skilled developer to build an E-commerce site for my business. Platform: I am open to using any platform such as Shopify, WooCommerce, or Magento. Design: I do not have a specific design or theme in mind, so I am open to suggestions. Key Features: One of the key features I want on my E-commerce site is the ability for customers to leave product reviews. Skills and Experience: - Experience in building E-commerce sites on platforms like Shopify, WooCommerce, or Magento - Ability to create a visually appealing and user-friendly design - Knowledge of implementing product review functionality - Strong understanding of E-commerce best practices and conversion optimization - Familiarity with integrating payment gateways and shipping options If you ...

  $283 (Avg Bid)
  $283 Snitt bud
  47 bud

  ...unique products (hoodies, sweatshirts, tees, hats), but different color variations, etc. The website needs to be built on the Shopify platform and should have the following features: Design: - A clean and modern design that is visually appealing and user-friendly - Customizable themes and templates that can be easily modified to match my brand's identity - Mobile responsive design to ensure a seamless browsing experience on all devices Functionality: - Integration with a reliable inventory management system to help me track and manage my inventory effectively - Seamless integration with popular payment gateways to facilitate smooth transactions (Shopify payments (credit cards) and carriers would be USPS, UPS, FedEx, Apple Pay and Google Pay ) - Easy-to-...

  $7301 (Avg Bid)
  $7301 Snitt bud
  89 bud
  Shopify website 6 dager left

  I am looking for a Shopify website developer to create an online store for selling digital products. I have some ideas for the design, but I am open to suggestions. I do not require any specific features or integrations, as the standard features provided by Shopify are sufficient for my needs. Ideal Skills and Experience: - Shopify development experience - Knowledge of designing appealing and user-friendly websites - Familiarity with digital product selling platforms and best practices

  $214 (Avg Bid)
  $214 Snitt bud
  132 bud

  ...client As New HttpClient() Dim usec As String = Para(Val(TermNumber), 483) 'for testing hard code para 483 usec = "|ck_key |cs_key" If DatabaseUSE = 2 Then usec = Para(Val(TermNumber), 535) End If If DatabaseUSE = 3 Then usec = Para(Val(TermNumber), 601) 'shopify info End If If InStr(usec, "|") = 0 Then Exit Function End If Dim keysN() As String = Split(usec, "|") keysN(0) = LCase(keysN(0)) Dim myString As String = keysN(0) Dim lastCharacter As String = ( - 1, 1) If lastCharacter <> "/" Then keysN(0) = LCase(keysN(0)) + "/"

  $27 (Avg Bid)
  $27 Snitt bud
  6 bud

  I am looking for a talented freelancer to create a 60-second Facebook ad for a specific product on my Shopify store. The product I want to promote is a posture corrector. I am open to creative input and ideas for the ad, as I do not have any specific concepts in mind. However, the main goal of the ad is to drive traffic to my website and increase product sales. Skills and experience needed for this project include: - Proficiency in creating compelling and engaging Facebook ads - Knowledge of effective advertising strategies to drive website traffic - Understanding of the Shopify platform and integration with Facebook ads If you have a creative mind and can help me create a high-converting Facebook ad that drives traffic to my website and increases sales for my posture co...

  $82 (Avg Bid)
  $82 Snitt bud
  21 bud

  I am looking for a skilled developer to migrate my WordPress website to Shopify and optimize its speed, usability, and overall performance. The ideal candidate should have experience in Shopify development and be proficient in WordPress migration. Key requirements for the project include: - Migrating my entire website from WordPress to Shopify - Enhancing the design and functionality to make it faster and easier to use - Suggesting improvements and providing expert recommendations for the migration process - Incorporating a specific theme that I have in mind for the new Shopify website Skills and experience required: - Proficiency in Shopify development and migration - Strong understanding of WordPress and its migration process - Ability to optimize ...

  $69 (Avg Bid)
  $69 Snitt bud
  65 bud

  I am looking for a Shopify website developer who can create a creative theme for my print on demand store. The website should have basic Shopify functionalities and I have some products and designs ready, but I will need assistance in creating more. Ideal skills and experience: - Strong expertise in Shopify website development - Experience in creating creative and visually appealing themes - Knowledge of print on demand setup and product customization - Ability to collaborate and provide suggestions for additional functionalities and features

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Snitt bud
  194 bud
  Trophy icon Replicate Shopify Theme Full Site 6 dager left

  Hello need replicate all site First who send me example on shopify same as this i ll award. Need expert on shopify themes.

  $100 (Avg Bid)
  $100
  9 bidrag

  INDIVIDUAL CONTRACTORS ONLY This will be a fixed price project via a cap on hours, based on your quote AFTER you have reviewed all the requirements and we have discussed them. You need to be able to start this project today. I need some custom functionality completed in a Shopify theme. It is partially completed. You need to have experience in Shopify, and have an extensive background in foundational programming, like any of the C's, Python, etc. You need to be proficient at analyzing and repairing existing code, working with Shopify CLI, and be able to produce clean code QUICKLY and efficiently. Please bid a placeholder bid, and reference your relevant proficiencies. Copy and paste bids will likely be ignored. Your bid should end by asking me for the project r...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr Snitt bud
  63 bud
  Shopify expert needed -- 3 6 dager left
  VERIFISERT

  Looking for a professional Shopify expert, who can increase my store speed

  $149 (Avg Bid)
  $149 Snitt bud
  153 bud

  I am seeking a Shopify developer to create my online store. The project requires the following: - Product customization feature implementation - Inventory management system integration - Payment gateway integration I do not have a specific design or theme in mind for the store, but I am open to suggestions. The preferred timeline for this project is as soon as possible. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Shopify development - Strong knowledge of product customization and inventory management - Experience in integrating payment gateways If you are a skilled Shopify developer and can meet the specified requirements within a tight timeline, please apply.

  $265 (Avg Bid)
  $265 Snitt bud
  40 bud
  Shopify webshop 6 dager left

  I am looking for a Shopify webshop to sell my physical products. While I don't have specific designs in mind, I do have some ideas that I would like to incorporate. I am also looking for specific features and functionalities to enhance my webshop. I am open to suggestions and would appreciate a freelancer who can provide guidance and expertise in creating a visually appealing and user-friendly webshop. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Shopify development - Strong design skills and the ability to translate ideas into visually appealing web designs - Experience in implementing and customizing Shopify themes and templates - Familiarity with integrating and configuring plugins and apps to add desired features and functionalities - Kno...

  $548 (Avg Bid)
  $548 Snitt bud
  152 bud

  I am looking for a Shopify developer with specific expertise in custom theme development. The ideal candidate will have experience in the US time zone and be available for full-time work. Specific requirements for this project include: - Custom theme development for Shopify - Familiarity with app development for Shopify - Store setup and configuration Industry experience is not a requirement for this project, any industry experience is acceptable. In order to separate spammers from real candidates, if you agree with this statement please write it on top of your bid: "I am available to work in the US time zone and have X hours left available TODAY!" - where "X" is the amount of hours you have available for work today. Thanks!

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Snitt bud
  66 bud

  Photo editing for Shopify. I need about 50 photos polished up and formatted for Shopify website. I will submit 50 pictures once they are uploaded contract is complete.

  $144 (Avg Bid)
  $144 Snitt bud
  76 bud

  I am looking for a Shopify expert who can help me with coding for my online store. I want to restrict the option for customers to pay with cash on delivery (COD) if they have a discount applied to their total purchase. Discount Type: - I am offering a percentage off the total purchase for customers. Restriction Scope: - I want this restriction to be applied to all discounts that customers have. Timeline: - I need this project to be completed in less than a week. Skills and Experience: - Proficiency in Shopify store coding and customization - Experience in implementing payment restrictions based on specific conditions - Strong understanding of discount application and integration with payment options

  $22 (Avg Bid)
  $22 Snitt bud
  12 bud
  web development 6 dager left

  Web Development I am looking for a web developer to create a website for my travel company. Website Type: - The website will serve as a portfolio for my travel company. Preferred Platform: - I am open to suggestions and do not ha...for my travel company. Preferred Platform: - I am open to suggestions and do not have a preferred platform or CMS. Number of Pages: - The website will consist of 1-5 pages. Skills and Experience: - Experience in web development and design - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript - Knowledge of responsive design and mobile optimization - Familiarity with CMS platforms such as WordPress or Shopify (preferred but not required) - Ability to create visually appealing and user-friendly interfaces - Understanding of SEO best practices for website op...

  $99 (Avg Bid)
  $99 Snitt bud
  51 bud
  Shopify Page development 5 dager left
  VERIFISERT

  I am looking for someone experienced with Shopify. I need to get some changes in the Product Page, Create some collection pages that are subset of collections and some pages developed with specific requirements for a b2b shopify website.

  $104 (Avg Bid)
  $104 Snitt bud
  190 bud

  i need: 1.) modifications made to the shopping cart to reflect a certain rule: a customer has to pick 5 items and will pay x amount per order. a customer can not order more or less per order. a customer will always pay x amount per order. 2.) when products are added to cart, i want their to be a transition so customers can see the product go to the cart. 3.) i want my ALL PRODUCTS to show on the landing page with endless scrolling 4.) i need categories added on the side on landing page and ALL PRODUCTS page 5.) contact us form needs to be modified to my requirements deadline: 8 hours max pay $20

  $28 (Avg Bid)
  $28 Snitt bud
  13 bud
  Cambios Shopify 5 dager left
  VERIFISERT

  Buenos días, Necesitamos hacer algunos cambios sencillos en shopify. Gracias. Saludos,

  $39 (Avg Bid)
  $39 Snitt bud
  32 bud

  I am looking for a Shopify expert who can make both design and functionality changes to my store. I have specific examples of the changes that I want to implement and I need them to be completed as soon as possible. Skills and experience required: - Expertise in Shopify platform - Strong understanding of web design and UX/UI principles - Experience in customizing Shopify themes and templates - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript - Attention to detail and ability to follow instructions accurately - Strong problem-solving skills and ability to troubleshoot issues - Good communication skills and ability to work collaboratively with the client

  $197 (Avg Bid)
  $197 Snitt bud
  95 bud
  shopify dropshiping 5 dager left
  VERIFISERT

  I am looking for a freelancer who can help me create a Shopify dropshipping store. The target market for the store is both men and women. I have a specific category in mind for the store that is kitchen suplies, and I am open to suggestions within that category. The preferred price range for the products in the store is mid-range, ranging from $20 to $200. Skills and experience required: - Proficiency in Shopify and dropshipping - Knowledge of product sourcing and selection within the mid-range price range - Experience in creating aesthetically pleasing and user-friendly online stores - Strong marketing and branding skills to attract both men and women customers.

  $520 (Avg Bid)
  $520 Snitt bud
  107 bud

  I am looking for a Shopify developer who can help me add custom fields to my product pages. Specifically, I need a custom personalization field that allows customers to add a message to gift box products. One of my products is a range of newborn gift boxes, and I want customers to be able to "add a message" that can be included in the gift box. The field will need to be optional, and have the ability for long form text to be added. I don't want this field to appear on every product page, just some. Design requirements: I am open to suggestions and would appreciate any input on how to best integrate these custom fields into my existing design. In terms of additional features or functionalities, I'm not entirely sure what is possible or necessary. I would gr...

  $114 (Avg Bid)
  $114 Snitt bud
  75 bud
  e-commerce website 5 dager left
  VERIFISERT

  I am looking for a skilled developer to create an e-commerce website for my business. We will be selling physical products, specifically less than 50 items. Preferred Platforms: - Woo Commerce - Shopify Skills and Experience: - Proficiency in e-commerce website development - Experience with Woo Commerce and Shopify platforms - Strong knowledge of product management and inventory tracking - Ability to create an attractive and user-friendly website design - Experience with payment gateway integration and secure checkout processes - Knowledge of SEO best practices to optimize the website for search engines - Familiarity with responsive design to ensure compatibility across devices Overall, I am seeking a professional who can efficiently build and launch an e-commerce website...

  $698 (Avg Bid)
  $698 Snitt bud
  161 bud
  shopify store 5 dager left
  VERIFISERT

  I am looking for a Shopify developer to create my online store. The main goal of my store is to sell both physical and digital goods. I am not sure if I require any specific features or integrations, so I would appreciate some advice on this matter. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Shopify development - Knowledge of e-commerce best practices - Experience in designing and implementing online stores - Ability to provide recommendations on features and integrations based on my needs and goals.

  $81 (Avg Bid)
  $81 Snitt bud
  20 bud
  Dropshipping Website 5 dager left
  VERIFISERT

  I am looking for a skilled web developer to create a dropshipping website for me on the Shopify platform. Skills and Experience: - Proficiency in Shopify development and customization - Experience in setting up and managing dropshipping websites - Knowledge of SEO and digital marketing strategies for e-commerce websites Project Requirements: 1. Build a dropshipping website on the Shopify platform. 2. Design and customize the website to align with my brand and target audience. 3. Implement necessary features for a seamless dropshipping experience, such as product import/export, inventory management, and order fulfillment. 4. Optimize the website for search engines and ensure it is mobile-friendly. 5. Integrate payment gateways and other necessary plugins for a smooth...

  $290 (Avg Bid)
  $290 Snitt bud
  55 bud

  Shopify drop shipping Design I am looking for a Shopify drop shipping design for my online store that sells electronics and gadgets. My budget for the project is less than AUD100. Skills and experience needed: - Experience in designing Shopify drop shipping stores - Knowledge of the electronics and gadgets industry - Proficiency in Shopify themes and customization - Understanding of user experience and conversion optimization - Ability to create a visually appealing and user-friendly design

  $43 (Avg Bid)
  $43 Snitt bud
  20 bud
  website design shopify 5 dager left
  VERIFISERT

  ...experience in Shopify to create a modern and visually appealing website for my online shop. The ideal candidate should have knowledge of Shopify's platform and be able to incorporate a modern aesthetic into the design. Specific requirements for the website include the implementation of a shopping cart feature to allow customers to easily make purchases. The shopping cart should be user-friendly and intuitive. In terms of branding, I would like to discuss further with the designer about my preferences and guidelines. I may have specific branding guidelines that need to be followed, or I may need assistance in developing a cohesive and visually appealing brand for my website. Overall, the successful candidate should have experience in website design, particularly in Shop...

  $125 (Avg Bid)
  $125 Snitt bud
  53 bud

  Topp shopify artikler