Filter

Mine tidligere søk
Filtrer etter:
Budsjett
til
til
til
Skriv
Ferdigheter
Språk
  Jobbstatus
  512,953 html jobber funnet, priser i USD

  Er i oppstartsfasen av en universal nettbutikk, men trenger å endre design til noe mer etter min smak. Noe som er simpelt, elegant, brukervennlig men også proffesjonelt. Jeg har god kunnskap om data generelt, men lite om HTML/CSS/etc. Viktig at det er brukervennlig CMS slik at jeg kan endre på layout/design, legge til og fjerne produkter osv. Bruker Shopify som plattform. Har anbud ute på flere freelancer nettsider som Upwork, Fiverr osv. Så legger ut her kun for å se prissammenligninger og hvor bred ekspertise det er å skille mellom. Ønsker en fastpris og vi blir enige om tidsramme samt hva som skal bli gjort så vi begge er fornøyde og unngår misforståelser. Kan fint komme på Zoom/Skype/andre steder ...

  $195 (Avg Bid)
  $195 Snitt bud
  11 bud

  Hi freelander. Do you know php? Do you know Mailgun? Do you know how to convert html code into a pdf file? I have a system developed in Scriptcase, which is a framework for code generation and php coding. I have been trying to access Mailgun from my system, using API. This worked for a while, but now I get errors and meet different challenges. I have tried to move to a different webserver , but my skills are limited on this and I need help. Before sending the email, I am trying to convert a html code into a pdf file. This pdf file is ment to be an attachment in the email. After upgrading to php 8.1, this also does not work any more, but result in an error message. Helping me to fix this, is also a part of the project. I need help from someone who can assist me ...

  $200 (Avg Bid)
  $200 Snitt bud
  3 bud

  https://www.freelancer.in/contest/372440.html

  $46 (Avg Bid)
  $46 Snitt bud
  3 bud

  jeg har en html template som jeg ville ha til passet word press

  $149 (Avg Bid)
  $149 Snitt bud
  13 bud
  Lag en nettside Avsluttet left

  Jeg ønsker å starte en norsk nettside med profiler (en slags kontaktside tenkt for rundt 10000 personer). Forsiden av siden må ha innloggingsfelt med...siden skal være minimalistisk, hvit og enkel. Detaljene rundt hvor på siden ting skal være, kan vi ta når vi snakkes. Dette er altså en nettside for en minoritetsgruppe hvor tanken er at de skal kunne utveksle tips og annet og finne hverandre generelt og komme i kontakt. Bildet under er kun et eksempel. Mine ferdigheter: Jeg forstår noe html, men mine ferdigheter er ikke så mye å skryte av. Laget nettsider ved hjelp av Word, Frontpage og diverse ferdig html implenteringer for 15 år siden, så ja, jeg trenger hjelp til dette ;) Det må v&aeli...

  $183 (Avg Bid)
  $183 Snitt bud
  3 bud
  Lag en nettbutikk Avsluttet left

  Hei. Søker etter en seriøs og erfaren php/html koderer for en nettbutikk. Oppgitt pris er ikke bestemt, og det kan derfor diskuteres frem til vi kommer til en enighet. Mer informasjon angående jobben oppgis ved en privat samtale. Kan kontaktes via e-mail. Kun seriøse henvendelser.

  $29 - $244
  $29 - $244
  0 bud

  Danske tekster som skal oversættes til norsk direkte i HTML.

  $732 (Avg Bid)
  Viktig
  $732 Snitt bud
  4 bud

  I need 1 page HTML for some event. width 760px

  $15 (Avg Bid)
  $15 Snitt bud
  1 bud
  Gjør 3D modellering Avsluttet left

  VIKTIG! VEDKOMMENDE MÅ KUNNE NORSK. Trenger hjelp med noen småt...på logo (enkel jobb). 2. Trenger et elektronisk newsletter som kan sendes til kunder på e-post med knyttelse til mailchimp. Det er et nødlader vi selger ved navnet level+ 3. Trenger en banner med produktet vårt med alle tre farger. Vi har foreløpig bilder av produktet men disse er i hver sitt farge. (bilder og info samt noe tekst blir oversendt) 4. Om ønskelig og om du kan, vil vi gjerne ha et html hjemmeside som vi allerede har kjøpt hos som er bare å redigere, sette inn bilder og info med tekst. Hvis du kan gjøre alle punkter er vi villig til å gi 1500 kr men du vil få et fot innefor vår bransje som utgjør flere...

  $471 (Avg Bid)
  $471 Snitt bud
  6 bud
  Google map system Avsluttet left

  Hei, ser du er norge og fra Halden, kommer fra Halden jeg også. Jobber for tiden med et lite hobby prosjekt i HTML, PHP å Javascript. jeg er ingne programmerer men prøver å få gjort det meste selv. trenger en jeg kan leie inn for gjøre små ting i koden og bygge opp script jeg ikke klarer selv siden du er norsk så hadde du passet bra, er noe du tar på deg? Det som skal er kodes er php script og javascript. kanskje noen css inne mellom hvis jeg strå fast på noe.

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr Snitt bud
  1 bud

  Dette er kun en idé j...alene eller studenter med et stramt budsjett i måneden. Kategori er mat og oppskrifter. Jeg vil helst snakke med interesserte på mail, ettersom jeg ikke ønsker å fortelle hele idéen til hvem som helst. Litt kjedelig å se at det finnes en applikasjon som er min idé neste uke. Trenger noen som kan utvikle applikasjoner (til både Android og iPhone er et stort pluss) Designe utseende og kode html (kan litt selv, men langt ifra nok til å ordne noe bra) Ønsker en enkel og lys farge som bakgrunn. Bildet skal være helt stille, ikke noen bevegelser. Dette kan føles som ubehagelig for noen. Trenger egentlig bare hjelp til å LAGE selve applikasjonen og å få ...

  $979 (Avg Bid)
  $979 Snitt bud
  2 bud
  make a html website Avsluttet left

  https://www.freelancer.pk/u/amjadkhoso.html?t=a&utm_expid=294858-168.DnP79XqVQVaNKSrww6NCmA.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.freelancer.pk%2Fprojects%2FGraphic-Design-PHP%2FFix-website.5990262.html

  $15 (Avg Bid)
  $15 Snitt bud
  1 bud

  I am looking for a web designer who can create a visually appealing and user-friendly webs...that I would like the website to follow. I will provide the details and examples to the selected designer. Number of pages: - The website should have between 6-10 pages to showcase my products/services and provide information to visitors. Skills and experience required: - Proficient in web design and development - Experience in designing e-commerce websites, portfolios, and blogs - Knowledge of HTML, CSS, and other relevant web design languages - Familiarity with responsive design and mobile optimization - Strong attention to detail and ability to create visually appealing designs - Excellent communication and collaboration skills to understand and incorporate my preferences into the websi...

  $359 (Avg Bid)
  $359 Snitt bud
  1 bud

  I am looking for a skilled web developer to create a website for my small personal business. The main goal of the website is to showcase my products and services. I prefer a custom design that reflects the unique branding of my business. Skills and Experience: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript - Experience with custom web design - Knowledge of user experience (UX) and user interface (UI) design principles - Ability to create a visually appealing and user-friendly website - Familiarity with integrating a contact form for easy communication with customers.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Snitt bud
  109 bud
  web scrapping 6 dager left
  VERIFISERT

  I am looking for a web scraping expert to scrape specific websites for contact information. The data should be organized in Excel/CSV format. Requirements for the job: - Experience in web scraping and data extraction - Proficiency in Python, BeautifulSoup, or similar tools - Knowledge of HTML and CSS for web scraping - Attention to detail to ensure accurate data extraction - Ability to handle large amounts of data efficiently - Strong communication skills to understand project requirements This is a great opportunity for someone with excellent web scraping skills to work on a project that requires data extraction from specific websites and organizing it in Excel/CSV format.

  $79 (Avg Bid)
  $79 Snitt bud
  23 bud
  Set up Shopify Store Layout Design 6 dager left
  VERIFISERT

  We are looking for a Shopify expert to set up our online store with a minimalist aesthetic design. The ideal candidate will have experience in designing clean and modern Shopify store ...different categories - Includes : Payment Getaway, Return Center, User Account, etc - Be sure all pages well connected to each pages - User-Friendly Implementation and Configuration Skills and Experience: - Proficiency in Shopify and its customization options - Strong understanding of minimalist design principles - Experience in creating visually appealing and user-friendly online stores - Knowledge of HTML, CSS, and liquid coding for customization purposes - Ability to work independently/team and communicate well - Ability to deliver every task in proper time Reach us out if you are interested an...

  $152 (Avg Bid)
  $152 Snitt bud
  67 bud
  Tomás.da.silva 6 dager left

  I am looking for a web designer who can create a visually appealing website for me. I am open to suggestions regarding the colors and themes for the design. The deadline for this project is within a week. Skills and Experience: - Strong web design skills - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript - Experience in creating responsive and user-friendly websites - Ability to understand and incorporate client's requirements - Excellent communication skills to ensure smooth collaboration throughout the project.

  $89 (Avg Bid)
  $89 Snitt bud
  11 bud

  Hello, We are seeking a skilled freelance developer with expertise in HTML, CSS, and Bootstrap to create a unique, cinema-style spinner for our web application. This project requires a creative approach to customize the standard Bootstrap spinner into a design that mimics a cinema counter.

  $43 (Avg Bid)
  $43 Snitt bud
  25 bud

  Down payment for your work so far

  $33 (Avg Bid)
  $33 Snitt bud
  1 bud

  I am looking for an experienced freelancer to help me remove malware from my Woocommerce online store. The website has been experiencing suspicious pop-ups for mor...- Knowledge of security measures to prevent future infections - Ability to identify and fix vulnerabilities in the website's code - Familiarity with backup and restoration processes to ensure data integrity Skills and Experience: - Strong understanding of WordPress and Woocommerce platforms - Expertise in malware removal and website security - Knowledge of web development languages such as PHP, HTML, and CSS - Familiarity with website backup and restoration processes If you have the necessary skills and experience to effectively remove malware from my online store and ensure its security, please submit your propo...

  $35 (Avg Bid)
  $35 Snitt bud
  48 bud

  Project Title: PDF To HTML CONVERSION Deadline: Yes, there is a specific deadline. Complexity: The PDF file is a simple document. Responsiveness: The HTML file needs to be responsive (mobile-friendly). Skills and Experience: - Proficiency in PDF to HTML conversion - Strong understanding of HTML and CSS - Experience in creating responsive web designs - Attention to detail to ensure accurate conversion of graphics and tables

  $16 (Avg Bid)
  $16 Snitt bud
  38 bud

  ... Key requirements for this project include: - Designing a visually appealing and user-friendly website that reflects our brand identity - Creating a contact form to allow customers to easily get in touch with us - Including an "About Us" page to provide information about our company and its history Ideal skills and experience for this job: - Proficiency in web development frameworks such as HTML, CSS, and JavaScript - Experience in designing and developing responsive websites - Knowledge of UX/UI design principles to ensure a seamless user experience If you have a strong portfolio showcasing your previous work in developing informational websites and possess the skills mentioned above, we would love to hear from you. Please provide examples of your work and a brief...

  $148 (Avg Bid)
  $148 Snitt bud
  42 bud

  ...website for my business. - The main objective of the website is to sell products. - I prefer to use the Shopify platform for the development of the website. - The ideal freelancer should have experience in developing e-commerce websites using Shopify. - They should have knowledge of Shopify themes, plugins, and customization options. - The freelancer should also be proficient in coding languages like HTML, CSS, and JavaScript to implement customizations and ensure a smooth user experience. - It is important that the freelancer has a good understanding of SEO practices and can optimize the website for search engines. - They should have experience in setting up payment gateways and integrating them with the website. - The freelancer should be able to create a user-friendly and visu...

  $144 (Avg Bid)
  $144 Snitt bud
  44 bud
  web development 6 dager left

  ...manufacturing website with a focus on showcasing products and services - Implementing a blog feature to regularly publish industry-related articles and updates - Creating a contact form to allow users to easily get in touch - Integrating social media platforms to promote the website and engage with the audience Skills and experience required: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript - Experience in developing informational/blog websites - Knowledge of content management systems (CMS) like WordPress or Joomla - Familiarity with social media integration and API usage If you are a skilled web developer who can meet these requirements and deliver a high-quality manufacturing website, I would love to hear from you. Please provide examples of your...

  $125 (Avg Bid)
  $125 Snitt bud
  26 bud
  web develope 6 dager left

  Project Description: I am looking for a web developer to create a classic and elegant scientific journal website with experience in Op...Description: I am looking for a web developer to create a classic and elegant scientific journal website with experience in Open Journal System (OJS). Website Type: - Scientific journal - Open Journal System (OJS) Design Style Preference: - Classic and elegant Ideal Skills and Experience: - Strong web development skills - Experience in creating scientific journal websites - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript Functionality and Features: - User registration - Forum/Discussion Board - Online Store/eCommerce (if required) I am open to discussing additional functionality and features that can enhance the user experience on th...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr Snitt bud
  108 bud

  I am looking for a skilled Shopify developer to add a prod...easily clickable for customers to view more details. - The remaining products in the carousel can be randomly selected. - The developer should have a good understanding of user experience and be able to create a seamless browsing experience for customers. Skills and Experience: - Strong proficiency in Shopify development. - Experience in designing and implementing product carousels. - Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript. - Attention to detail and the ability to create visually appealing designs. - Familiarity with e-commerce best practices and user experience principles. If you have a creative eye for design and the technical skills to bring this project to life, please submit your proposal with examples of your prev...

  $28 (Avg Bid)
  $28 Snitt bud
  34 bud

  Project Title: Website Maintenance for Custom HTML/CSS with PHP with MySQL Site Tasks: Fixing the issues and making changes as mentioned in the attached screenshots for your review. Changes to be made to the site : Also, please clear the database, the express invoice page on mobile is not useable. Can you please clear the database the site says there are 28 cars it should only show one. For UI: reference site to see what needs to be done is: Ideal Skills and Experience: - Proficiency in HTML and CSS - Strong problem-solving and debugging skills - Familiarity with website maintenance best practices - Experience in optimizing website performance and implementing

  $122 (Avg Bid)
  $122 Snitt bud
  12 bud

  ...featured posts and categories - Ensure that the featured content is visually appealing and easily accessible to users - Implement any necessary functionality or customization to achieve the desired display Skills and Experience: - Strong proficiency in Wordpress development - Experience with custom post types and taxonomies - Familiarity with theme customization and plugin development - Knowledge of HTML, CSS, and PHP - Ability to work collaboratively and communicate effectively If you have prior experience with similar projects and possess the required skills, please submit your proposal. I am eager to discuss further details and get started on this project as soon as possible....

  $122 (Avg Bid)
  $122 Snitt bud
  46 bud
  Project for Shubhankar R. 6 dager left
  VERIFISERT

  I am looking for a skilled web developer to improve the user experience of my website. The main goal of this project is to enhance the overall usability and functiona...project is to enhance the overall usability and functionality of the site. Tasks to be completed: - Web development: Implement necessary changes and updates to the website to improve user experience. - SEO optimization: Ensure that the website is search engine friendly and optimized for better visibility and ranking. Ideal skills and experience: - Proficient in web development, with expertise in HTML, CSS, and JavaScript. - Familiarity with SEO best practices and techniques. - Strong attention to detail and ability to troubleshoot and debug any issues that may arise. The expected timeline for this project is with...

  $154 (Avg Bid)
  $154 Snitt bud
  32 bud

  existing website-: & Working website-: I want intregate from html to php codeigniter work & also New development work 1. Photo optimization work to be done in company Service ( Markquee) & News of the day. 2. Backend search option user-friendly work to be done (Admin panel side) in Study Material, Compatitive Exam, Interview Preparation, Current affairs & Advance Course... dynamically for mobile /desktop view. 3. Admin pannel (multiplayer access) to be done & master admin will have the permission to create and provide access to another admin 4. Forgot password/ Verification template to be added (Email id side) 5. Profile & Payment history to be developed in Clint pannel/ admin panel 6. All Courses

  $128 (Avg Bid)
  $128 Snitt bud
  16 bud

  I am looking for a .NET developer with experience in working with MongoDB databases to help me with a project. The purpose of this project is to add an image in the inline HTML in the mail body. Skills and experience required: - Strong proficiency in .NET and C# - Experience working with MongoDB databases - Knowledge of HTML and email development - Familiarity with image handling and manipulation The ideal candidate should be able to: - Retrieve the image file from the MongoDB database - Embed the image in the HTML code for the mail body - Ensure that the image is displayed correctly in the email The expected timeframe for this task to be completed is 1-2 days.

  $22 (Avg Bid)
  $22 Snitt bud
  5 bud

  I am l...with our team to gather requirements and provide technical guidance - Conducting thorough testing and debugging to ensure the software is fully functional and error-free Skills and experience needed for this project: - Strong proficiency in Python and its frameworks, such as Django or Flask - Experience in developing full stack web applications - Knowledge of front-end technologies, including HTML, CSS, and JavaScript - Familiarity with database management systems, such as MySQL or PostgreSQL - Ability to work collaboratively in a team environment and communicate effectively If you have the expertise and passion for creating user-centric web software, we would love to hear from you. Please provide examples of your previous work showcasing your skills in Python and web de...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Snitt bud
  89 bud
  Web designing 6 dager left

  I am looking for a web designer who can create a professional Vlog website for me. Specific design elements: - I have some ideas in mind for the colors and layout of the website, so the designer should be able to incorporate those ideas into the design. Content creation: - I need full assistance with content creation for my websi...for my website. The designer should be able to create engaging and high-quality content for the website. Ideal skills and experience: - Proven experience in web design, specifically in creating Vlog websites - Strong understanding of user experience and user interface design - Knowledge of content creation and ability to create compelling and informative content for the website - Proficiency in HTML, CSS, and other relevant web design tools and tec...

  $115 (Avg Bid)
  $115 Snitt bud
  50 bud

  ...section: I would like the website to have a dedicated section where I can post informative articles and news related to the real estate industry. - Contact/Inquiry forms: The website should have user-friendly contact and inquiry forms that potential buyers can use to get in touch with me. Ideal skills and experience for this project would include: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript. - Experience in creating responsive and visually appealing websites. - Knowledge of SEO best practices to ensure the website ranks well in search engine results. - Familiarity with real estate website development and the specific features and functionalities required in this industry. If you are confident in your abilities to create a stunning and functio...

  $363 (Avg Bid)
  $363 Snitt bud
  82 bud
  web design 6 dager left

  I am looking for a web designer to create a professional and informative website for my business. The website will have 1-5 pages and will serve as a platform to showcase our products and services. Skills and Experience Required: - Proficiency in web design and development - Strong understanding of user experience and user interface design - Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript - Ability to create visually appealing layouts and graphics - Experience with responsive design and mobile optimization - Familiarity with content management systems As I have specific preferences for the color scheme and design style, I am looking for a designer who can incorporate my ideas and create a visually cohesive and aesthetically pleasing website. The ideal candidate will have a good eye ...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr Snitt bud
  42 bud

  I am looking for a freelancer who can customize an admin panel HTML based on a specific template that I have in mind. The main focus of the customization will be on the design and layout of the admin panel. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in HTML and CSS - Experience in customizing admin panel templates - Strong understanding of design principles and user experience - Attention to detail and ability to follow specific design requirements The purpose of the admin panel is not specified, so further clarification from the client is needed in order to provide a complete description.

  $17 (Avg Bid)
  $17 Snitt bud
  26 bud
  web doveloper 6 dager left

  I am looking for a web developer to create a blog website for me. I have a general idea of the features I want, but I am open to suggestions from the developer. The timeline for the completion of the website is flexible, with no strict deadline. Skills and Experience Needed: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript - Experience in creating and designing blog websites - Knowledge of content management systems (CMS) such as WordPress or Joomla - Ability to integrate social media sharing and commenting features - Understanding of search engine optimization (SEO) best practices for blog websites - Strong problem-solving skills and attention to detail

  $95 (Avg Bid)
  $95 Snitt bud
  56 bud

  I am looking for a skilled developer who can help me fix a custom plugin on my WordPress website. The plugin is causing issues with my site's functionality and I need someone to resolve this problem. Requirements: - Experience with WordPress plugin development and troubleshooting - Strong understanding of PHP, HTML, and CSS - Familiarity with WordPress themes and templates - Ability to identify and fix conflicts between plugins and themes - Knowledge of best practices for debugging and resolving plugin issues Responsibilities: - Investigate the plugin causing site issues and identify the root cause of the problem - Make necessary code changes to fix the plugin and ensure it is functioning correctly - Test the plugin after making changes to ensure that it does not cause any fu...

  $140 (Avg Bid)
  $140 Snitt bud
  62 bud

  I am looking for an experienced designer who can design 4 to 5 website pages and convert them into responsive HTML. I will provide sample websites.

  $251 (Avg Bid)
  $251 Snitt bud
  115 bud
  Website scraper in Python 6 dager left
  VERIFISERT

  I am looking for a skilled developer to create a website scraper with a us...scraping from the original URL (Example: 3 levels deep). For example, if we scrape with a depth level of 1, we also scrape but not Delivery Format: - The scraped data should be delivered in TXT format into AWS S3 Ideal Skills and Experience: - Proficiency in web scraping techniques and tools. - Strong knowledge of Python, HTML, CSS, and JavaScript. - Proficiency with AWS Cloud Infrastructure - The scraped websites should be saved as plain text .TXT files in S3 Detailed video: In your application please specify that you have watched the video

  $177 (Avg Bid)
  $177 Snitt bud
  59 bud
  I need Urgent html developer 6 dager left
  VERIFISERT

  I am in urgent need of an HTML developer who can create new web pages for my project. I already have a complete design for the web pages, so the developer will not need to worry about designing or wireframing. The work needs to be completed within 24 hours. Skills and experience required: - Strong proficiency in HTML - Experience in creating new web pages - Ability to work quickly and meet tight deadlines - My Budget is 1200 INR and my Timeline is 24 hrs Thanks

  $7 - $18
  Forseglet
  $7 - $18
  69 bud

  I am looking for a PHP developer to create a stand-alone form with conditional logic based on user input. T...stored in backend, would be great. Requirements: - Develop a stand-alone form using PHP - Implement conditional logic based on user input - Ensure the form is user-friendly and responsive - Test and debug any issues that may arise during the development process Skills and Experience: - Strong proficiency in PHP programming - Experience in developing forms with conditional logic - Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript - Familiarity with database integration is a plus - Attention to detail and ability to meet deadlines If you have experience in PHP development and are confident in your ability to create a form with conditional logic based on user input, please submit your...

  $48 (Avg Bid)
  $48 Snitt bud
  26 bud
  html page need to design 6 dager left
  VERIFISERT

  I am looking for a skilled web designer to create a visually appealing HTML page for my project. The purpose of the page is for a personal website. I would like the design to incorporate bold and vibrant colors to make it eye-catching and engaging. I have a specific layout in mind that I would like the designer to follow. The ideal candidate should have experience in HTML and web design, with a strong sense of color and layout. They should be able to bring my vision to life while ensuring a user-friendly and responsive design.

  $29 (Avg Bid)
  $29 Snitt bud
  50 bud
  web developer 6 dager left

  Job Requirements: We are looking for a skilled web developer to join our team for an exciting project involving the development of a Hollywood smile software. The ideal candidate should have the following qualifications: Skills: -Proficiency in web development, with a strong command of HTML, CSS, and JavaScript. -Experience with 3D modeling technologies, specifically 3js. -Familiarity with facial recognition algorithms and integration. -Strong problem-solving abilities and attention to detail. -Responsive design implementation for optimal user experience across devices. -Ability to collaborate effectively with a multidisciplinary team. -Excellent communication skills and a proactive approach to project tasks.

  $560 (Avg Bid)
  $560 Snitt bud
  137 bud

  I am looking for a freelancer to customize my Shopify website. The specific customization needed is theme customization. I already have a specific theme in mind and I would like it to be implemented. Additionally, I require the integration of additional functionalit...specific theme in mind and I would like it to be implemented. Additionally, I require the integration of additional functionalities into my website, as I have a list of specific functionalities that I need. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in Shopify theme customization - Experience in integrating additional functionalities into Shopify websites - Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript for customizing the theme and implementing functionalities - Experience in theme product page cus...

  $285 (Avg Bid)
  $285 Snitt bud
  33 bud
  shopify developer 6 dager left

  ...products, such as food type, portion size. Budget: Less than $200 - I have a limited budget for this project and I am looking for a developer who can work within this range. Timeline: 1-2 weeks - I need the project to be completed within this timeframe to ensure a timely launch of my Shopify store. Ideal Skills and Experience: - Experience in Shopify development and customization - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript - Knowledge of Liquid programming language - Familiarity with payment gateway integration - Ability to create visually appealing and responsive themes - Attention to detail and ability to meet deadlines If you are a skilled Shopify developer who meets these requirements, please reach out to me. I am excited to discuss my project further and work together to ...

  $118 (Avg Bid)
  $118 Snitt bud
  29 bud

  ...replication - Proficiency in web design and development - Ability to replicate a large number of products (more than 100) - Attention to detail and accuracy in replicating the website design and product information Ideal Skills and Experience: - Experience in duplicating and replicating websites for different audiences - Knowledge of e-commerce platforms and product management systems - Familiarity with HTML, CSS, and JavaScript for website customization and design replication - Strong communication skills to ensure a seamless collaboration throughout the project If you have the necessary skills and experience to successfully duplicate the website design and replicate the products, please provide examples of your previous work and a proposed timeline for completion.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Snitt bud
  128 bud

  I am looking to create an E-commerce website with a specific design in mind. I have some content ready for the website, but I will need more. Skills and experience needed: - Proficiency in WordPress website design - Strong knowledge of HTML and CSS - Experience in creating E-commerce websites - Ability to incorporate specific design elements from our Figma Prototype into the website - Excellent communication skills to gather additional content requirements from the client Please refer to the Project's Design Brief attached for more information.

  $167 (Avg Bid)
  $167 Snitt bud
  181 bud
  Wix third party integration 6 dager left
  VERIFISERT

  Wix third party integration I am looking for a skilled developer who can integrate a third-party service with my Wix website. The s...website's design and functionality - Strong problem-solving skills to troubleshoot any issues that may arise during the integration process Ideal Skills and Experience: - Proven track record of successfully integrating [Client's Choice] with Wix websites - Familiarity with other Wix integrations such as PayPal, MailChimp, and Google Analytics - Knowledge of web development languages and frameworks (HTML, CSS, JavaScript) - Ability to meet deadlines and work within a given timeframe If you have the necessary skills and experience to complete this project, please provide examples of previous integrations you have done and your proposed time...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Snitt bud
  17 bud
  Create a website 6 dager left
  VERIFISERT

  I am looking for a skilled website developer to create a website for disability support transport and community ac...is a contact form, which will allow users to submit their inquiries and requests for assistance. - I do not need a booking system or an online shop at this time. Ideal Skills and Experience: - Experience in website development, particularly in creating user-friendly and accessible websites. - Knowledge of best practices for designing websites for individuals with disabilities. - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript. - Strong communication skills and the ability to understand and meet the unique needs of individuals with disabilities. If you have experience in creating websites for disability support services and are interested in this project, please submit your...

  $359 (Avg Bid)
  $359 Snitt bud
  172 bud

  Topp html artikler