Filter

Mine tidligere søk
Filtrer etter:
Budsjett
til
til
til
Skriv
Ferdigheter
Språk
  Jobbstatus
  265,270 pcb layout jobber funnet, priser i USD

  Er i oppstartsfasen av en universal nettbutikk, men trenger å endre design til noe mer etter min smak. Noe som er simpelt, elegant, brukervennlig men også proffesjonelt. Jeg har god kunnskap om data generelt, men lite om HTML/CSS/etc. Viktig at det er brukervennlig CMS slik at jeg kan endre på layout/design, legge til og fjerne produkter osv. Bruker Shopify som plattform. Har anbud ute på flere freelancer nettsider som Upwork, Fiverr osv. Så legger ut her kun for å se prissammenligninger og hvor bred ekspertise det er å skille mellom. Ønsker en fastpris og vi blir enige om tidsramme samt hva som skal bli gjort så vi begge er fornøyde og unngår misforståelser. Kan fint komme på Zoom/Skype/andre steder ...

  $195 (Avg Bid)
  $195 Snitt bud
  11 bud

  Heisann! Jeg kommer fra en bedrift som heter Tenfjord Industrier, og vi er på jakt etter noen som kan gi vår eksisterende nettside en mer profesjonell og finere layout. Nettsiden vi har idag er: tenfjord.biz. Programmet vi bruker er Wordpress. Vi har idag en person som har laget siden og gjør jevnlige oppdateringer, men vi trenger noen som går inn på nettsiden og lager den mest mulig profesjonell og oversiktelig (gjerne med fine slidere/og funksjoner); altså en engangsjobb. Vi er ikke ute etter ekstra fasiliteter (handlekurv osv), vi vil kun ha de fasiliteter som er på siden idag. Kan dere eventuelt logge inn på vår wordpress-bruker og gjøre endringer? Hva skal dere evt. ha for (engangs)-jobben? På forhå...

  $194 (Avg Bid)
  $194 Snitt bud
  1 bud

  Hei! Jeg har nettstedet Ønsker å oppgradere layouten på siden og gjøre den mer brukervennlig for administrator. - Jeg må selv kunne redigere siden. Ønsker at det blir lettere å legge ut nye innlegg og enklere å redigere innhold i sidebars, mm. Jeg vil bruke mer tid på å skrive og mindre tid på å jobbe med det tekniske på siden. - Fornuftig plassering av annonser - Menyen er ok, men ønsker å få mer ut av vinduet øverst på siden - Må fungere godt på mobil/ipad

  $159 (Avg Bid)
  $159 Snitt bud
  5 bud

  Vi skal opprette en ny nettside for et styling/reklamebyrå. Tanken er at nettsiden skal være enkel å vedlikeholde og ønsker derfor å basere den på wordpress og et "theme" som må tilpasses. Sideoppsett: - forside: statisk side med 3-4 bilde i en "mosaikk" - portefølje: 1-4 sider med en layout som ligner pinterest (altså bilde-basert) - siste nytt: instagram-feed - om oss + kontakt oss: statiske sider med kontaktinformasjon Det er viktig at siden fungerer fint på telefon og at den er enkel å vedlikeholde. Eksempelvis så liker vi menyen og mobil-tilpassningen på denne nettsiden:

  $490 (Avg Bid)
  $490 Snitt bud
  13 bud
  Lag en app Avsluttet left

  Vi er fire jenter på Roald Amundsen VGS i Oppegård som har ungt entreprenørskap i år. Vår ungdomsbedrift går ut på at vi skal lage en app som heter Først ut. Den skal fortelle kundene i god tid når butikkene i nærområdet vårt(Ski, Kolbotn, Vinterbro) kommer med salg og nyheter, slik at kundene kommer først ut ...entreprenørskap i år. Vår ungdomsbedrift går ut på at vi skal lage en app som heter Først ut. Den skal fortelle kundene i god tid når butikkene i nærområdet vårt(Ski, Kolbotn, Vinterbro) kommer med salg og nyheter, slik at kundene kommer først ut til godene. Vi har sett for oss hvordan appen kan se ut, men vi trenger noen til å...

  $293 (Avg Bid)
  $293 Snitt bud
  1 bud
  Iphone kalender app Avsluttet left

  Jeg ønsker en skift kalender til iPhone/iPad for de som jobber offshore på rigg, samt for sjøfolk. Det finnes i dag flere slike på nett, men ingen til iPhone. Se på følgende link for som er en nettversjon av det jeg ønsker: I tillegg til de funksjonen...sette navn på den, slik at det f.eks. i toppen kommer "Ola Normann - 2013". Om mulig ønsker jeg også mulighet til å importere kalendere fra inntil 3 venner som også bruker samme kalender. Da må det være mulig å velge f.eks. forskjellige farger for hver person. Trenger du bilder som kan brukes som bakgrunn e.l. er det bare å gi beskjed så sender jeg over noen. Ellers står du fritt til design/layout. Nå...

  $508 (Avg Bid)
  $508 Snitt bud
  2 bud

  I am looking for an experienced Android developer to create an app for selling my product. The main goal of the app is ...Features: - Payment gateway: The app should have a secure payment gateway to ensure smooth transactions for customers. - Product gallery: The app should showcase the product with high-quality images and detailed descriptions. - Customer reviews: It would be great to have a section where customers can leave reviews and ratings for the product. Design: I am open to suggestions for the design and layout of the app. While I don't have a specific design in mind, I am looking for a professional and user-friendly interface that enhances the overall shopping experience. Note: I want an application to sell only one product with a payment link through the Google an...

  $147 (Avg Bid)
  $147 Snitt bud
  19 bud
  Design for resort 6 dager left

  I am looking for a talented designer to create a modern resort. I am open to any color schemes and imagery that the designer suggests. Skills and experience required: - Strong graphic design skills - Experience in creating modern and designing the resorts - Ability to work with a variety of color schemes and imagery - Attention to detail and creativity in designing the layout and graphics - Excellent communication skills to understand and meet the client's requirements.

  $3916 (Avg Bid)
  $3916 Snitt bud
  15 bud
  blog Web site 6 dager left

  ...freelancer will have creative freedom to propose design concepts that align with the news blog theme. Required Skills and Experience: - Experience in web design and development, particularly in creating blog websites. - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript. - Knowledge of content management systems (CMS) such as WordPress or Joomla. - Ability to create a user-friendly and visually appealing website layout. - Familiarity with SEO best practices to optimize the website for search engines. - Strong communication skills to collaborate with the client and understand their preferences. Timeline and Deliverables: - The freelancer will be responsible for designing and developing the news blog website. - Regular communication with the client to ensure the website meets their expecta...

  $65 (Avg Bid)
  $65 Snitt bud
  21 bud

  I am looking for a designer who can create social media posts for my training and consulting center. The main focus of my center is education, so the posts should be informative and educational in nature. Branding Guidelines: I will provide the details for colors and branding guidelines that should be followed. Post Type: The posts should primarily be informative and educational, providing valuable content to our followers. Ideal Skills and Experience: - Graphic design skills to create visually appealing and engaging posts - Understanding of social media platforms, particularly Instagram, and the ability to design posts that are optimized for these platforms - Knowledge of educational content and the ability to present it in a visually appealing and easily understandable way - Atten...

  $310 (Avg Bid)
  $310 Snitt bud
  41 bud

  I am looking for a Java developer with experience in Swing and JavaFX to modify deprecated code and update it with the latest standards. The project requires the following specific features: - Graphical User Interface (GUI) - Database Connectivity - Data Visualization The client does not have any specific design or layout preferences for the application and is open to suggestions. The projected timeline for the completion of this project is less than 1 week.

  $13 (Avg Bid)
  $13 Snitt bud
  7 bud

  I am looking for a skilled freelancer to create a Business directory book that includes booking, appointment, and service models. Design: - I have some design ideas in mind for t...book that includes booking, appointment, and service models. Design: - I have some design ideas in mind for the directory book, but I need help finalizing the design. Categories/Sections: - The directory book will have more than 20 categories or sections. Ideal Skills and Experience: - Experience in designing and developing business directory books - Proficiency in graphic design and layout - Strong understanding of booking and appointment systems - Knowledge of service models and how to integrate them into the directory book - Ability to collaborate and provide design suggestions based on...

  $562 (Avg Bid)
  $562 Snitt bud
  47 bud

  Project Title: Website for a Beauty Salon - Completion and Enhancement I am seeking a skilled web developer to help me complete and enhance my half-finished website for a beauty salon. The project is currently built on the Odoo platform, so experience with this platform is preferred. Design and Layout: - I have a clear vision for the design and layout of the website. I will provide detailed instructions and examples for the desired look and feel. Functionality and Features: - The website needs to have online booking functionality, allowing clients to easily schedule appointments. - Additionally, I would like to incorporate an e-commerce feature for selling beauty products. - A photo gallery showcasing the salon's services and facilities is also required. Ideal Skills...

  $459 (Avg Bid)
  $459 Snitt bud
  70 bud

  I am looking for a skilled freelancer to create a Business directory book that includes booking, appointment, and service models. Design: - I have some design ideas in mind for th...book that includes booking, appointment, and service models. Design: - I have some design ideas in mind for the directory book, but I need help finalizing the design. Categories/Sections: - The directory book will have more than 20 categories or sections. Ideal Skills and Experience: - Experience in designing and developing business directory books - Proficiency in graphic design and layout - Strong understanding of booking and appointment systems - Knowledge of service models and how to integrate them into the directory book - Ability to collaborate and provide design suggestions based o...

  $1257 (Avg Bid)
  $1257 Snitt bud
  23 bud

  I am looking for a skilled developer to create a social media platform with specific features such as content sharing and discovery. The platform should allow users to share and discover both videos and photos. Additionally, I have specific design ideas for the layout and design of the platform. I am seeking a developer who can bring my vision to life while ensuring the platform is user-friendly. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in social media platform development - Strong understanding of content sharing and discovery functionalities - Experience with video and photo uploading and streaming - Ability to implement custom design ideas and create a visually appealing platform - Knowledge of user-friendly interface design principles

  $554 (Avg Bid)
  $554 Snitt bud
  13 bud
  html designer 6 dager left

  I am in need of an HTML designer to create a website with basic HTML structure. The website will require advanced CSS styling and JavaScript functionality. I have a rough idea of the design and layout that I would like for the website. I am open to suggestions and input from the designer. The website needs to be completed within 1 day. Ideal skills and experience for this job include proficiency in HTML, CSS, and JavaScript, as well as a good eye for design and layout.

  $81 (Avg Bid)
  $81 Snitt bud
  20 bud

  I am looking for a web developer to build a single-page webpage using HTML, CSS, Bootstrap, and JS. Layout: - The desired layout for the webpage is a single page. Design: - I have a reference design in mind that I would like the webpage to be based on. Color scheme/theme: - I prefer a corporate and professional color scheme/theme for the webpage. Skills and Experience: - Proficiency in HTML, CSS, Bootstrap, and JS - Experience in building single-page websites - Ability to translate a reference design into a functional webpage Note: Please follow the below link and let me know in case if you are ready. I need professional design similar to the design which I am providing. Don not copy the design but come up with your own creative idea.

  $86 (Avg Bid)
  $86 Snitt bud
  23 bud

  Bug Fixing: * Identify and address existing bugs or issues within the Bootstrap Laravel website. * Debug and troubleshoot any functionality or display problems. * Ensure seamless user experience by resolving issues affecting the website's performance. 
Layout Improvement: * Enhance the overall design and layout of the website for a more polished appearance. * Optimize the arrangement of elements for improved user navigation and aesthetics. * Implement responsive design principles to ensure a seamless experience on various screen sizes. 
Code Clean Up: * Review and optimize the existing codebase for better efficiency. * Remove redundant or unnecessary code to enhance website performance. * Organize and structure the code to improve readability and maintainability. Upon...

  $513 (Avg Bid)
  $513 Snitt bud
  71 bud

  Project Title: Front End pure HTML5/CSS/JS without any css or js frameworks Description: I am looking for a skilled front-end developer who can create a multi-page website using pure HTML5/CSS/JS without any css or js frameworks. The website should have a multi-page layout and the primary function of the website should be interactive. Specific requirements: - Develop a multi-page website using only HTML5, CSS, and JS without any css or js frameworks - Implement an interactive user interface that engages users - Incorporate specific designs provided by the client - Ensure the website is responsive and compatible with different devices and browsers Ideal skills and experience: - Proficiency in HTML5, CSS, and JavaScript - Strong understanding of front-end web development principles...

  $27 (Avg Bid)
  $27 Snitt bud
  25 bud
  figma design 6 dager left
  VERIFISERT

  I am looking for a Figma designer to create a modern layout for my project. Specific design elements to include: - Focus on the layout of the project - Clean typography - A modern color palette I have brand guidelines that need to be incorporated into the design. Ideal skills and experience: - Proficiency in Figma - Strong understanding of modern design principles - Ability to work with existing brand guidelines and assets

  $931 (Avg Bid)
  $931 Snitt bud
  87 bud
  website design 6 dager left

  ...website is to showcase my work and projects. Main Elements: - Image Gallery: I want a visually appealing image gallery to display my portfolio. - Contact Form: I would like a contact form for potential clients to reach out to me. - Blog Section: I want to include a blog section where I can share my thoughts and experiences. Design Styles: - I have specific examples in mind for the design and layout of the website. I will provide these examples to the designer for reference. Skills and Experience: - Strong website design skills and experience in creating portfolio websites. - Proficiency in creating visually appealing image galleries. - Experience in integrating contact forms and blog sections into websites. - Ability to understand and implement specific design styles and layo...

  $72 (Avg Bid)
  $72 Snitt bud
  10 bud

  I am looking for a freelancer who can help me embed a YouTube video on my homepage. I need the video to autoplay without YouTube controls on both mobile and desktop devices. Here are the requirements for the project: - The video should autoplay without YouTube controls on both mobile and desktop devices - The design and layout of the video embed should meet basic requirements - This project is for an existing business - The deadline for this project is today Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in HTML and CSS - Experience with embedding YouTube videos and customizing their behavior - Knowledge of responsive design for mobile and desktop devices If you are confident in your ability to meet these requirements and can complete the project by today, pleas...

  $20 (Avg Bid)
  $20 Snitt bud
  29 bud
  Web development 6 dager left
  VERIFISERT

  I am looking for a web developer who can create a real estate platform. I have a clear vision of the design and layout that I want for the website. The ideal freelancer should have experience in web development and be able to incorporate user registration and login functionalities. Additionally, the website should have property listing and search capabilities and, later on, online transactions and payments should be included. The whole flow of the website can be found in the attachments. Also, our logo is included. The design should use the color from the logo and in general, should be clean and minimalistic. The website should be English and German and content will be provided by us. For reference please find the below website: - - -

  $1205 (Avg Bid)
  $1205 Snitt bud
  142 bud

  ... Specific tasks that the assistant will be responsible for include: - Ecommerce store management, including inventory management, product uploads, and order fulfillment - Editing and updating the Shopify store, including adding new products, updating prices and descriptions, and managing promotions and discounts - Editing and updating the WordPress website, including making changes to the layout, adding new pages or blog posts, and optimizing the site for SEO In addition to these tasks, the assistant should also have knowledge and experience in digital marketing. This includes: - Implementing and managing digital marketing campaigns, including email marketing, social media advertising, and SEO optimization - Analyzing and reporting on the performance of marketing cam...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Snitt bud
  45 bud
  Website for Esotericism 6 dager left
  VERIFISERT

  I am looking for a skilled web developer to create a website for Esoterici...Directory: The website should include a member directory that allows individuals to search and connect with each other. - Event Calendar: The website should have an event calendar to promote upcoming events and activities within the esoteric community. The website should have a high level of interactivity, providing people with a platform to connect, engage, and share their experiences. The design and layout of the website should be user-friendly and visually appealing. If you have experience in developing interactive websites and are passionate about creating a platform for people to connect online, I would love to hear from you. Please provide examples of your previous work and any relevant skills or e...

  $10 - $5000
  Forseglet
  $10 - $5000
  90 bud

  I am looking for a Laravel developer to create an online selling platform for my new enterprise. The ideal candidate should have experience in payment gateway integration. Busco un desarrollador con experiencia en Laravel, que pueda crear una plataforma en la cual los usuarios puedan registrarse y hacer su pedido de forma individual o puedan hacerlo en grupo. También...su pedido de forma individual o puedan hacerlo en grupo. También habrá una sección donde las empresas puedan registrarse y poner su información para que se puedan hacer las ventas. Todas las ventas serán de contenido digital. No hay ningún sistema de envíos, ya que todo es digital. Features needed for the platform: - Payment Gateway Integration Design: - I am open t...

  $507 (Avg Bid)
  $507 Snitt bud
  73 bud

  I am looking for a freelancer to create a landing page on my chosen keyword. The main purpose of the la...informational content to visitors. Specifically, I would like to highlight my company information on the landing page. This includes details about understanding SEARCH ENGINE OPERATION As for the design and layout, I am open to anything. I do not have any preferred design in mind, but I have some preferences that I can discuss with the freelancer. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in creating landing pages - Strong understanding of design principles - Ability to effectively highlight and present company information - Flexibility and creativity in designing the layout - Good communication skills to discuss preferences and suggestions...

  $410 (Avg Bid)
  $410 Snitt bud
  104 bud

  I am looking for a freelancer who can assist with inputting custom field text data into a Wordpress website which generates pages for a directory. Data Input: - The project requires inputting text content only via roughly 15 custom fields. Format/Layout: - I have a specific custom template that needs to be followed for the data input, this is simply copying text off a excel sheet into custom fields. Number of Pages/Posts: - There are approximately 700 pages/posts that need to have data inputted. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Wordpress is essential. - Attention to detail to ensure accurate data input. - Ability to handle a large volume of data input. Example of the first 20 rows of the data attached.

  $152 (Avg Bid)
  $152 Snitt bud
  102 bud

  I am looking for a skilled web developer to create a website for my French bakery. The ideal candidat...delivered to their doorstep. - Additionally, I would like a photo gallery of our products to showcase the variety and quality of our offerings. - Lastly, customer reviews and testimonials would be a great addition to build trust and credibility with potential customers. Website Layout: - The preferred website layout is multi-page. This will allow us to organize different sections of the website, such as the menu, gallery, and about us page, in a clear and organized manner. - Each page should have a consistent design and layout, ensuring a seamless user experience throughout the site. Overall, I am seeking a web developer who can bring my vision of a beautiful and f...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Snitt bud
  28 bud
  Trophy icon Make a promotional flyer 4 dager left

  I am looking for a skilled graphic ...They can call to book, walk-in available, address is: Hill House, 118 High St, Uxbridge UB8 1JT Background images attached choose which ever you think is best Aesthetic Style: - I prefer a modern and clean aesthetic for the flyer design. Size: - a5 Skills and Experience: - Proficiency in graphic design software such as Adobe Photoshop or Illustrator. - Strong understanding of typography and layout design. - Ability to create visually appealing and attention-grabbing designs. - Experience in creating promotional materials for businesses. - Attention to detail and ability to follow design specifications. If you have the skills and experience required for this project, please submit your portfolio of previous work along with your proposal. ...

  $62 (Avg Bid)
  $62
  59 bidrag
  Trophy icon Banner - graphic design 2 dager left

  Large Rectangle (336 x 280 pixels) Banner, Mockup of desired design and text on the banner attached Images that will need to go on the banner attached -Experimeent with cropping of the images and colors -Experiement with Fonts -Experiment with Layout

  $76 (Avg Bid)
  Garantert
  $76
  68 bidrag

  ...looking for a skilled web developer to create an informational website for my recycling tires company. The ideal candidate should have experience in creating interactive forms. Here are the project requirements: - Design and develop an informational website for my recycling tires company - Implement interactive forms for users to submit inquiries, feedback, and requests - Create a visually appealing layout with custom graphics that aligns with the overall theme of recycling and sustainability - Ensure user-friendly navigation and functionality for a seamless user experience - Optimize the website for search engines to improve online visibility and attract organic traffic - Integrate social media sharing buttons to encourage the sharing of content and increase brand awareness - P...

  $187 (Avg Bid)
  $187 Snitt bud
  95 bud
  PCB layout (Altium) 6 dager left
  VERIFISERT

  I am looking for a skilled PCB layout designer to assist me with a project. The details of the project are as follows: Size of the PCB: Medium (up to 10cm x 10cm) Complexity of the PCB design: Advanced (Multi-Layer) Type of components to be used: Both through-hole and surface-mount components Skills and experience required for the job: - Proficiency in PCB layout design, particularly for medium-sized boards - Expertise in designing advanced multi-layer PCBs - Familiarity with both through-hole and surface-mount components and their respective design requirements - Knowledge of industry standards and best practices for PCB layout design - Attention to detail and accuracy in component placement and routing - Experience with PCB...

  $141 (Avg Bid)
  $141 Snitt bud
  45 bud

  I am looking for a freelancer who can assist me in creating a catalogue for my products. The catalogu...Waterfall, Budgeting, etc. I do not have existing content for the catalogue and would require the freelancer to help me in creating engaging and informative content for the products. The catalogue should have less than 10 pages, ensuring concise and clear information about each product. Ideal skills and experience for this job include: - Graphic design expertise for visually appealing catalogue layout - Copywriting skills for creating compelling product descriptions - Knowledge of the target audience and ability to tailor content accordingly - Attention to detail to ensure accurate and error-free information - Familiarity with product categorization and organization within a ...

  $14 (Avg Bid)
  $14 Snitt bud
  18 bud

  ...revisions, until we agree on a resume. I also need 3 design templates to choose from. - I am seeking a skilled professional to update my resume and make it look professional and competitive in the Senior Executive job market. - The ideal candidate will have experience in creating resumes for the Education industry, specifically for Senior Executive positions. - The project involves both formatting/layout and content/wording changes to ensure my resume stands out among the competition. - The updated resume should highlight my skills, experience, and achievements in a concise and compelling manner. - Attention to detail and a strong understanding of the Senior Executive job market is essential. - The goal is to create a visually appealing and well-organized resume that effectivel...

  $88 (Avg Bid)
  $88 Snitt bud
  86 bud
  build me a website 6 dager left
  VERIFISERT

  Project Title: Build Me a Charity Website Description: - I am looking for a skilled web developer to build a website for a charity organization. - The website should have a clean and professional design that aligns with our vision. - We have a clear vision for the design and layout of the website. - The project needs to be completed as soon as possible. - The website will include features for accepting donations and showcasing our charity work. - It should have an e-commerce functionality to sell merchandise and accept online payments. - The website should also have a blog section to share updates and stories related to our charity work. - We are open to suggestions and ideas to enhance the website's functionality and user experience. - The ideal candidate for this project wou...

  $129 (Avg Bid)
  $129 Snitt bud
  36 bud

  I am looking for a Flutter developer to fix some issues in my project and add a new UI component. Here are the details of the project: UI Issue: - There is a specific UI layout issue that needs to be fixed. UI Addition: - I have a general concept for the UI addition that I want to make. Timeline: - I expect this project to be completed within a day. Ideal Skills and Experience: - Proficient in Flutter development - Experience in fixing UI layout issues - Ability to implement new UI components - Strong problem-solving skills - Attention to detail and ability to meet tight deadlines

  $18 (Avg Bid)
  $18 Snitt bud
  13 bud
  Multiple links in one page 6 dager left
  VERIFISERT

  I am looking for a freelancer who can help me with a project that involves including making a website with multiple links in one page. The requirements for this project are as follows: Type of links: Both internal and external links should be included in the page. Design and layout: Although I do not have a specific design in mind, I have some ideas that I would like to discuss with the freelancer. So, I am open to suggestions and collaboration. Additional functionalities: I need the links to have some additional functionalities such as opening in a new tab or showing a preview of the linked page. Ideal skills and experience for the job: - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript. - Experience in creating and managing internal and external links. - Knowledge of different ways ...

  $471 (Avg Bid)
  $471 Snitt bud
  137 bud

  I am looking for a designer to create the interior pages for my book on Python programming language targeted t...Preferences/Themes: - I am open to suggestions and don't have any specific color preferences or themes in mind. Illustrations/Graphics: - I am also open to the designer's suggestions and don't require any specific illustrations or graphics within the pages. Ideal Skills and Experience: - Experience in book design, particularly for educational materials - Strong understanding of typography and layout design - Ability to create modern and sleek designs that appeal to middle-high school students - Creative and innovative approach to incorporating design elements that enhance the learning experience - Proficiency in Arabic language and ability to work wi...

  $461 (Avg Bid)
  $461 Snitt bud
  24 bud
  catalogue design 6 dager left

  I am seeking a designer to create a multi-page catalogue for my electronics products. Requirements: - Experience in catalogue design, particularly for electronics products - Ability to work with some product images and descriptions that I will provide - Proficiency in creating a multi-page layout for the catalogue Skills: - Graphic design - Adobe InDesign or similar software proficiency - Attention to detail and ability to create visually appealing layouts If you have experience in catalogue design and are able to work with some product images and descriptions, please provide examples of your previous work and your estimated timeline for completing the project.

  $220 (Avg Bid)
  $220 Snitt bud
  30 bud
  Capability Statment 6 dager left
  VERIFISERT

  Project Title: Capability Statement Industry: Construction Format: No, but I would like recommendations Purpose: To establish credibility in the industr...but I would like recommendations Purpose: To establish credibility in the industry Skills and Experience required: - Experience in creating capability statements for the construction industry - Knowledge of industry standards and best practices for capability statements - Ability to recommend a format that effectively highlights the company's strengths and capabilities - Excellent design and layout skills to create a visually appealing capability statement - Strong writing and communication skills to convey the company's expertise and credibility - Understanding of the construction industry and its specific requirem...

  $664 (Avg Bid)
  $664 Snitt bud
  76 bud
  Cool website development 6 dager left
  VERIFISERT

  I am looking for a talented web developer to create a cool portfolio website for me. Type of website: Portfolio Design/Layout: I have a rough idea but need assistance in finalizing the design and layout. Features/Functionalities: I have a list of specific features and functionalities that I want to be included in the website. Skills and Experience needed: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript - Experience in creating visually appealing and user-friendly portfolio websites - Ability to understand and incorporate client's ideas and requirements - Knowledge of responsive design and mobile optimization - Strong attention to detail to ensure a high-quality end product.

  $94 (Avg Bid)
  $94 Snitt bud
  45 bud

  ...for a skilled web developer to create a website for my mechanical and earthmoving company. The ideal candidate should have experience in designing and developing websites for similar industries. Specific features needed on the website: - Online contact form to allow potential clients to easily get in touch with us - Photo gallery to showcase our past projects and equipment inventory Design and layout: - I am open to suggestions and would like the developer to come up with a design that is professional, modern, and visually appealing - The website should reflect the nature of our business and convey our professionalism and expertise Incorporating existing branding: - I have existing company branding, including a logo and color scheme, that should be incorporated into the websit...

  $679 (Avg Bid)
  $679 Snitt bud
  154 bud

  I am in need of someone who can provide a comprehensive review and step-by-step guide on how to improve my website. Please note that I am not looking for a new website to be built, but rather improvements to be made to the existing website. Areas of focus: - Design and layout - Content and messaging - SEO and search rankings My main goals for improving these areas are: - Increase user engagement - Improve visual appeal - Boost search engine rankings Please see the attached word document to demonstrate the points I need covering - additional areas that you feel are not covered in this document should also be included. I would like to receive the comprehensive review and step-by-step guide within 1 week. Ideal skills and experience for this job: - Web design and development - Co...

  $263 (Avg Bid)
  $263 Snitt bud
  30 bud

  I am looking for a professional proofreader who can review and correc...inconsistencies - Proficiency in using Excel functions and formulas - Familiarity with formatting and organizing data in Excel - Ability to work efficiently and meet deadlines Key requirements for the project include: Proofreading the entire Excel document: - Ensuring accuracy and consistency in data and formulas - Checking for spelling and grammatical errors - Verifying proper formatting and layout of the spreadsheet As the document is large and consists of more than 10 sheets, the proofreader should be comfortable handling extensive data and be able to navigate through different sections of the spreadsheet efficiently. Please provide samples of previous proofreading work on Excel documents, along with your...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Snitt bud
  38 bud

  Good morning, evening and afternoon from Australia. I am looking for a PCB Engineer who can create an OBDI to OBDII Adapter PCB for me to use. The ideal candidate should have experience in PCB design and be familiar with OBDI connectors from 2001 or earlier. The following countries are not allowed to take part in this project unless the individuals that reside in these places fulfill some small criteria as per myself having trust issues with anyone outside of the U.S., Canada, the U.K., Ireland, Australia and New Zealand: Pakistan. India. China. Russia (banned from my projects entirely). Ukraine. Azerbaijan. Japan. Korea. Israel. Requirements: - Must understand that the OBDII Standard was not adopted in Australia until 2001 - Must own a Ford Festiva, regardless of ...

  $10 (Avg Bid)
  $10 Snitt bud
  6 bud

  I am looking for a freelancer who can convert PDF documents into a Word document template with a specific design that I have in mind. The PDF documents have a consistent layout, and I need the conversion to be done within 24 hours. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in converting PDF documents into Word - Strong attention to detail to ensure the template matches the specific design - Ability to work quickly and efficiently to meet the tight deadline

  $11 (Avg Bid)
  $11 Snitt bud
  109 bud

  I am looking for a designer who can create a visually appealing brochure for my promotional needs. The brochure will be a single page A4 size and will contain only photos and text. Skills a...size and will contain only photos and text. Skills and Experience: - Proficient in graphic design software - Ability to create visually appealing layouts - Understanding of promotional design principles - Experience in creating brochures for promotional purposes Specific Requirements: - Design a single page A4 size brochure - Incorporate specific colors as provided - Create a visually appealing layout with photos and text - Ensure the design effectively promotes the desired message Overall, I am seeking a talented designer who can create an eye-catching brochure that effectively promotes my...

  $25 (Avg Bid)
  $25 Snitt bud
  77 bud

  ...allowing users to customize their room designs with real-time changes to tiles, decoration products, and bathroom accessories. Integration of a 3D camera for real-world visualization is essential. Features: - Object Recognition: The AI should be able to identify different objects in a room. - Room Layout Suggestions: The AI should provide suggestions for optimizing the layout of the room. - Furniture Placement Recommendations: The AI should recommend suitable furniture placements based on the room layout. Design Style: Modern Key Responsibilities: Develop a user-friendly interface for real-time room customization. Integrate a 3D camera for users to visualize designs in their actual surroundings. Create a library of 3D models for bathroom accessories, tiles, and ...

  $273 (Avg Bid)
  $273 Snitt bud
  9 bud

  I am in need of a graphics designer to create banner images for my website. I have a rough idea of the design style and theme that I want, but I am open to suggestions. The images should be in PNG format. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in graphic design software - Strong understanding of website design and layout - Creativity and ability to bring ideas to life

  $11 (Avg Bid)
  $11 Snitt bud
  44 bud