Filter

Mine tidligere søk
Filtrer etter:
Budsjett
til
til
til
Skriv
Ferdigheter
Språk
  Jobbstatus
  36,186 gps jobber funnet, priser i USD

  Appen er skrevet i Corona og er allerede ute hos Google. Apple nekter å godkjenne den fordi "the app never requests coordinates from the GPS". Appen er godkjent for iOS7, men oppdatering til iOS8/9 nekter de. Appen er "ferdig", og oppdraget går ut på å modifisere den slik at den slipper gjennom nåløyet hos Apple.

  $189 (Avg Bid)
  $189 Snitt bud
  1 bud
  Mobile development Avsluttet left

  iPhone/iPad App iPhone og iPad Jeg trenger den designet og bygget Heter Aleksander Bårtvedt og er 19 år gammel. Ser etter en sokkan hjelpe meg å programmere og få til en App hvor man har oversikt over bensin og diesel prisene i Hordaland Fylke. Denne appen må ha en GPS som kan vise distansen til den billigste, eventuelle bompenge avgifter og den nærmeste. Om den slår igjennom ønsker jeg å satse i større deler av Norge.

  $149 (Avg Bid)
  $149 Snitt bud
  1 bud

  Vi er en bedrift som skal selge et produkt hvor vi hr en GPS chip inne i et klistremerke. vi trenger noen som kan sette disse to delene sammen

  $4343 (Avg Bid)
  $4343 Snitt bud
  1 bud
  Lag en animasjon Avsluttet left

  Lage en animasjon omkring GPS mottak på Motorola Mototrbo DP4801 og DM4601. Ønsker å se brukere som beveger seg omkring i terrenget, veier etc. vises på et Kontrollrom etc.

  $170 (Avg Bid)
  $170 Snitt bud
  6 bud

  Læse QR koder og sende QR-koden,dato,gps-lokation til en server via webservice

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Snitt bud
  5 bud

  Jeg ønsker å få lagd en app som måler tiden mellom to gps punkter i flere akebaner i Norge. Du kan måle din egen tid, men hvis du vil være med å konkurrere om premiering må du registrere deg og bli medlem i en klubb. Appen skal vise alle registrerte tider når du registrer deg, men bare din egen tid når du ikke er registrert. Det vil bli premiering for beste tider og for tilfeldige uttrekte. Appen må startes, men tiden starter og slutter mellom gps punktene.

  $271 (Avg Bid)
  $271 Snitt bud
  1 bud

  ...omvendt. Bilder - Hashtag - Dele på andre sosiale medier: Instagram, Snapchat, Facebook, Kik - Bildene kan lastes opp på profil og fellesside - Filtere * Informasjon om f. eks treningsøkta på bildet (filter over det orginale bildet.) Kalorier - Hvis du har pulsklokke fra før av kan du skrive inn antall kalorier som ble brent i løpet av en treningsøkt, for de uten pulsklokke kan de bruke GPS under treningsøkten der tempo, høydemeter og avstand blir regnet ut slik at appen kan beregne hvor mange kalorier som blir brent ut i fr hver enkeltpersons individuelle informasjon som blir skrevet inn i appen - Skrive inn alle måltider i løpet av dagen * Standardmåltider: f. eks “Frokost: 2 br&osla...

  $155 (Avg Bid)
  $155 Snitt bud
  1 bud

  I need to create a website like this for a free estimate request and get instant requests by emai...all platforms updated through any post on the website. 10)Distribute to 300’s of business directories. of business listing sites with 300+ distribution reach ( See attached doc) Syncs business info in real-time Yes Create and update business listings Yes Unlimited number of updates Yes Duplicate suppression management Yes Continually monitors listing accuracy Yes Mobile apps, GPS mapping listings Yes Google, Yelp, Apple Maps, Facebook Data amplification Apple, Dun & Bradstreet, 411, Verizon Yes Major Data Aggregators (Data Axle, Factual, ) Yes Voice assistant submission (Alexa, Siri, Cortana, Google Home, Bixby) Yes

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Snitt bud
  40 bud
  CRM for our company 5 dager left
  VERIFISERT

  ...follow-up emails. Use AI to personalize reminders based on customer preferences. 5. Marketing Integration: 5.1 Integration with Facebook, CallRail, YouTube, and Google AdWords. 5.2 Track advertisement performance using phone numbers and coupon codes. Recommendation: Implement AI analytics to track and optimize marketing campaigns. 6. Route Optimization: 6.1 Generate automated routes based on GPS coordinates. 6.2 Assign jobs based on criteria (zip code, employee availability, performance). Recommendation: Utilize machine learning for continuous improvement in route optimization. 7. Mobile Applications: 7.1 Technicians use the mobile app for offline work. 7.2 App syncs with the CRM database when internet is available. Recommendation: Ensure a user-friendly mobile interface...

  $3000 - $5000
  Omtalt Forseglet Taushetspliktsavtale
  $3000 - $5000
  56 bud
  I want a sos app 4 dager left

  I am looking for a skilled developer to create an SOS app for Android. The app should h...Emergency Contacts Alert: The app should be able to send alerts to pre-set emergency contacts with the user's location information in case of an emergency. As for the design and user interface, I have a general idea in mind but I am open to suggestions from the designer. Ideal skills and experience for this job include: - Experience in developing Android applications - Knowledge of integrating GPS tracking and sending alerts - Strong understanding of user interface design and ability to provide creative suggestions - Ability to work collaboratively and take feedback to refine the design If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal with examples of...

  $180 (Avg Bid)
  $180 Snitt bud
  7 bud

  a PHP programmer for a web-based ride-sharing application, here are more details to consider: The system involves three pivotal user roles - admin, driver, and passenger, with a primary emphasis on implementing a secure authentication and authorization framework for all users. Instead of using GPS, user locations are tracked using x and y coordinates, providing a dynamic representation of their positions. When a passenger initiates a ride request, the system creates a corresponding object capturing the passenger's location based on these coordinates. For drivers, the algorithm for locating nearby passengers employs a reliable method such as the Haversine formula, ensuring accurate distance calculations. The objective is to present drivers with the top 5 nearest passengers, en...

  $80 (Avg Bid)
  $80 Snitt bud
  11 bud

  ...features: - GPS tracking: The app should be able to track the user's location in real-time, allowing for accurate emergency response. - Emergency contacts: Users should be able to add and manage emergency contacts within the app, making it easier to reach out for help. - Panic button: There should be a prominent panic button within the app that users can press in case of an emergency, triggering immediate alerts to emergency contacts or authorities. Ideal skills and experience for this job include: - Mobile app development: Experience in developing Android apps, particularly those involving location tracking and emergency features. - User interface design: The ability to create an intuitive and user-friendly interface that promotes ease of use during emergency situations....

  $32 (Avg Bid)
  $32 Snitt bud
  7 bud

  I am looking for a freelancer who can help me with creating and tracking GPS routes for my existing business. The primary function of this project is to track and monitor the movements of specific devices along the predefined routes. Skills and experience requireda: - Proficiency in GPS technology and route creation - Knowledge of tracking and monitoring systems - Ability to ensure high accuracy within a few meters for GPS route creation and tracking If you have experience in delivering accurate GPS solutions, please submit your proposal.

  $485 (Avg Bid)
  $485 Snitt bud
  46 bud

  Hi, Need a Phone Spy App for android and ios. Like a Mspy/spyzie or something similar for remote parental control. Im looking for someone who already has some finished project/source code. Please only offer if you do. Some os the features that this so...Phone Spy App for android and ios. Like a Mspy/spyzie or something similar for remote parental control. Im looking for someone who already has some finished project/source code. Please only offer if you do. Some os the features that this software need to have: Get access to all monitored device activity such as: Phone Calls, SMS, Whatsapp (messaging, audios, images, videos), Instagram Messages, GPS, Photos, Notifications, Audio remote recording, Photos, Browser History, Youtube Videos, run Apps, Wifi Networks history, battery in...

  $236 (Avg Bid)
  $236 Snitt bud
  24 bud

  ...developer to assist in developing the Nordic NRF9160 firmware for our GPS tracking device, (Thingy:91). The ideal candidate will have experience with Nordic NRF9160 and GPS tracking devices. Functionality: - The main functionality required for the GPS tracking device is real-time tracking. - Additionally, the device should have the capability for geo-fencing and alerts. - Data logging and analytics features are also desired. Battery Life: - The GPS tracking device should have a battery life of more than 48 hours. Communication Protocols: - The device should support LTE-M/NB-IoT communication protocols. Skills and Experience: - Previous experience with Nordic NRF9160 firmware development. - Strong understanding of GPS tracking devices and their func...

  $2063 (Avg Bid)
  $2063 Snitt bud
  36 bud

  capacity building in resource surveys, mapping, remote sensing, GIS and natural resources assessment and management.

  $157 (Avg Bid)
  $157 Snitt bud
  10 bud

  Odoo Custom App (Module) for Fleet GPS Tracking - The client is seeking a developer to create a custom app/module for fleet GPS tracking using Odoo. - The app should have the specific feature of GPS tracking, allowing the client to monitor the location of their vehicles in real-time. - The client also requires a web-based platform for the application. - The preferred programming language for this project is Python. - The app should be able to track vehicle maintenance and driver performance as additional features. - The ideal developer for this project should have experience in Odoo development and expertise in Python programming. - GPS tracking integrated with the Fleet module. - Simple GPS tracking feature with the vehicle/driver location history. - Ve...

  $297 (Avg Bid)
  $297 Snitt bud
  17 bud

  I am looking for a skilled Android mobile app developer to create an app with the main purpose of providing first aid ...provide step-by-step instructions and information on how to handle emergency situations - Users should be able to call for help or contact emergency services directly from the app - The app should have a feature to track the user's location in case of emergency Ideal skills and experience: - Experience in developing Android mobile apps with a focus on emergency services or first aid - Knowledge of GPS tracking and integration with emergency services - Strong problem-solving skills to handle emergency scenarios effectively - Ability to collaborate with the client and provide suggestions based on their ideas Timeline: - The estimated timeline for this project...

  $100 (Avg Bid)
  $100 Snitt bud
  17 bud

  I am looking for an Android developer for my android project. I have pre-existing designs I can supply, and the project should be completed within a month. The features I need for this app include social media integration, GPS tracking, and in-app purchases. If you think you have the skills to successfully develop this app for me, then I look forward to hearing from you.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Snitt bud
  27 bud

  ...am looking for a freelancer who can create a system that collects continuous GPS coordinates at a time interval of 2 minutes for a duration of 24 hours. Purpose of collecting continuous GPS coordinates: - The purpose of collecting continuous GPS coordinates is to track the time for a certain activity. Skills and experience needed: - Experience in developing mobile applications. - Proficiency in GPS tracking and data collection. - Knowledge of data analysis and interpretation. - Familiarity with app development frameworks and technologies. Ideal candidate: - The ideal candidate should have a strong background in mobile app development and GPS tracking. - They should be able to create a system that collects GPS coordinates at a time interval ...

  $658 (Avg Bid)
  $658 Snitt bud
  91 bud

  Vennligst Registrer deg eller Logg inn for å se detaljer.

  Omtalt Viktig Forseglet Taushetspliktsavtale

  Dear Dev I am going to allocate work for integration of new devices and foreground services into my existing app. If you have knowledge of iot Foreground reading Gps tracking and geofense And data sync with iot over Bluetooth and lorawan this project is for you. Don't bid a price which can't be justified in terms of quality and time. Android development team with Native Android will be required . Soon the upgrade will be published to playstore after development.

  $150 (Avg Bid)
  $150 Snitt bud
  17 bud

  I am looking to develop a prototype for an Emergency Response System designed to guard against cyber attacks in eVehicles. The system should provide real-time monitoring and alert capabilities for basic phishing or malware attacks or some other attacks that might happen in eVehicles. The preferred programming language for the prototype will be Python. The system should also offer GPS tracking and location-based alerts, as well as the ability to remotely disable a vehicle if needed. This will create a more secure environment for eVehicle owners and users, providing them with the added safety and peace of mind they need.

  $65 (Avg Bid)
  $65 Snitt bud
  10 bud

  ...FPGA developer who can integrate the IMX586/Equivalent camera with the Artix 7 FPGA( XC7A35T). The desired output of this integration is both image processing and video processing. The resolution and frame rate requirements are not specific, but I have a general idea and I am open to suggestions. In addition to the integration, I would like to incorporate additional feature to overlay time, GPS, and compass data in the image/video and send that to the LSM7002M RF IC and to BL618. Additional engineer will be provided for BL618 integration Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in FPGA development and integration - Experience with xilinx FPGA - Knowledge of image and video processing - Ability to implement data overlay and send it to the LSM7002M...

  $226 (Avg Bid)
  $226 Snitt bud
  2 bud

  Traccar es una plataforma de seguimiento de activos de código abierto que proporciona funciones de seguimiento y monitorio de dispositivos GPS. Puede utilizarse para rastrear vehículos, personas y otros activos que estén equipados con dispositivos de seguimiento GPS. Se requiere ejecutar realizar la búsqueda de un puto especifico en el mapa y activar un formulario sobre ese es posición tomado las coordinas y registrando un formulario bajo una aplicación en desktop

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Snitt bud
  25 bud
  Uber like app Avsluttet left

  I am looking to develop a ride-sharing app for both iOS and Android platforms. The key feature that the app should have is GPS tracking. Ideal Skills/Experience: - Experience in mobile app development for iOS and Android platforms - Proficiency in GPS tracking integration - Knowledge of ride-sharing app functionalities - Ability to implement in-app payments and user profiles

  $704 (Avg Bid)
  $704 Snitt bud
  112 bud

  ...connectivity is required for the device for full GPS tracking, along with a battery capable of powering the device for up to 20 days. I'm looking for a freelancer who can help me create this device as soon as possible(in 2 -3 weeks may be). If you are experienced and have the skills to meet my specifications, please apply for this job. This should securely connect AWS IOT core MQTT broker. Need hardware, firmware and secure connect. IOT features needed: 1. Full detailed GPS tracking 2. Thermocouple connectivity with Internal and external temperature 3. Tilt 4. Humidly 6. Battery Level should last 20 days minimum. 7 Pressure 8. Size should be like cellphone size including battery. 9. Device should have certificate and securely bootstrap it. 10. During GPS lo...

  $552 (Avg Bid)
  $552 Snitt bud
  21 bud

  I am looking for a skilled developer to build an app using RN Expo. The app should be compatible with both iOS and Android platforms. Key requirements for the app include: - GPS tracking feature to track user location and provide accurate directions. Design preferences: - The client is open to suggestions and does not have any specific design preferences. Ideal skills and experience for this project: - Strong proficiency in React Native and Expo. - Experience in building apps for both iOS and Android platforms. - Familiarity with implementing GPS tracking and social media integration features. - Ability to provide design suggestions and create visually appealing interfaces. For now, I only need a proof of concept. If it goes well, I'll have more resources. The idea ...

  $209 (Avg Bid)
  $209 Snitt bud
  46 bud

  Project Description: I am looking for an experienced embedded system engineer to assist me with integrating a GSM module and GPS module within a specific timeline of 1 month. Tasks: We need a SIM module to send Date,time and GPS data, to a server, every one minute, via HTTP, by using a GSM module. Hardware Requirements: - No specific hardware requirements, open to suggestions from the engineer - Help needed in deciding on hardware for the project Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in working with embedded systems - Proficiency in programming GSM and GPS modules - Familiarity with integrating different modules - Ability to work within a tight timeline and deliver the project on time

  $184 (Avg Bid)
  $184 Snitt bud
  20 bud
  GPS LOCATION Avsluttet left

  Project Description: GPS Location App Development I am looking for an experienced app developer to create a GPS location app with the following features: - Real-time tracking: The app should be able to track the user's location accurately and update it in real-time. Additionally, I am not sure if I want the app to track multiple locations or not. Compatibility: - The app should be compatible with both Android and iOS platforms, ensuring a wide user base. Ideal Skills and Experience: - Experience in developing GPS location apps for both Android and iOS platforms. - Proficiency in working with real-time tracking and offline map functionalities. - Knowledge of integrating voice-guided navigation features into mobile apps. - Strong understanding of GPS ...

  $242 (Avg Bid)
  $242 Snitt bud
  33 bud

  I am looking for a freelancer to help me market a 30 page specialist ebook I recently published for healthcare professionals. The target audience for this ebook are dietitians, GPs and gastroenterologists, and the main goal of this project is to increase sales. I would like to focus my marketing efforts primarily on social media channels such as Twitter, Facebook, and LinkedIn to reach the largest amount of people within this audience, although I am open to other suggestions about the best way to market it. Experienced freelancers in this topic are highly encouraged to apply.

  $147 (Avg Bid)
  $147 Snitt bud
  40 bud

  Prototype of GPS tracker enabled with 5G NB-IoT sim with sos button to send a emergency message with location detail

  $351 (Avg Bid)
  $351 Snitt bud
  7 bud

  Hello, I'm looking for an experienced developer to help me with a Raspberry Pi project. Based on the answers to the questions I have posed, it looks like the programming language of choice should be Python, and I would also like to use some pre-exis...qualifications and experience, please contact me and we can discuss this project further. I need an app to manage a SSD backup on a raspberry Pi powered with a UPS and 12V charging station. Compatible with any windows based computer, as a new drive, wirelessly. With automatic switch on/off for automated backup (RTC or when power switches off or when data transmission is over). And an integrated GPS tracker for the device. Code has to be commented so I can understand, adapt it and customize if needed. Preference for french comme...

  $164 (Avg Bid)
  $164 Snitt bud
  34 bud

  ...platform that empowers customers and drivers to negotiate prices on their terms! Bid for building a groundbreaking ride-hailing app that revolutionizes the way people commute. Our app will offer a myriad of features to enhance user experience: ? Real-time Haggling: Enable customers and drivers to negotiate fares directly within the app, fostering a fair pricing model that benefits both parties. ? GPS Integration: Seamlessly track and match riders with nearby drivers, ensuring efficient pickups and drop-offs. ? Secure Payment Gateway: Implement a robust payment system allowing for cashless transactions with various payment methods for user convenience. ? User-Friendly Interface: Develop an intuitive, sleek interface designed for both customers and drivers, prioritizing ease o...

  $2221 (Avg Bid)
  $2221 Snitt bud
  66 bud

  PROJECT ANALYSIS PARTIES 1. User / Business Owner 2. Agents =>> Sub agent 3. Admins=>> Sub Admins USER a. Register b. Sign in and Forgot password 2. Dashboards a. Welcome User full name (Owner /Business name) b. Property Image c. Property Loca...ii. Change password iii. After payment iv. Notification for Admin or Agent v. New Payment to Agent, and Admin vi. Ticket vii. Edit profile viii. Location Approval ix. Payment approval a. Setting x. Change Password xi. Add Sub-admin b. Logout NOTE j. = User On location to capture location k. = User and Admin pay with Card l. = Form Content will be given to U m. = Google Map for GPS Location n. = Payment Gateway (Pay stack) 3-5 days Budget 80$ Use Free Laravel admin

  $180 (Avg Bid)
  $180 Snitt bud
  42 bud

  We are seeking a highly experienced Senior Engineer (IT, Networks, GPS, VoIP) to join our team remotely on a full-time basis. The ideal candidate will possess a robust background in IT engineering and proficiency in various services such as GPS, Networking,, VoIP, and Software. Skills and experience required for the role include: - Extensive experience in providing general IT services - Strong knowledge of services such as networking solutions, hardware systems,VoIP, and GPS technologies - Proficiency in a variety of IT tools and technologies - Ability to design and implement complex IT solutions - Familiarity with IT service methodologies and best practices - Excellent problem-solving and analytical skills - Strong communication and collaboration abilities As a Sen...

  $511 (Avg Bid)
  $511 Snitt bud
  52 bud

  I'm looking to have a logistics website and app built for my removals business. The website and app must have an online booking system, GPS tracking, and inventory management capabilities. Additionally, the website and app needs to be available for both iOS and Android devices, and I already have a specific design in Quotes on the website should be generated by the pricing criteria set on driver app. Once quote is accepted by the customer on the website, the job is to be allocated to the selected driver through the driver app. I would like driver app to have a "Find Jobs" feature, for admin to manually post jobs into the driver app network to be click and accepted by any available driver.

  $3070 (Avg Bid)
  $3070 Snitt bud
  113 bud

  ...focus on driving behavior analysis and should be able to work with all models of vehicles. Specific features that I want the application to have include: - GPS tracking to monitor and record the routes taken during driving - Fuel efficiency analysis to provide insights on the vehicle's fuel consumption - Comprehensive driving behavior analysis to evaluate and improve driving habits The target completion date for the minimum viable product (MVP) is less than 1 month. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in iOS app development using Swift - Knowledge of OBD II software and protocols - Experience with GPS tracking and data analysis - Strong understanding of user interface design principles and best practices If you have the necessary ...

  $574 (Avg Bid)
  $574 Snitt bud
  83 bud

  ...platform that empowers customers and drivers to negotiate prices on their terms! Bid for building a groundbreaking ride-hailing app that revolutionizes the way people commute. Our app will offer a myriad of features to enhance user experience: ? Real-time Haggling: Enable customers and drivers to negotiate fares directly within the app, fostering a fair pricing model that benefits both parties. ? GPS Integration: Seamlessly track and match riders with nearby drivers, ensuring efficient pickups and drop-offs. ? Secure Payment Gateway: Implement a robust payment system allowing for cashless transactions with various payment methods for user convenience. ? User-Friendly Interface: Develop an intuitive, sleek interface designed for both customers and drivers, prioritizing ease o...

  $443 (Avg Bid)
  $443 Snitt bud
  210 bud
  Digital address App Avsluttet left

  I want to build a digital address App that will collect user GPS coordinates and convert it to a digital address according to the region of the user. Please if you can do it according to the budget don't apply for the job.

  $127 (Avg Bid)
  $127 Snitt bud
  202 bud

  I am looking for a skilled developer to create an admin panel for my existing GPS tracking software. The ideal candidate should have experience in developing admin panels and integrating them with GPS tracking systems. Specific features needed in the admin panel include: - Reporting and analytics: The admin panel should provide detailed reports and analytics on the tracked vehicles' movements and data. Real-time tracking is a crucial requirement for this project. The admin panel should provide real-time updates on the vehicles' locations and movements. The estimated number of vehicles to be tracked is between 10 and 50. If you have experience in developing admin panels, integrating them with GPS tracking software, and providing real-time tracking capabil...

  $133 (Avg Bid)
  $133 Snitt bud
  35 bud

  I am looking for a skilled developer to create an admin panel for my existing GPS tracking software. The ideal candidate should have experience in developing admin panels and integrating them with GPS tracking systems. Specific features needed in the admin panel include: - Reporting and analytics: The admin panel should provide detailed reports and analytics on the tracked vehicles' movements and data. Real-time tracking is a crucial requirement for this project. The admin panel should provide real-time updates on the vehicles' locations and movements. The estimated number of vehicles to be tracked is between 10 and 50. If you have experience in developing admin panels, integrating them with GPS tracking software, and providing real-time tracking capabil...

  $141 (Avg Bid)
  $141 Snitt bud
  32 bud
  Mobile app like uber Avsluttet left

  ...a mobile app design and development team to create an app like Uber. The primary platform that the app has to developed for is Android, with user customizable design. The team must have experience in developing mobile apps and hi-tech solutions to ensure the successful completion of the project. The app will need to come with all the basic functionality needed for it to be used needs, such as GPS Tracking, In-app payments, booking system, and more. The team also needs to design the app to be user-friendly and intuitive. The team should also be able to handle the ongoing maintenance and support of the app, and willing to keep up with trends and technology to make sure the app stays ahead of the curve. If you believe you have the skills and the experience to create a successf...

  $670 (Avg Bid)
  $670 Snitt bud
  42 bud

  I am looking for a skilled mobile app developer to create an app for both Android and iOS devices. The app will need to be advantageous and engaging in order to provide users with an enjoyable experience. I have a detailed design in mind for the app, and am looking for a mobile app developer to bring it to life. The app will require advanced features such as a payment gateway, GPS connectivity, and so on. If you're an experienced developer with the skillset and knowledge to make this app a reality, then I'd love to hear from you. I'm looking for a talented and creative coder who can take the app to the next level. If you believe you have what it takes to make my app a success, please get in touch.

  $1197 (Avg Bid)
  $1197 Snitt bud
  150 bud

  I am looking for a developer to create an app for both iOS and Android devices that will be used to book driving instructors. The application needs to have payment integration as well as GPS tracking, calendar scheduling, and a minimalistic design style. Although the application should look visually appealing, I want it to be straightforward and simple to use. I expect the completed product to be released as soon as possible, and it should have been thoroughly tested and debugged before being made public. Any feedback is appreciated and communication throughout the development process is a must.

  $1773 (Avg Bid)
  $1773 Snitt bud
  162 bud

  I am looking for a mobile application developer to create a custom powerbanks charging app for iOS. This app should have a GPS tracking feature, which should accurately track the location of powerbanks within the app. Additionally, I have some ideas for the design of the app, however I am open to suggestions. The successful developer should be experienced with iOS development and be able to work with me throughout the design and development process to create an app that is both powerful and intuitive. If this project interests you or if you have any questions, please don't hesitate to reach out. I look forward to hearing from you!

  $1279 (Avg Bid)
  $1279 Snitt bud
  103 bud

  Odoo Custom App (Module) for Fleet GPS Tracking - The client is seeking a developer to create a custom app/module for fleet GPS tracking using Odoo. - The app should have the specific feature of GPS tracking, allowing the client to monitor the location of their vehicles in real-time. - The client also requires a web-based platform for the application. - The preferred programming language for this project is Python. - The app should be able to track vehicle maintenance and driver performance as additional features. - The ideal developer for this project should have experience in Odoo development and expertise in Python programming. - GPS tracking integrated with the Fleet module. - Simple GPS tracking feature with the vehicle/driver location history. - Ve...

  $30 - $250
  Forseglet Taushetspliktsavtale
  $30 - $250
  42 bud

  Project Objective: Develop a driver fatigue detection system to enhance road safety. Introduction: We want to create a fatigue detection system for users while driving. We have a GPS navigation software, similar to Google Maps. Our goal is to allow users to activate the fatigue detection option when they start navigating. Users will not see their faces on the mobile screen, as the display shows the GPS navigation map. However, it's important to inform the user that the camera is monitoring them. Whenever signs of fatigue are detected, the idea is to issue alerts and possibly display a warning on the screen, such as a red frame or a flashing alert sign. Additionally, each time a fatigue alert is issued, we will notify the server. We will need to calculate the number of ...

  $9176 (Avg Bid)
  $9176 Snitt bud
  57 bud

  Lead Generation Agency - GPS Tracker Solutions Target Audience: - Small businesses GPS Tracking Solutions: - Vehicle tracking Region for Lead Generation: - Sydney , Melbourne and Brisbane Description: We are looking for a lead generation agency that specializes in GPS tracker solutions. Our target audience consists of small businesses that are in need of vehicle-tracking solutions. The ideal candidate will have experience in generating leads for national markets. This project requires expertise in lead generation strategies and a deep understanding of the GPS tracking industry.

  $244 (Avg Bid)
  $244 Snitt bud
  32 bud

  Topp gps artikler