Filter

Mine tidligere søk
Filtrer etter:
Budsjett
til
til
til
Skriv
Ferdigheter
Språk
  Jobbstatus
  200,025 google analytics jobber funnet, priser i USD

  Vi er et lite Malerfirma som ønsker å ranke høyere på Google med vår nettside, slik at vi kan få mer trafikk. Nettsiden er laget hos

  $68 (Avg Bid)
  $68 Snitt bud
  42 bud

  Vi ønsker å få markedsført siden vår og få opp på google ads - vi ønsker å starte markedsføring av en side.

  $321 (Avg Bid)
  $321 Snitt bud
  12 bud

  Ønsker primært å få "bort" de to linkene under som kommer opp i google ved søk på "Flaxvatn" og "Team Flaxvatn". Sekundært få dem lenger bak på treff. Ønsker at denne siten skal komme først:

  $56 (Avg Bid)
  $56 Snitt bud
  3 bud

  Setup google analytics in magento.

  $13 (Avg Bid)
  $13 Snitt bud
  1 bud
  Google map system Avsluttet left

  Hei, ser du er norge og fra Halden, kommer fra Halden jeg også. Jobber for tiden med et lite hobby prosjekt i HTML, PHP å Javascript. jeg er ingne programmerer men prøver å få gjort det meste selv. trenger en jeg kan leie inn for gjøre små ting i koden og bygge opp script jeg ikke klarer selv siden du er norsk så hadde du passet bra, er noe du tar på deg? Det som skal er kodes er php script og javascript. kanskje noen css inne mellom hvis jeg strå fast på noe.

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr Snitt bud
  1 bud

  +regnskapsfører +bryne +regnskapskontor +bryne +regnskapstjeneste +bryne +regnskapsføring +bryne" +regnskapsfører +sandnes +regnskapsføring +sandnes +regnskapskontor +sandnes "regnskapskontor stavanger" "regnskapsfører stavanger" +regnskapsføring +stavanger +regnskapsfører +bergen +regnskapskontor +bergen +regnskapsføring +bergen +regnskapsfører +oslo +regnskapskontor +oslo +regnskapsføring +oslo +regnskapsføring +trondheim +regnskapskontor +trondheim +regnskapsfører +trondheim +regnskapskontor +kristiansand +regnskapsfører +kristiansand +regnskapsføring +kristiansand +regnskapsfører +sarpsborg +regnskapsføring +sarpsborg +regnskapskontor +sarpsborg +regn...

  SEO
  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Snitt bud
  1 bud
  SEO in Google Avsluttet left

  Hi, How much for 1 place top ranking for these keywords in Norwegian Google: +regnskapsfører +bryne +regnskapskontor +bryne +regnskapstjeneste +bryne +regnskapsføring +bryne" +regnskapsfører +sandnes +regnskapsføring +sandnes +regnskapskontor +sandnes "regnskapskontor stavanger" "regnskapsfører stavanger" +regnskapsføring +stavanger +regnskapsfører +bergen +regnskapskontor +bergen +regnskapsføring +bergen +regnskapsfører +oslo +regnskapskontor +oslo +regnskapsføring +oslo +regnskapsføring +trondheim +regnskapskontor +trondheim +regnskapsfører +trondheim +regnskapskontor +kristiansand +regnskapsfører +kristiansand +regnskapsføring +kristiansand +regnskapsf&osla...

  SEO
  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Snitt bud
  1 bud

  * 300 * 500 * 1000 * 4700 * 500 * 500

  $120 (Avg Bid)
  $120 Snitt bud
  1 bud

  Build database, Analyze data, build model...........................................................

  $2395 (Avg Bid)
  $2395 Snitt bud
  3 bud

  hei, trenger en analyse av nettbutikk - 50% av trafikk kommer fra søkemotorer (mest google), ønsker å oppnå ytterligere bedre resulteter fra flere søkomotorer og på trenger ikke å utføre noe annet arbeid en å skrive en skriftlig analyse og hvordan man kan gjøre det bedre. gjerne også med får tilgang til google analytics og nettbutikkens admin backend med endel seo verktøy jeg kan lære deg opp det første prosjektet går bra kan vi diskutere utføring av det du har analysert at bør gjøres for å forbedre søkomotor resulteter.

  $10 (Avg Bid)
  $10 Snitt bud
  1 bud

  ...strategies in Youtube marketing - Ability to create compelling and engaging content that resonates with young adults - Proficiency in using analytics tools to track and analyze channel performance - Strong communication and collaboration skills to work effectively with our team Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in Youtube marketing with a focus on increasing views and engagement - Demonstrated ability to develop creative and engaging content for young adult audiences - Strong understanding of the Youtube algorithm and strategies for optimizing channel visibility - Proficiency in using analytics tools such as Youtube Analytics and Google Analytics - Excellent written and verbal communication skills to effectively engage with our targe...

  $64 (Avg Bid)
  $64 Snitt bud
  5 bud

  Hi! I added Google Tag Manager to this page: This caused a sudden drop in mobile page load speed as measured by this site: Please watch this 3 minute VIDEO to explain: Can you improve the load time? Thank you Jim (Toronto, Canada)

  $35 (Avg Bid)
  $35 Snitt bud
  4 bud
  Google Chrome Extension Creation 6 dager left
  VERIFISERT

  Google Chrome Extension The purpose of this extension is to incentivized sharing a message to their Instagram's followers to reveal a FREE PRIZE. - Extension Front End Page (Graphical Information about the Extension) - Extension Front End, Logged in Page (Chrome Drop Down to direct to connect to Instagram) - Extension Front End, Instagram connected Page (Chrome drop down that displays Instagram Friends) (Share to Friends By Selecting a Friend ) (Counter Displays selected Friends) (Select 5, 10, 15, 20, 25 Friends) (Rewards Option Displays vs Number of friends Sent to) (Direct to come back next day for more free prizes) (Repeat above steps with previous Selected friends Blocked out from sending to) - Extension Front End, Prize Display Page ( Prize revealed based o...

  $480 (Avg Bid)
  $480 Snitt bud
  46 bud
  Need an expert for SEO/SMO 6 dager left
  VERIFISERT

  I am looking for an expert in SEO/SMO services, specifically focusing on social media management. My target audience is the youth and I want to primarily focus on Facebook. Skills and experience required for this job include: - Extensive knowledge and experience in social media management, particularly on Facebook - Proficiency in utilizing social media analytics tools to track and analyze audience engagement and reach - Familiarity with youth demographics and an understanding of their preferences and behaviors on social media platforms - Ability to develop and implement effective social media strategies to increase brand awareness and engagement among the youth - Strong communication and writing skills to create engaging and relevant social media content - Knowledge of SEO...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Snitt bud
  11 bud

  I have created main categories and sub categories with PHP. I want to upload Excel sheet to Google Sheets. Excel sheet will contain Main Category ID, Sub Category ID and product details like name, description, price, code, price, etc. There will be separate sheet for every category. For example, Toy is the main category and Education Toys is the sub category. I will upload excel sheet that contains products for Toy as Main Category and Education Toys as sub Category. Same procedure for other Main Categories. I am using Core PHP

  $29 (Avg Bid)
  $29 Snitt bud
  39 bud

  RentGmap / Ranting Google Maps is a project aimed at providing a platform for users to easily find rental properties. The main focus of this project is to provide rental property listings, allowing users to view available properties in their desired location. Key features and functionalities of RentGmap / Ranting Google Maps include: - User-friendly search filters: Users can easily refine their search based on criteria such as location, price range, property type, and more. - Detailed property information: Each listing will display comprehensive details about the property, including images, descriptions, amenities, and contact information. - User reviews: Users will have the ability to leave reviews and ratings for rental properties they have previously occupied, providing...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Snitt bud
  10 bud
  Call Center Analytics 6 dager left
  VERIFISERT

  Project Title: Call Center Analytics Description: I am looking for a freelancer who can help me with analyzing agent performance metrics in my call center. The ideal candidate should have experience in call center analytics and a strong understanding of agent performance metrics. Scope of Work: - Analyzing call center data related to agent performance metrics - Providing insights and recommendations to improve agent performance - Analyzing both real-time and historical data to get a comprehensive understanding of agent performance - Identifying areas for improvement based on the analysis - Working closely with the call center team to implement the recommended changes - Will need to create interactive dashboards for both internal and external vendors - Will need to cre...

  $15092 (Avg Bid)
  $15092 Snitt bud
  20 bud

  I am looking google search console expert who has resolving technical issues.

  $60 (Avg Bid)
  $60 Snitt bud
  12 bud
  DFS Odds Prediction 6 dager left
  VERIFISERT

  I'm looking for a strong data analytics full stack developer who's good with probabilities. I'd like to take sport feeds (player stats, team stats, etc) and take the options from DFS like underdog, sleeper, prizepicks, etc to make analytical best probabilites data from the feeds based on the high low options in those apps. and more

  $442 (Avg Bid)
  $442 Snitt bud
  40 bud

  I need a simple plugin WordPress integrate with API Google Books: 1° Search Book 2° Show Results 3° Save info Book on my wishlist/library ( account ) guide:

  $146 (Avg Bid)
  $146 Snitt bud
  29 bud

  I am looking for a website developer who is proficient in the MERN (MongoDB, Express, React, Node.js) stack. The project involves creating a dashboard website for Education Purposes with the following requi...Education related Design or Wireframe: - No, I have a general idea but need assistance in creating a design/wireframe Features and Functionality: - User Authentication (Login) - Submit Assignment Files Ideal Skills and Experience: - Proficiency in the MERN stack - Experience in developing dashboard websites - Knowledge of user authentication and payment gateway integration - Familiarity with data analytics and file submission functionality Please provide examples of previous projects you have worked on using the MERN stack and any relevant experience in developing dashboard...

  $302 (Avg Bid)
  $302 Snitt bud
  31 bud
  social media 6 dager left

  Project Title: Social Media Content Creation for Instagram Overview: I am looking for a skilled freelancer to create promotional social media content for my Instagram account. The content should be engaging, visually appealing, and relevant to my brand. Requirements: - Expe...industry trends and implement new strategies for increased engagement and growth Ideal Skills and Experience: - Proven track record in creating successful promotional social media campaigns on Instagram - Strong portfolio showcasing creative and visually appealing content - Proficiency in graphic design software such as Adobe Photoshop or Canva - Knowledge of social media management tools and analytics platforms - Understanding of target audience and ability to tailor content accordingly If you are a creati...

  $19 (Avg Bid)
  $19 Snitt bud
  27 bud
  vendas online 6 dager left

  Project Title: Online Sales Services for National Market I am looking for a freelancer who can assist me with setting up the entire online sales process for my s...systems and secure checkout processes - Knowledge of digital marketing techniques to drive traffic and conversions - Understanding of customer relationship management (CRM) systems and sales funnels - Ability to optimize product/service listings for search engines and improve conversion rates - Strong communication skills to engage with potential customers and handle inquiries - Familiarity with analytics tools to track and analyze sales performance and make data-driven decisions If you have a proven track record in setting up successful online sales processes and can help me reach my national market, please submit your...

  $137 (Avg Bid)
  $137 Snitt bud
  16 bud

  I am looking for a Google AdWord and Facebook ads expert to help increase website traffic for my ideal candidate has experience in Google AdWords and Facebook ads. Should have experience in recovery of suspended Google adword account and Facebook account. Should have experience in Managing Google local business account. Should be able to provide strategic recommendations for optimizing campaigns.

  $80 (Avg Bid)
  $80 Snitt bud
  14 bud

  I am looking for a freelancer who can help me set up VTiger CRM and integrate it with Google Mail. My primary goal for using VTiger CRM is to efficiently manage customer interactions. I have previous experience with VTiger CRM, so I am familiar with its functionalities. Specifically, I want to integrate email functionality with the CRM, allowing me to seamlessly manage customer communications within the system. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in setting up and configuring VTiger CRM - Experience with integrating CRM systems with Google Mail - Knowledge of best practices for managing customer interactions through CRM systems - PDF Maker intergration

  $136 (Avg Bid)
  $136 Snitt bud
  20 bud

  I am looking for a freelancer who can assist me in setting up email and DMARC for my private mail using Google email. Requirements: - Domain name registration is already completed. - The setup should include spam filtering to ensure a secure and clean inbox. - Compatibility with Gmail as the preferred email client is necessary. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in setting up email systems and DMARC. - Knowledge of Google email and its features. - Experience in implementing spam filtering measures. - Familiarity with configuring email clients, particularly Gmail.

  $12 (Avg Bid)
  $12 Snitt bud
  3 bud

  We are a website design agency looking for a Google Ad expert to help us generate leads for our business. Our specific goals for the Google Ads campaign are to generate leads and increase brand awareness. Our monthly budget for the campaign is less than $500. We have a specific demographic in mind for our target audience. We are seeking an expert with experience in Google Ads and proven success in lead generation. The ideal candidate will have a deep understanding of targeting specific demographics and optimizing campaigns for maximum ROI. Knowledge of website design and the ability to create compelling ad copy are also desired skills. If you have a track record of driving leads for website design agencies, we would love to hear from you.

  $37 (Avg Bid)
  $37 Snitt bud
  15 bud

  Hi I will share the details with the shortlisted candidates. Thanks

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr Snitt bud
  23 bud
  website not shown on google search 6 dager left
  VERIFISERT

  our website is not shown in google search, everything was there, ssl was connected, is it not visible even though working fine

  $33 (Avg Bid)
  $33 Snitt bud
  30 bud
  Integrate Social Media APIs 6 dager left
  VERIFISERT

  Project Description: Integrate Social Media APIs I am looking for a developer to integrate multiple social media platforms into platform. The ideal candidate should have experience working with the following platforms: Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, and Pinterest. Specific Functions Needed: - Content analytics: I need the ability to track and analyze the performance of the content posted on these platforms. - Paid Ad analytics: I also require the capability to monitor and analyze the results of paid advertisements on these platforms. - Demographics of audience engaging with the content. The project needs to be completed as soon as possible. If you have the skills and experience to integrate these social media APIs and deliver the project promptly, please ...

  $162 (Avg Bid)
  $162 Snitt bud
  15 bud

  Freelancer needed for cost reduction and proper usage of find current place, auto complete, place detail and direction google api's in existing taxi app. These Google Api's usage is from backend with node js, so freelancer should have good knowledge of working in node js, also on front end native apps. - Strong experience with Google Maps API - Proficiency in API optimization and reducing API calls - Knowledge of caching and other techniques to minimize API usage - Ability to work quickly and efficiently to meet tight deadlines

  $506 (Avg Bid)
  $506 Snitt bud
  63 bud
  google repatiton 6 dager left
  VERIFISERT

  Project Title: Google Reputation Management Services Description: I am looking for a freelancer who can help me with my Google reputation management. I have specific goals and objectives that I want to achieve in order to improve my online presence and enhance my brand credibility. Specific Services Needed: - Building positive online presence: I need assistance in creating and promoting positive content online to improve my reputation. - Monitoring online reputation: I want to keep track of my online reputation and be alerted of any negative search results or reviews. Goals and Objectives: - Increase positive online reviews: I am looking to boost the number of positive reviews for my business to improve my reputation and attract more customers. Avoidance of Tactics/Str...

  $48 (Avg Bid)
  $48 Snitt bud
  15 bud

  I am looking for a freelancer who can help me with integrating the Trendyol API into my Nopcommerce website. The main purpose of this integration is to manage inventory and orders efficiently. Requirements: - Experience with Nopcommerce and Trendyol APIs - Ability to sync product data and track sales and analytics - Familiarity with managing inventory and orders through APIs Timeline: - The timeline for this project is flexible, and we can discuss it further based on your availability and expertise. If you have experience with both Nopcommerce and Trendyol APIs and can efficiently manage inventory and orders, please reach out to me. Thank you!

  $149 (Avg Bid)
  $149 Snitt bud
  26 bud
  API Google Books 6 dager left
  VERIFISERT

  Hi, i need a small script with API Google Books 1° Search Book 2° Show Results 3° Save info Book on my wishlist/library ( account )

  $35 (Avg Bid)
  $35 Snitt bud
  12 bud

  Project Description: - I am looking for a skilled professional to assist me in setting up a CDN and DNS for my custom-built online shop. - The goal is to improve the speed and performance of my website. - The ideal candidate should have experience in working ...custom-built online shop. - The goal is to improve the speed and performance of my website. - The ideal candidate should have experience in working with custom-built websites, Hosting and setting up CDNs and DNS. - The CDN should be configured to target a global audience, as I want to reach customers from all over the world. - The project needs to be completed within a tight timeframe of 2-8 hours. google analytics 4 , tag manager ...should work properly after the changes. work can be done with many together via chrom...

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr Snitt bud
  29 bud

  ...troubleshoot technical issues with my Google merchant tool and ads, specifically related to ad performance. Skills and Experience: - Proficiency in Google merchant tool and ads - Strong troubleshooting skills for identifying and resolving technical issues - Experience in optimizing ad performance to increase conversion rate Responsibilities: - Identify and address any issues affecting the performance of my ads - Implement strategies to improve conversion rate and overall ad performance If you have experience in troubleshooting technical issues with Google merchant tool and ads, and have a track record of improving conversion rates, I would love to hear from you. Please provide examples of previous projects or campaigns you have worked on. At this moment G...

  $36 (Avg Bid)
  $36 Snitt bud
  12 bud

  I am looking for a skilled freelancer who can help me increase my Twitter followers and drive more traffic to my website. Current Number of Followers: Less than 100 Content Type: I usually share content related to climate change and weather conditions. Goal: My main goal is to drive more traffic to my website through incre...followers. I mainly search from Europe and preferably from the Netherlands. Skills and Experience: - Experience in social media marketing, specifically in growing Twitter followers. - Knowledge of climate change and weather-related topics to create engaging and relevant content. - Ability to strategize and implement effective techniques to increase website traffic through Twitter. - Understanding of analytics and tracking tools to measure the success of the...

  $63 (Avg Bid)
  $63 Snitt bud
  32 bud
  GA4 analytics dashboard build 6 dager left
  VERIFISERT

  I am looking for a skilled developer to build a GA4 analytics dashboard for my website. The ideal candidate should have experience in Google Analytics and expertise in data tracking and analysis. Specific Metrics and Dimensions: - I would like to track traffic sources and channels to better understand where my website visitors are coming from. Goals and Objectives: - My main objective is to enhance user engagement on my website. I want to track user behavior and engagement metrics to identify areas for improvement. Additional Features and Integrations: - I would like the dashboard to include customized reports and alerts. This will help me stay updated on key metrics and make data-driven decisions. - Integration with other marketing platforms would be a plus, as I w...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr Snitt bud
  22 bud

  I am looking for a freelance SEO and SEM expert to help me increase website traffic for my technology business. The main product is my business is Battery Module PACK Assembly Line main goal is to increase website traffic and I have specific keywords that I want to target. I am in need of someone who can improve search engine rankings and increase conversions for my business. Ideal skills and experience for this job include: - Strong knowledge and experience in SEO and SEM techniques - Ability to identify and target specific keywords for my business - Experience in improving search engine rankings and increasing website traffic - Knowledge of technology industry and understanding of its specific needs and challenges in SEO and SEM - Proven track record of increasing conversions for techn...

  $98 (Avg Bid)
  $98 Snitt bud
  69 bud
  Performance Marketing 6 dager left
  VERIFISERT

  ...resonate with our eco-conscious target audience. Manage and optimize ad budgets to maximize ROAS. Analyze campaign performance, providing regular reports and insights, and making data-driven adjustments to strategies. Collaborate closely with our team to align marketing efforts with overall business goals. Stay abreast of the latest trends and best practices in social media marketing and performance analytics. Qualifications: Proven experience in social media marketing with a strong focus on ROAS. Excellent analytical skills to measure, interpret, and optimize campaign performance. Strong copywriting and visual communication skills. Self-motivated, with the ability to work independently and meet project deadlines. A keen interest in sustainability and eco-friendly products. Part...

  $65 (Avg Bid)
  $65 Snitt bud
  15 bud

  I am seeking assistance with a research project focused on data warehouse implementation, specifically in the area of cloud-based data warehouses. Skills and experience required for this project include: - Strong knowledge of data warehousing concepts and principles - Experience with cloud-based data warehousing platforms, such as Amazon Redshift or Google BigQuery - Proficiency in data modeling and designing data warehouse schemas - Understanding of ETL (Extract, Transform, Load) processes and tools - Ability to analyze and integrate data from multiple sources - Familiarity with SQL and other programming languages for data manipulation and analysis The deliverable for this project is a comprehensive report that summarizes the research findings and provides recommendations for i...

  $21 (Avg Bid)
  $21 Snitt bud
  4 bud

  ...marketing: Experience in developing and implementing content marketing strategies to attract and engage a global audience. - Keyword research: Proficiency in conducting keyword research to identify relevant and high-ranking keywords for our blog/articles. - Link building: Knowledge of effective link building strategies to improve our website's visibility and authority in search engine rankings. - Analytics and reporting: Ability to analyze website traffic data and provide regular reports on the progress and effectiveness of the traffic generation efforts. If you have a proven track record in increasing organic traffic for blog/article websites and can deliver results within a short timeframe, we would love to hear from you. Please provide examples of previous projects and r...

  $42 (Avg Bid)
  $42 Snitt bud
  27 bud

  ...engagement Content Posting Frequency: Once a day Skills and Experience: - Proven experience in managing Instagram accounts and driving engagement - In-depth knowledge of Instagram algorithms and best practices - Creativity in designing and curating visually appealing content - Strong understanding of target audience and ability to tailor content accordingly - Proficiency in using scheduling and analytics tools for social media management - Excellent written and verbal communication skills - Ability to analyze data and make data-driven decisions to optimize content strategy - Familiarity with current social media trends and emerging platforms Responsibilities: - Develop and implement a content strategy to boost engagement on Instagram - Create and curate high-quality, visually ...

  $51 (Avg Bid)
  $51 Snitt bud
  16 bud

  ...coaching services to drive lead generation and foster community engagement. • Monitor social media trends and adapt content strategies accordingly to maximize outreach and impact. Skills and Experience: •Demonstrated track record in managing and growing Instagram, TikTok, and Twitter accounts for businesses, preferably in the fitness or coaching niche. • Proficiency in leveraging social media analytics tools to track performance metrics and refine content strategies. • Exceptional written and verbal communication abilities to convey fitness concepts effectively and engage with diverse audiences. Innovative thinking to conceptualize and produce compelling content that resonates with the target market. • Familiarity with lead generation tactics within th...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr Snitt bud
  37 bud

  I am looking for a skilled SEO specialist to optimize my website for Google Page. The ideal candidate should have experience and expertise in search engine optimization techniques and strategies. Project Requirements: - The brand name has changed,so need to post it on the new search page, with improved visibility and rating and reviews - My Google search is currently ranking on the first page of Google search results. - I want to rank higher for industry-specific keywords. - I have specific competitors that I want to outrank in the search results. Skills and Experience: - Proven track record of successfully optimizing websites for search engines. - Deep understanding of SEO techniques, including keyword research, on-page optimization, and link building. - Familiari...

  $60 (Avg Bid)
  $60 Snitt bud
  47 bud

  ...marketing channels, including social media, email, and content marketing, to attract and convert leads. Analyze and optimize lead conversion funnels for maximum efficiency. Analytics and Reporting: Implement tracking mechanisms to monitor website traffic, user behavior, and lead conversion metrics. Provide regular performance reports with actionable insights and recommendations for continuous improvement. Requirements: Proven experience as a digital marketer with a focus on SEO and lead generation. Demonstrable success in improving search engine rankings and driving qualified leads. Strong knowledge of SEO tools, analytics platforms, and industry best practices. Excellent communication skills and the ability to collaborate effectively. How to Apply: If you are a resu...

  $98 (Avg Bid)
  $98 Snitt bud
  52 bud
  The BEST SEO for Gaming Blog 6 dager left
  VERIFISERT

  I am looking for a skilled SEO expert to help improve the visibi...Proven experience in improving website visibility and increasing traffic. - Strong knowledge of SEO strategies and techniques. - Familiarity with gaming industry and related keywords. - Ability to conduct keyword research and suggest relevant keywords. - Proficiency in optimizing website content and meta tags. - Experience in link building and improving domain authority. - Familiarity with Google Analytics and other SEO tools. - Excellent communication and reporting skills. If you have a passion for gaming and possess the necessary skills and experience, I would love to discuss this project further with you. Please provide examples of your previous work and explain your approach to improving website traffic f...

  $56 (Avg Bid)
  $56 Snitt bud
  81 bud

  I am looking for a freelancer who can help me with web scraping and updating a Google sheet. Website to scrape data from: One specific website Data to scrape: Contact details Frequency of data update: Daily Skills and experience required for the job: - Proficiency in web scraping techniques and tools - Experience in extracting contact details from websites - Familiarity with Google Sheets and data updating - Attention to detail and accuracy in data extraction and updating If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Snitt bud
  22 bud
  Manage Google Adwords campaign x 2 6 dager left
  VERIFISERT

  I am looking for an experienced Google Adwords specialist to manage two Adwords campaigns. The main goal of these campaigns is to generate leads or sales. Budget: - The monthly budget for each campaign is between $500 and $1000. Involvement: - I prefer a hands-off approach, where I can trust the specialist to deliver results without requiring my constant involvement in the campaign management. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in managing successful Google Adwords campaigns. - Expertise in optimizing campaigns for lead generation and sales. - Strong understanding of keyword research and targeting. - Ability to analyze campaign data and make data-driven decisions to optimize performance. - Excellent communication skills to provide regular updates on campaign...

  $118 (Avg Bid)
  $118 Snitt bud
  58 bud

  Topp google analytics artikler