Mobile app development jobber

Filter

Mine tidligere søk
Filtrer etter:
Budsjett
til
til
til
Skriv
Ferdigheter
Språk
  Jobbstatus
  5,000 mobile app development jobber funnet, priser i USD

  iPhone/iPad App iPhone og iPad Jeg trenger den designet og bygget Hei-jeg trenger hjelp med å få laget en app .Jeg har ideen og hvordan den skal være ferdig forklart. Trenger bare noen som kan virkeliggjøre min ide til en ordentlig fungerende app. Trenger også hjelp til p legge den ut på Applestore og android googleplay butikk. Mvh Hodan

  $541 (Avg Bid)
  $541 Snitt bud
  5 bud
  Mobile development Avsluttet left

  iPhone/iPad App iPhone og iPad Jeg trenger den designet og bygget Hei-jeg trenger hjelp med å få laget en app .Jeg har ideen og hvordan den skal være ferdig forklart. Trenger bare noen som kan virkeliggjøre min ide til en ordentlig fungerende app. Trenger også hjelp til p legge den ut på Applestore og android googleplay butikk. Mvh Hodan

  $555 (Avg Bid)
  $555 Snitt bud
  2 bud
  Mobile development Avsluttet left

  iPhone/iPad App iPhone og iPad Jeg trenger den designet og bygget Heter Aleksander Bårtvedt og er 19 år gammel. Ser etter en sokkan hjelpe meg å programmere og få til en App hvor man har oversikt over bensin og diesel prisene i Hordaland Fylke. Denne appen må ha en GPS som kan vise distansen til den billigste, eventuelle bompenge avgifter og den nærmeste. Om den slår igjennom ønsker jeg å satse i større deler av Norge.

  $149 (Avg Bid)
  $149 Snitt bud
  1 bud

  Hello, we are looking for someone who can control levels for a popular word game for mobiles. The game is available in many different countries and will now be launched in Netherlands. Good knowledge of the dutch language is a requirement! The job is to check the translation and in some cases replace words that do not match the level. There are 3500 levels to be checked and each level has three words with a maximum of 10 letters. When well done, the current content writing and region responsibilities be possible. More info on contact.

  $314 (Avg Bid)
  $314 Snitt bud
  6 bud

  Hello, we are looking for someone who can control levels for a popular word game for mobiles. The game is available in many different countries and will now be launched in Germany. Good knowledge of the german language is a requirement! The job is to check the translation and in some cases replace words that do not match the level. There are 3500 levels to be checked and each level has three words with a maximum of 10 letters. When well done, the current content writing and region responsibilities be possible. More info on contact.

  $334 (Avg Bid)
  $334 Snitt bud
  5 bud
  Web development Avsluttet left

  Jeg trenger en ny nettside Design å bygg den Nettbutikk Nettbutikk med salg av HiFi med mellom 500 og 1000 produkter

  $672 (Avg Bid)
  $672 Snitt bud
  3 bud
  Mobile development Avsluttet left

  iPhone/iPad App iPhone og iPad Jeg trenger den designet og bygget Detter er en app som skal kunne synke mellom android og iOS. Og kommer til å være en underholdningsapp for alle aldere, og kommer til å bli veldig populær! Budsjettet er ikke bestemt, men setter det så lavt som går, så kan det diskuteres med den som er interessert i å hjelpe meg!

  $292 (Avg Bid)
  $292 Snitt bud
  7 bud
  Mobile development Avsluttet left

  iPhone/iPad App Kun iPhone Jeg trenger den designet og bygget Jeg ser etter noen som kan utvikle app til IOS innen kamera/bilde fra en idè jeg som privat person har. Det er viktig at utvikleren har god kunnskap om dette og at han/ hun kan hjelpe til med å sette opp appen, samt følge retningslinjer innen lover og opplegging til AppStore! Personen må også kunne rådgive i forhold til hvordan man kan tjene penger via appen og brukervennlighet. utvikler har taushetsplikt! Pris kan diskuteres

  $142 - $427
  $142 - $427
  0 bud
  Mobile development Avsluttet left

  Mobilnettside (Kun for mobil) Jeg trenger den designet og bygget

  $30194 (Avg Bid)
  $30194 Snitt bud
  5 bud

  Hi, I need a database & mobile app to be created where I can enter the below details: 1. Customer Name 2. Phone (H): 3. Phone(M): 4. Email: 5. Delivery Option : (radio button to select “Pick-up” or “Delivery”) 6. Address: (if delivery option is “Delivery” then should ask to put address) a. Address Line 1 b. Address Line 2 c. Suburb 7. Date of Delivery: 8. Time of Delivery: 9. Order: (Drop down list – details will be provided) 10. Pre-Payment: (check-box) 11. Source of Referral: With delivery date and time I need build in a logic to be put in place. If there is already and order in that time slot then it should not allow to book the order, and should give them option of next available time slot. (Order interval wil...

  $145 (Avg Bid)
  $145 Snitt bud
  2 bud

  Desktop / Mobile redirect Script

  $50 (Avg Bid)
  $50 Snitt bud
  1 bud
  Database Analysis Avsluttet left

  Analyze existing MySQL database, reuse the existing database for mobile app development

  $47 (Avg Bid)
  $47 Snitt bud
  3 bud
  $1918 Snitt bud
  37 bud

  web app web app web app aeb app aeb app web app web app web app aeb app aeb app

  $490 (Avg Bid)
  $490 Snitt bud
  18 bud

  Mobile App Dev for Karim Mobile App Dev for Karim

  $707 (Avg Bid)
  $707 Snitt bud
  4 bud

  Vidite dokument u privitku

  $500 (Avg Bid)
  $500 Snitt bud
  1 bud

  In facebook app, sometimes it's working fine, sometimes it's not. in desktop view it's mostly work fine, but when i open it in mobile(mostly android), it is not working and give some kind of advertising page. i dont understand why this is happenenig. if you can make it right then you are welcome to bid.

  $155 (Avg Bid)
  $155 Snitt bud
  1 bud

  App for IOS

  $350 (Avg Bid)
  $350 Snitt bud
  1 bud

  Mobile App Mobile App Mobile App Mobile App Mobile App Mobile App Mobile App Mobile App Mobile App Mobile App Mobile App Mobile App Mobile App Mobile App Mobile App Mobile App Mobile App Mobile App Mobile App Mobile App

  $343 - $343
  $343 - $343
  0 bud

  Vi har en eksisterende Magento webshop der skal laves helt færdigt. Der skal tilrettes betalingsgateways og laves mindre rettelser. Dansk skal på som et ekstra sprog, da den er sat op på engelsk. Der skal scrapes varedata, billeder og beskrivelser kategorier m.v. hvorefter varerne skal uploades på sitet.

  $592 (Avg Bid)
  Omtalt Viktig
  $592 Snitt bud
  6 bud

  I'm looking to get a taxi service website developed. The primary purpose of this site is to facilitate ride booking. Customers should be able ... Key Features: - **Fare Calculator**: It is essential that the website includes a fare calculator. This ensures that customers are aware of the costs of their rides before booking. - **Online Payment**: The primary payment method would be online. It is crucial that the website is integrated with a reliable online payment solution to process these transactions smoothly. Ideal Skills: - Web Development - UI/UX Design - Payment Gateway Integration - Experience with Booking Systems - Experience with Transportation Industry Websites Please let me know if you require any further details. I'm open to suggestions and ideas from profess...

  $122 (Avg Bid)
  $122 Snitt bud
  23 bud

  I'm in search of a mobile application developer to create an engaging and innovative app designed for young kids and families. Key Requirements: - **Purpose**: The primary goal of the app is to entertain preschoolers (0-5 years) with engaging content. - **Features**: The app should have colorful visuals to captivate the young audience. Skills and Experience: - Prior experience in developing entertainment apps for children will be highly valued. - Familiarity with integrating ChatGPT REST API is a plus, though not mandatory. - Strong capabilities in creating visually appealing and engaging user interfaces. If you have a creative edge, experience in child-friendly app development, and are ready to develop a delightful app for kids, I&...

  $168 (Avg Bid)
  $168 Snitt bud
  17 bud

  Seeking a talented freelancer to design a sleek and professional portfolio website to showcase my work as a software developer. The website should have a clean, modern design with a strong emphasis on user experience and effective presentation of my projects. Key requirements include: Clean and modern design to engage visitors and highlight my work effectively. Minimalistic layout to keep the focus on my projects without distractions. A strong visual aesthetic that complements the content being showcased. Proficiency in web design tools and technologies. Previous experience in designing portfolio websites is preferred. Effective communication and collaboration throughout the design process.

  $15 (Avg Bid)
  $15 Snitt bud
  14 bud

  I'm in need of a skilled developer who can help with creating a custom payment gateway for my platform. This gateway will be integrated using an API and I already have the API documentation for this. Key requirements: - Custom Payment Gateway Development: This project involves developing a brand new payment gateway from scratch. - API Integration: The developed gateway needs to be seamlessly integrated into the platform using the provided API documentation. Ideal skills and experience: - Strong background in payment gateway development and integration. - Experience with API integration, particularly for payment systems. - Familiarity with creating secure and scalable payment solutions. - Ability to understand and work with external API documentation. This project...

  $70 (Avg Bid)
  $70 Snitt bud
  5 bud

  Anchor links aren't going to the right place on the mobile version of my Wordpress site I need a developer who can provide advice on this and hopefully a quick fix.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Snitt bud
  37 bud

  I'm looking for a developer to create a VPN application that will run on both IOS and Android. This application should support b...An essential feature for securing users' data - Kill switch: A crucial function that ensures users' internet traffic is cut off should the VPN connection fail - Multi-location support: The VPN should offer various server locations for users to connect to securely The ideal candidate should have experience in developing applications for both IOS and Android, as well as prior experience in VPN development. A strong understanding of network security concepts and protocols is a must. The ability to work with SoftEther VPN is essential. If you think you've got the skills and experience to bring this project to life, please get in touch....

  $296 (Avg Bid)
  $296 Snitt bud
  12 bud

  I am looking for an expert to design and write a compelling commercial proposal for my IT company. The primary aim of the proposal is to pitch our photography services, offer assistance in advertising on booking platforms, and provide website design and development services for a BNB business. Key Requirements: - Crafting a professional, persuasive and detailed commercial proposal that showcases our photography, advertising and website services. - The proposal should be specifically tailored to the needs and interests of a BNB business. This involves addressing key pain points and offering innovative solutions. - A quick turnaround is essential. Ideally, the proposal should be completed within 1-2 days. Skills and Experience: - Proven track record in creating successful commercial...

  $78 (Avg Bid)
  $78 Snitt bud
  11 bud

  I am looking for an experienced Android app developer to create a cutting-edge e-commerce platform. The app needs to support multiple languages and integrate the Google Pay payment gateway. The ideal candidate for this project should have: - Proficiency in Android development and a solid portfolio showcasing similar e-commerce app projects. - Experience with integrating payment gateways, preferably Google Pay. - Ability to implement multi-language support within the app. - Excellent communication skills and a proactive work approach. If you have the skills and experience required, please submit your proposal, including your relevant past work and an estimated timeline for the completion of this project.

  $9 (Avg Bid)
  $9 Snitt bud
  2 bud
  Commercial Proposal Development 6 dager left
  VERIFISERT

  I am looking for an expert to design and write a compelling commercial proposal for my IT company. The primary aim of the proposal is to pitch our photography services, offer assistance in advertising on booking platforms, and provide website design and development services for a BNB business. Key Requirements: - Crafting a professional, persuasive and detailed commercial proposal that showcases our photography, advertising and website services. - The proposal should be specifically tailored to the needs and interests of a BNB business. This involves addressing key pain points and offering innovative solutions. - A quick turnaround is essential. Ideally, the proposal should be completed within 1-2 days. Skills and Experience: - Proven track record in creating successful commercial...

  $17 (Avg Bid)
  $17 Snitt bud
  10 bud

  I'm seeking freelancer who want me to build a responsive e-commerce website. The main objective of this website is to facilitate online sales. K...that allows customers to view, select and purchase products. - Implement a customer reviews feature that allows customers to leave reviews and ratings on purchased products. Content: - I will provide all the content for the website. You'll be responsible for the design and layout, ensuring that it's engaging and drives conversions. Ideal skills and experience: - 10+ years of experience in web development, with a strong portfolio of e-commerce websites. - Proficiency in e-commerce platforms and technologies, with a focus on customer reviews feature. - Strong understanding of responsive design principles for optimal user e...

  $101 (Avg Bid)
  $101 Snitt bud
  26 bud

  We are seeking a professional and experienced development team to build a comprehensive online marketplace for collectibles. The platform will include both web and mobile applications, providing users with the ability to buy, sell, trade, showcase their collections, and interact with other collectors. The project encompasses advanced features such as live sales, image recognition, and a robust community engagement system. Project Overview: Key Requirements: User Accounts and Profiles: Secure user registration and login Profile management with collection tracking and wishlists Customizable user profiles Product Listings: User-submitted items with high-resolution images, detailed descriptions, prices, and availability Categories and subcategories for easy navigation Advance...

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr Snitt bud
  17 bud

  I'm looking for someone to help me build a handheld thin microscope prototype that will be primarily used for scientific research. Key Requirements: - Transparent Display: The display needs to be integrated in front of a small lens, which will then be in front of an image sensor. The disp...Skills and Experience: - Prior experience in designing and building similar handheld devices or microscopes. - Knowledge of integrating transparent displays and image sensors. - Proficiency in programming and working with Raspberry Pi would be a plus. - Understanding of scientific research needs and standards. The ideal candidate for this project should be able to assist with the full development cycle from conception to prototype, keeping in mind the portability required for a h...

  $14533 (Avg Bid)
  $14533 Snitt bud
  6 bud

  I'm seeking an experienced developer who can create a game forum that effectively promotes community ...ability for users to have profiles displaying their avatar and username, game stats, and a list of threads they have created or participated in. - Thread Creation/Commenting: Users should be able to create and comment on threads to promote active discussion. Ideal Skills: - As the project is quite specific, potential freelancers should have experience in community-oriented website design and development, ideally with a focus on gaming forums. Your main objective will be not simply the technical creation of the platform, but also designing it in an intuitive, user-friendly way that encourages interaction and community-building. Previous experience in similar projects will be...

  $480 (Avg Bid)
  $480 Snitt bud
  21 bud

  I have a Figma design for a simple single-page website that needs to be converted into HTML/CSS. I'm looking for a skilled developer who can execute the following: - Convert the Figma design into a clean, responsive website that works seamlessly across all devices - mobile, tablet, and desktop. - Ensure that the site maintains the design integrity while being user-friendly and interactive. - deliver the publishable html/css today itself. Ideal candidate should have: - Proven experience in HTML/CSS development - Familiarity with Figma and its design-to-code capabilities - Strong understanding of responsive design, ensuring the site is equally appealing and functional on all devices. I'm looking for a professional who can deliver a pixel-perfect, responsive end ...

  $124 (Avg Bid)
  $124 Snitt bud
  87 bud

  I'm seeking a proficient mobile app developer to create a social networking application designed for both iOS and Android. This app's critical function will involve fostering interaction between users and incorporating a unique geolocation feature. Specific project requirements are as follows: 1. Construct the mobile application compatible with iOS and Android. 2. Battle-tested expertise in social networking app development. 3. Design and implementation of geolocation functionality to foster user interaction. Ideal skills & Experience: • Mobile app development, specifically in iOS and Android platforms. • Proficiency in integrating geolocation features. • Prior experience in developing social networkin...

  $58 (Avg Bid)
  $58 Snitt bud
  4 bud

  Looking for a skilled web developer to take on a unique project. Specifics are undefined at this time, but candidate must be skilled in various areas of web development, these include: - E-commerce - Blogging - Portfolio creation Expectations and purpose of the website remain open-ended, making adaptability and communication key skills. Final product could potentially target diverse audiences, including: - General public - Young adults - Business professionals Flexible and multi-skilled web developers preferred, ready to adapt to project specifics as they are determined. This project offers an exciting opportunity for creative input and variation. Be prepared to show relevant samples of work.

  $24 (Avg Bid)
  $24 Snitt bud
  8 bud

  I'm seeking an experienced software developer to create an accounting application that is compatible with the Windows operating system. It's a high priority that this application seamlessly integrates with Zoho Books. Key Features: - Integration with Zoho Books Required Skills and Experience: - Software development - Familiarity with accounting software - Knowledge in developing Windows applications - Experience working with Zoho Books API would be a significant advantage Timeline: - The project needs to be completed within a month. This role is perfect for a problem solver who has an eye for detail and understands the importance of creating user-friendly applications. If you think this project aligns with your skills, I'd love to hear from you.

  $1152 (Avg Bid)
  $1152 Snitt bud
  46 bud

  I'm seeking a knowledgeable app developer capable of creating an e-commerce app compatible with both iOS and Android platforms. The integral functionality includes a user-friendly payment gateway, user profiles, and push notifications. Skills and Experience: * Proficient in iOS and Android app development * Past experience in creating e-commerce applications * Familiar with integrating payment gateways * Ability to incorporate user profile features * Knowledge on implementing push notifications effectively. Your proposal should showcase your previous work on similar applications and outline your approach to this project.

  $1204 (Avg Bid)
  $1204 Snitt bud
  47 bud

  ...our products/services. - Specific features needed are a contact form and social media integration. I need this project completed urgently, so speed and efficiency are a must. I am reselling services so content will be brought in from 2 websites and will require 3 landing pages and social media integration Ideal Skills: - Proficiency with , , and cloudfunnels - Strong web development skills - Experience in creating lead generating landing pages - Ability to incorporate contact forms and social media integrations - Excellent project management and quick turnaround time. Website Functional Specs Tools: (Website Builder) (Funnel Builder) (Social Proof and Testimonials) Functionality: Home Page: Introduction to your company and its services

  $67 (Avg Bid)
  $67 Snitt bud
  19 bud

  I currently have a mobile application where users submit dates. I'm in need of a skilled individual to verify that these dates are in correct format and are valid. Key requirements: - Expert in date verification - Experience with mobile application data parsing - Attention to detail The primary goal is to ensure that the dates being submitted are correct, sticking to the format of DD/MM/YYYY and that the dates submitted are valid (not future dates, for example). Your work will be crucial in maintaining the integrity of our data and ensuring a smooth user experience. Experience in user-submitted form date verification is definitely a plus.

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Snitt bud
  6 bud

  I'm looking for a skilled WordPress developer who can create a custom plugin for me. This is the basic summary: A wordpress plugin interface in which users of the website can enter one prompt, and it will automatically generate the “results” from three different providers (e.g. Chat GPT, Claude, Llama). The “results” from each will be displayed all on one page with a smooth UX for a user to easily distinguish between the three. Message me for more/full details!

  $490 (Avg Bid)
  $490 Snitt bud
  49 bud

  We are seeking a skilled developer or development team to create a comprehensive web crawler system. This system should scrape, structure, and update information from web pages, handle large projects, and be accessible via a powerful API. The system should offer user-friendly features for both individuals and businesses and include flexible user management for both customers and employees. Project Requirements 1. Web Crawling and Data Extraction -Develop a system capable of scraping entire websites and extracting data from each page. -The system should divide the scraped information into sections to facilitate easy reading and understanding. -For e-commerce sites, the system should identify and structure the following information: --Product category (including breadcrumbs for hiera...

  $2391 (Avg Bid)
  $2391 Snitt bud
  62 bud

  ...partnership with companies. We also want to have an information filling form like the one in this website: to help customers who didn't know what they need. -The website needs to be compatible to website by cellphone, computer and tablet. - The ideal website need to be elegant, modern, simple to use with a fast process to buy the product. Ideal candidate: - Has proven web development experience, including integrating payment solutions, particularly Webpay. - Should be able to implement custom PDF generation and automated email sending. Extra: -The ideal design of the website can be similar to naki.app. -The funcionality of the website can be similar to the main competitor websites: -I upload a example

  $170 (Avg Bid)
  $170 Snitt bud
  28 bud
  P2P Money Transfer App Development 6 dager left
  VERIFISERT

  I'm in desperate need of a talented technical expert to help me create a seamless P2P money transfer app for both iOS and Android platforms. Key features this app needs to include are: - Person-to-person money transfers, similar to Venmo or Cash App - Integration with a secure and efficient payment gateway Ideal candidate should have: - Extensive experience in iOS and Android development - Prior experience with e-commerce or payment applications - A strong understanding of payment gateway integration Let's connect if you have the requisite skills and experience to deliver this project successfully. I am excited to hear your ideas and approaches.

  $16101 (Avg Bid)
  $16101 Snitt bud
  29 bud

  I'm looking for an experienced mobile app developer who can build a feature-rich e-commerce app that will work seamlessly on both Android and iOS. The app will cater to a WordPress-based online shop, ensuring customers have a smooth shopping experience with access to unique features. Key Features & Functionalities: - User Registration & Login: A seamless and secure process for users to create accounts and log in. - Push Notifications: Utilizing notifications to engage with users and keep them updated with the latest offers, deals, and more. - Connected to WordPress Shop: The app should effectively fetch and display product data from the existing WordPress shop, ensuring real-time updates of the product catalog. - Custom Stock Management: Adm...

  $8937 (Avg Bid)
  $8937 Snitt bud
  52 bud

  I need an application developed for Android, iOS and potentially Windows. This app's purpose w...app's purpose will be mainly to host video lessons and class videos, aimed at the education sector. Key Features: - The app needs to be code-access restricted to ensure content security. - It will also require a feature to embed hidden watermarks into the videos for further security. Ideal Skills: - Proven experience in Cross-Platform Mobile app development. - Proficiency in features revolving around Video playing and user security. - Expertise in embedding watermarks into video content. There is no strict timeline for the project completion, quality and attention to detail is more important. Apply if you have the needed skills and can deliver a secure...

  $1049 (Avg Bid)
  $1049 Snitt bud
  22 bud

  Before you bid, read carefully. Do not ask me about my budget during the chat because I have already indicated the budget if you can't help or if you think the budget is too little, save some time for both of us I want to have a website made by a freelancer. the website is intended to track and register passengers and drivers. the database must have the following users. -Administrator -Driver -Parents what should the driver be able to do? 1. register 2. Scan passenger in and out using a QR code 3. be able to record comments for each passenger per day if necessary 4. being able to see each passenger monthly report of where they got in/out and at what time. 5. Be able to create a QR code for every name. Drivers must be able to clock in and clock out while driving. what should pare...

  $80 (Avg Bid)
  $80 Snitt bud
  23 bud

  ...what I need: - **Full Website Development**: This includes setting up the website from scratch, making sure all the necessary pages are created, and ensuring it's user-friendly. - **Arabic Language Support**: The website should be developed in a way that fully supports the Arabic language, including all aspects such as product descriptions, user interface, etc. - **Manual Product Management**: I prefer a system where I can manually add and update products. The chosen freelancer should be able to create a simple and efficient system for me to do this. - **Payment Methods**: I'm looking to offer 'Cash on Delivery' as the primary payment method. This should be seamlessly integrated into the website. Ideal Skills and Experience: - **E-commerce Website Dev...

  $208 (Avg Bid)
  $208 Snitt bud
  23 bud

  ...developed both for PC and Mobile platforms. Here's specifically what I'm seeking: - An Interactive Game: Engage players in realistic scenarios involving proper medication administration, offering a strong immersive experience in real-world healthcare practice. - PC and Mobile Platforms: The game needs to be fully optimized for both these platforms, ensuring a smooth player experience whether it's on a computer or a mobile device. - Strategic Gameplay: Incorporate strategic elements that challenge players to make appropriate decisions concerning medication administration. IDEAL CANDIDATE: - Has considerable experience in simulation game development, particularly in the healthcare or medical field. - Is skilled in cross-platform game deve...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr Snitt bud
  16 bud

  Topp mobile app development artikler