Filter

Mine tidligere søk
Filtrer etter:
Budsjett
til
til
til
Skriv
Ferdigheter
Språk
  Jobbstatus
  353,734 shopify site jobber funnet, priser i USD

  Er i oppstartsfasen av en universal nettbutikk, men trenger å endre design til noe mer etter min smak. Noe som er simpelt, elegant, brukervennlig men også proffesjonelt. Jeg har god kunnskap om data generelt, men lite om HTML/CSS/etc. Viktig at det er brukervennlig CMS slik at jeg kan endre på layout/design, legge til og fjerne produkter osv. Bruker Shopify som plattform. Har anbud ute på flere freelancer nettsider som Upwork, Fiverr osv. Så legger ut her kun for å se prissammenligninger og hvor bred ekspertise det er å skille mellom. Ønsker en fastpris og vi blir enige om tidsramme samt hva som skal bli gjort så vi begge er fornøyde og unngår misforståelser. Kan fint komme på Zoom/Skype/andre steder ...

  $195 (Avg Bid)
  $195 Snitt bud
  11 bud
  Shopify-ekspert Avsluttet left

  Hei, vi har en nettbutikk som heter og har pr i dag en person som jobber med den i ny og ned. Vi ser behovet for å få inn en ny person og søker derfor en fleksibel og dyktig person som kan hjelpe oss å gjøre det vi trenger i vår Shopify-butikk. Oppdraget vil variere, med noen store behov, og noen små. Man må kunne Liquid.

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr Snitt bud
  7 bud

  English: Hi! We are looking for a long-term partner to help us develop "Vipps" integrations on our website. We are located in Bergen. We run several e-commerce stores through Shopify, we want to develop Vipps Hurtigkasse as a payment alternative. This is a secondary button below the classic "Add to Cart" button. This button allows Norwegian customers who have the Vipps app installed to order a product with just 2 clicks. I enclose a video showing how this works. Our budget is quite high. Just send me an offer. We also want to work long-term with you if you are interested. I attach some useful links for more information:

  $2180 (Avg Bid)
  $2180 Snitt bud
  18 bud

  Setter opp en Shopify butikk som skal ha ca 100k produkter + varianter. Leverandør BigBuy har API rest løsninger, som kan brukes. Problemet med mange betalbare tjenester er begrensinger på antall produkter jeg kan overføre. Ønsker en sømløs flyt mellom leverandør og nettbutikken. kanskje dette kan gjøres gjennom google regneark eller lignende. Om det er mulig i denne sammenheng, ønskes ferdigstilling av nettbutikken.

  $237 (Avg Bid)
  $237 Snitt bud
  4 bud
  SMS COREG SITE Avsluttet left

  sms website for coreg sms website for coreg sms website for coreg sms website for coreg sms website for coreg sms website for coreg sms website for coreg

  $277 (Avg Bid)
  $277 Snitt bud
  1 bud
  Csgo jackpot site Avsluttet left

  Trenger en utvikler til å lage en csgo jackpot side.

  $902 (Avg Bid)
  $902 Snitt bud
  4 bud

  smmboost username randomtextrandomtextrandomtextrandomtextrandomtextrandomtextrandomtextrandomtextrandomtextrandomtextrandomtextrandomtext

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Snitt bud
  1 bud
  temporary site Avsluttet left

  kjhh uh khkjh kh khkjhkj kjh khkjh k khkjhkjh kh kjhkj hk kjh kjhkjh kjh kjh kjhk jh kjhkjh kjhkjh kjhk kjh jhkjh kjhkjh khkjh kjh

  PHP
  $17 (Avg Bid)
  $17 Snitt bud
  1 bud
  site moneeys thanks Avsluttet left

  smmboost username. randomtextrandomtextrandomtextrandomtextrandomtextrandomtextrandomtextrandomtextrandomtextrandomtextrandomtextrandomtextrandomtextrandomtextrandomtextrandomtextrandomtextrandomtext

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Snitt bud
  1 bud

  Need a plugin, with NICE design and implement with DiviTheme.. Dette er siden vi skal konkurrere med. Siden skal innholde all informasjon om en hund. Også vaksiner, løpetid osv osv. Vi må se referanser fra lingnede sider. Vi er i utgangspunktet ute etter en plugin til wordpress

  $121 (Avg Bid)
  $121 Snitt bud
  2 bud

  Jeg har satt opp en nettbutikk ved bruk av Shopify, og templaten Responsive, av Out Of The Sandbox. Problemet er at denne templaten ikke er satt opp med den type sidebar meny jeg ønsker. Denne er detaljert vist i pdf-filen vedlagt. Her vises hvordan den skal se ut og hvordan den skal fungere.

  $149 (Avg Bid)
  $149 Snitt bud
  8 bud

  egency site egency site egency site egency site egency site.......................................

  $100 (Avg Bid)
  $100 Snitt bud
  1 bud

  specialist opencart programmer for my site specialist opencart programmer for my site

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr Snitt bud
  26 bud

  specialist opencart programmer for my site specialist opencart programmer for my site

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Snitt bud
  5 bud

  Instagram likes on site

  $10 (Avg Bid)
  $10 Snitt bud
  1 bud
  shopify website 6 dager left

  I am looking for a skilled Shopify developer to create an e-commerce website for my business. The website will be used to sell a wide range of products, with an initial product listing of more than 200 items. Branding: I already have existing branding, including a logo, color scheme, and fonts. Key Requirements: - Experience in Shopify development, with a strong understanding of e-commerce functionality - Ability to handle a large product inventory and optimize the website for efficient browsing and search - Knowledge of Shopify themes and customization options to ensure a visually appealing and user-friendly website - Familiarity with integrating payment gateways and setting up secure checkout processes - Understanding of SEO best practices to optimize the website...

  $94 (Avg Bid)
  $94 Snitt bud
  16 bud

  I am looking for a Shopify website design for my healthcare, wellness, and surgical products. The ideal candidate should have experience in designing Shopify websites and have a strong understanding of the healthcare industry. Preferred Color Scheme: - The website should have a color scheme of green, yellow, and white. Features and Functionalities: - I am open to suggestions and would like the designer to provide recommendations for specific features and functionalities that would enhance the user experience on the website. - The website should have a clean and modern design, with easy navigation and a user-friendly interface. - It should have a responsive design, compatible with different devices and browsers. - The website should have an integrated shopping cart system fo...

  $140 (Avg Bid)
  $140 Snitt bud
  17 bud
  blog Web site 6 dager left

  Project Description: News Blog Website The main purpose of this project is to create a news blog website that is updated daily. Design and Theme: - The client is open to suggestions and does not have a specific design or theme in mind. - The freelancer will have creative freedom to propose design concepts that align with the news blog theme. Required Skills and Experience: - Experience in web design and development, particularly in creating blog websites. - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript. - Knowledge of content management systems (CMS) such as WordPress or Joomla. - Ability to create a user-friendly and visually appealing website layout. - Familiarity with SEO best practices to optimize the website for search engines. - Strong communication skills to collaborate with the clie...

  $65 (Avg Bid)
  $65 Snitt bud
  24 bud

  I am looking for a Shopify expert to add a delivery date feature to the add to cart popup on my website. The ideal candidate should have experience with Shopify development and be familiar with customizing the cart functionality. Preferred Delivery Date Format: - The delivery date should be displayed in the DD/MM/YYYY format. Manually Chosen Delivery Date: - I want the customers to be able to manually choose their preferred delivery date from a calendar or dropdown menu. The chosen date should be displayed in the cart and order details. Specific Range of Delivery Dates: - I would like to provide a specific range of delivery dates for the customers to choose from. This range should be customizable and specified by me. The chosen date should be within this range. Skills and...

  $22 (Avg Bid)
  $22 Snitt bud
  8 bud

  Hello, I am looking for a skilled freelancer to create a short, live action video to promote my web hosting site. The video should be less than 1 minute in duration and should effectively convey the key message of promoting my web hosting services and site. I can provide the content or you can a simple video to get started because I do not like the animated actors just does not look real. Skills and experience required: - Video production and editing - Action video creation - Creativity and storytelling skills to effectively promote the product/service Thank you in advance!

  $109 (Avg Bid)
  $109 Snitt bud
  28 bud

  I am looking for a Shopify expert to help me set up my dropshipping store for selling Fine Art Prints. I already have a Shopify account set up and I need assistance with the basic setup and integration of the dropshipper and payment system. Required Skills and Experience: - Extensive experience with Shopify setup and customization - Knowledge of dropshipping integration - Familiarity with payment system integration Please note that I will provide the product listings and descriptions, so no assistance is needed in that regard.

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr Snitt bud
  63 bud

  Calling all Programmer Analysts I am looking for a...Knowledge of the software development lifecycle as well as software version control tools such as Git Experience working with SQL and relational databases such as mySQL, Postgres, Oracle, etc. Nice to haves: These are areas that would be helpful but not required for the position Write and consume web services and APIs such as PayPal or Braintree integrations, Freight rate shopping, Magento or Shopify integrations, hosting REST and SOAP services etc. Knowledge on Software / System Security best practices Awareness of software compliance requirements for things like Payment data (PCI), Consumer Protections (GDRP, CCPA, ADA), Open-Source licensing, Software Access and Controls (SOX/SOC) Rate of pay $16-32 per hour depending on ex...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr Snitt bud
  22 bud

  ...freelancer who can help me with conversions for my Shopify ecommerce website. My main goal is to increase sales for my physical products. Drive in more conversions from traffic , no useless people, use only highly targeted audience. Skills and experience required: - Proficiency in Shopify platform - Knowledge of ecommerce best practices and strategies for increasing sales - Experience in optimizing user experience and improving conversion rates - Familiarity with A/B testing and data analysis to identify areas for improvement - Ability to implement effective marketing and promotional strategies to drive traffic and increase sales If you have a proven track record of successfully increasing sales for ecommerce websites and are familiar with the Shopify platform...

  $594 (Avg Bid)
  $594 Snitt bud
  20 bud

  I am looking for custom shopify expert, and find me a suppliers and list and design me shopify store and make it automated. Thanks

  $52 (Avg Bid)
  $52 Snitt bud
  19 bud
  Website for online shop 6 dager left
  VERIFISERT

  I am looking for a skilled website developer to create an online shop using the Shopify platform. I do not have a specific design in mind and I am open to design ideas. Similarly, I do not require any specific functionalities or features and I am open to suggestions. The ideal freelancer for this job would have experience in Shopify development, as well as a strong eye for design and the ability to provide creative suggestions for the website.

  $164 (Avg Bid)
  $164 Snitt bud
  73 bud

  I need an AI tool to compare all the products on my site with another site and find matches.

  $175 (Avg Bid)
  $175 Snitt bud
  42 bud
  dropshipping 6 dager left

  I am looking for a freelancer to help me with my dropshipping business. I have already decided to use Shopify as my platform and have specific products in mind that I would like to sell. However, I am unsure about marketing strategies and would appreciate some advice. Skills and experience needed: - Experience with Shopify and dropshipping - Knowledge of marketing strategies and how to drive traffic to an online store - Ability to provide guidance and advice on effective marketing techniques for a dropshipping business

  $27 (Avg Bid)
  $27 Snitt bud
  8 bud

  I am looking for a Joomla expert to update my very small Joomla site from version 3.10.5 to Joomla 5. The project involves the following requirements: - Update the Joomla site from version 3.10.5 to Joomla 5 - No specific features or functionalities need to be added or improved, just the update - The update should be completed within the next 10 days Used Modules: K2 Content, mod_Easyslider and a simple calendar. If you are interested, I can give you a link to the frontend before you make a quote. ------------------------------ Skills and experience required for this project: - Strong knowledge and experience in Joomla development - Familiarity with upgrading Joomla sites - Proficiency in troubleshooting and resolving any potential issues during the update process If y...

  $166 (Avg Bid)
  $166 Snitt bud
  38 bud

  ...assistant to assist with various tasks related to the management, edits, and updates of my ecommerce store on both Shopify and WordPress platforms. The ideal candidate should have experience in ecommerce store management, specifically in editing and updating Shopify and WordPress. You won't just be doing this you will be given loom video expected to watch them and then preform the tasks a lot of the things are repetitive. You will be expected to be awake when I am i live in Thailand. Specific tasks that the assistant will be responsible for include: - Ecommerce store management, including inventory management, product uploads, and order fulfillment - Editing and updating the Shopify store, including adding new products, updating prices and descripti...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Snitt bud
  45 bud

  Cart, apps integration, and payment integration

  $500 (Avg Bid)
  $500 Snitt bud
  1 bud

  I am looking for a freelancer who can help me with the basic set up of Shopify integrated Facebook ads for my online options trading course. Here are the details of the project: Target Audience: - The target audience for my online options trading course is intermediate traders. Project Timeline: - I need this project to be completed as soon as possible. Skills and Experience: - Experience in setting up Facebook ads and integrating them with Shopify is essential. - Knowledge of the options trading industry and understanding of the needs of intermediate traders is preferred. - Familiarity with Shopify and its features is required. If you have the necessary skills and experience to help me with this project, please submit your proposal. Thank you!

  $42 (Avg Bid)
  $42 Snitt bud
  7 bud

  IOverview: Create a sleek and minimalistic Shopify website for [Your Brand] inspired by the design aesthetics of The goal is to showcase and sell products listed on the Amazon store (). Key Objectives: Minimalistic Design: Emulate the clean and elegant design of to provide a seamless and visually appealing user experience. Responsive Design: Ensure the website is responsive across various devices (desktops, tablets, and smartphones) to maximize accessibility. Product Showcase: Create an intuitive product showcase that effectively displays the range of products available on the Amazon store. Use high-quality images and concise product descriptions. Navigation: Implement a user-friendly

  $112 (Avg Bid)
  $112 Snitt bud
  28 bud
  Site Plan 9 dager left

  Site plan project for now container

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Snitt bud
  1 bud

  Subir Base de emails ya existentes a Shopify

  $24 (Avg Bid)
  $24 Snitt bud
  25 bud

  I am looking for a freelancer who can assist me with integrating Shopify to Zoho Books through webhooks. This project requires the following skills and experience: - Proficiency in Zoho Books and Shopify - Strong understanding of webhooks integration - Experience in setting up and configuring webhooks between Shopify and Zoho Books Requirements: - Integration of Shopify webhooks to Zoho Books - No additional features or functionalities required, only webhooks integration - Project needs to be completed within a week If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal. Thank you.

  $77 (Avg Bid)
  $77 Snitt bud
  4 bud
  web designer 6 dager left

  I am looking for a web designer to create an e-commerce website for my business. I have a specific list of features that I want included in the website and I am open to any suggestions that the designer may have. The desired timeline for this project is more than a mo...the website and I am open to any suggestions that the designer may have. The desired timeline for this project is more than a month. Skills and experience required: - Strong web design skills, with experience in creating e-commerce websites - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript - Knowledge of responsive design and mobile optimization - Experience with CMS platforms such as WordPress or Shopify - Familiarity with payment gateway integration and e-commerce best practices - Attention to detail and ability to meet...

  $603 (Avg Bid)
  $603 Snitt bud
  135 bud

  I am looking for someone who can help me sync all the products from my active and fully functional Shopify store with my Amazon seller account. I don't have a specific deadline for this project, so I am looking for someone who can work at their own pace. Requirements: - Experience with syncing products between Shopify and Amazon seller accounts - Familiarity with both platforms and their APIs - Ability to handle product details and descriptions, as some are already prepared but others will need assistance If you have the necessary skills and experience, please reach out to discuss further details and pricing. Thank you!

  $29 (Avg Bid)
  $29 Snitt bud
  21 bud

  I am looking for a freelancer who can help me troubleshoot technical issues with my Google merchant tool and ads, specifically related to ad performance. Skills and Experience: - Proficiency in Google merchant tool and ads - Strong troubleshooting skills for identifying and resolving technical issues - Experience in optimizing ad performance to increase conversion rate Responsibilities: - Identify and address any issues affecting the performance of my ads - Implement strategies to improve conversion rate and overall ad performance If you have experience in troubleshooting technical issues with Google merchant tool and ads, and have a track record of improving conversion rates, I would love to hear from you. Please provide examples of previous projects or campaigns you have worked on....

  $36 (Avg Bid)
  $36 Snitt bud
  12 bud
  Shopify & GMC 6 dager left

  Job Title: Shopify Webshop Speed Optimization Specialist Company: Dutch Thrift Website: Duration: Short-term Summary: We are seeking a skilled Shopify webshop speed optimization specialist to help us improve the performance of our website, www.dutchthrift.com. This is a short-term project and we are looking for someone who can start immediately. Responsibilities: Conduct a thorough analysis of our website's current performance Identify and implement performance-enhancing optimizations, such as image optimization, caching, and minification Monitor website performance and make ongoing adjustments as needed Provide clear and concise reporting on the project's progress and results Qualifications: Proven experience in optimizing Shopify webshops for spe...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Snitt bud
  50 bud

  I am looking for a skilled freelancer to create an eCommerce Shopify website with a mobile app. Please check I want copy of feature in different designs. Design and Theme: - I have a specific design and theme in mind for the website. Website Features: - The website should have an online store feature. Mobile App Features: - The mobile app should have the same features as the website. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Shopify and mobile app development - Experience in creating eCommerce websites - Strong design skills to bring the specific design and theme to life

  $845 (Avg Bid)
  $845 Snitt bud
  41 bud

  I have an excelsheet with the product titles, their...in stock You would need to add the product pictures (tagged for SEO) and product descriptions and make sure the SEO components are covered. You need to pull that information from the WEbsite I would give you. In addition you obviously need to allocate the products to the respective Categories and also create a new Category called "Baby" Some items from the list might already be available in Shopify. Than you would need to add the stock quantities on top of the exisiting ones. Please explain if you have done this before. Please tell me what SEO Parts you would be making sure are looked at and excecuted. Are you also experienced in the following platforms: Dear/Cin7, Faire I am asking as we are actually looking for l...

  $19 (Avg Bid)
  $19 Snitt bud
  48 bud

  I am looking for a freelancer who can help me resolve an issue with my cloned WordPress site that is causing the Contact Form 7 to spin without submitting. The specific error message I am receiving is "Just spins". Requirements: - Experience with WordPress and Contact Form 7 - Ability to troubleshoot and identify conflicts with plugins - Knowledge of older versions of WordPress and Contact Form 7 Skills: - WordPress development - Contact Form 7 troubleshooting - Plugin conflict resolution If you have the necessary skills and experience to fix this issue, please reach out. Thank you!

  $65 (Avg Bid)
  $65 Snitt bud
  73 bud
  AUDIT AND POLISH SITE 6 dager left
  VERIFISERT

  I have finalised my website and require the following 1) Check all fonts and text sizes throughout the website and make them symetrical throughout 2) Check that all links are working throughout the website including the testing of contact forms and form submissions 3) Help mofify existing or instal new job board (design a good looking page for job listings)

  $145 (Avg Bid)
  $145 Snitt bud
  61 bud

  ...or App Development with Shopify Skills and Experience Required: - Proficiency in Shopify development - Strong understanding of e-commerce platforms and best practices - Experience in inventory management for e-commerce stores Project Requirements: - Develop an e-commerce store or app using Shopify - Implement inventory management feature to track stock levels and manage product inventory - Create a user-friendly interface for customers to browse and purchase products - Ensure seamless integration with payment gateways for secure transactions - Optimize the store for mobile responsiveness and fast loading speed - Provide ongoing support and maintenance for the store Timeline: - No time limit, flexible completion timeframe Note: If you have prior experience in ...

  $30384 (Avg Bid)
  $30384 Snitt bud
  29 bud

  Webite Builder like Shopify with Crypto Transaction We are looking for a skilled developer to create a Shopify type platform with integration of cryptocurrency payment gateways. The project requires the following features: - Integration with cryptocurrency payment gateways for seamless transactions - Advanced customization options for a unique and tailored e-commerce experience Additional Security Measures: High-security measures to ensure the safety and confidentiality of crypto transactions. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in development of website builder like Shopify platform and customization - Experience with cryptocurrency payment gateways integration - Strong understanding of high-security measures for crypto transactions Technology: Front ...

  $4254 (Avg Bid)
  $4254 Snitt bud
  10 bud
  shopify store set up 6 dager left
  VERIFISERT

  I am looking for a Shopify expert to help me set up my online store to sell physical products. I have a specific theme in mind for the design of the store. Some of the product images and descriptions are ready for uploading, but I may need assistance with the ones that are not. Skills and Experience: - Proficiency in Shopify - Experience in setting up online stores and product uploading - Ability to work with a specific theme design and customize it as needed - Attention to detail to ensure accurate and appealing product images and descriptions

  $1362 (Avg Bid)
  $1362 Snitt bud
  71 bud

  Necesito crear una página en shopify y obtenerel catálogo de una página externa

  $155 (Avg Bid)
  $155 Snitt bud
  15 bud

  We are looking for a freelancer to create an online raffle store using Shopify. The store will focus on selling raffles for physical products. The online store must have a members only area that can only be accessed upon users subscribing for a monthly membership or purchasing 1 of our 1 off raffle packages. Raffle packages on reoccurring membership must include 3 tiered subscription based memberships, e.g. $20 per month for 1 raffle ticket, $50 per month for 3 raffle ticket and $100 per month for 10 raffle ticket. Each month a user remains a member they must receive accumulating tickets each month, e.g. if they're on the $100 package, on month 1 they have 10 tickets, then on month 2 after they automatically pay their $100 membership they accumulate 20 tickets, month 3 they ...

  $1471 (Avg Bid)
  $1471 Snitt bud
  38 bud

  I am looking to hire a Shopify dev for my team. I have 2 guys, need another talented coder asap to join us. Someone with a positive can do attitude please! looking to hire immediately. Please don't send your response if you just copy and paste it from another job. Write something that I can tell you are a someone I want on my team.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Snitt bud
  43 bud
  Build a shopify store in few hours 6 dager left
  VERIFISERT

  I am looking for a Shopify expert to build a Shopify store for me. The ideal candidate should have experience in designing and developing Shopify stores and be able to complete the project within a few hours. Requirements: - Build a Shopify store for selling digital products - Help with choosing a design or theme for the store as I am open to suggestions - Ensure the store is user-friendly and optimized for conversions - Set up payment gateways and integrate with necessary apps and plugins - Provide ongoing support and maintenance for the store Skills and Experience: - Strong knowledge of Shopify platform and its features - Experience in designing and developing Shopify stores - Proficient in HTML, CSS, and JavaScript - Familiarity with Shopi...

  $115 (Avg Bid)
  $115 Snitt bud
  78 bud

  Topp shopify site artikler