Filter

Mine tidligere søk
Filtrer etter:
Budsjett
til
til
til
Skriv
Ferdigheter
Språk
  Jobbstatus
  5,000 game development jobber funnet, priser i USD

  iPhone/iPad App iPhone og iPad Jeg trenger den designet og bygget Hei-jeg trenger hjelp med å få laget en app .Jeg har ideen og hvordan den skal være ferdig forklart. Trenger bare noen som kan virkeliggjøre min ide til en ordentlig fungerende app. Trenger også hjelp til p legge den ut på Applestore og android googleplay butikk. Mvh Hodan

  $541 (Avg Bid)
  $541 Snitt bud
  5 bud
  Mobile development Avsluttet left

  iPhone/iPad App iPhone og iPad Jeg trenger den designet og bygget Hei-jeg trenger hjelp med å få laget en app .Jeg har ideen og hvordan den skal være ferdig forklart. Trenger bare noen som kan virkeliggjøre min ide til en ordentlig fungerende app. Trenger også hjelp til p legge den ut på Applestore og android googleplay butikk. Mvh Hodan

  $555 (Avg Bid)
  $555 Snitt bud
  2 bud
  Mobile development Avsluttet left

  iPhone/iPad App iPhone og iPad Jeg trenger den designet og bygget Heter Aleksander Bårtvedt og er 19 år gammel. Ser etter en sokkan hjelpe meg å programmere og få til en App hvor man har oversikt over bensin og diesel prisene i Hordaland Fylke. Denne appen må ha en GPS som kan vise distansen til den billigste, eventuelle bompenge avgifter og den nærmeste. Om den slår igjennom ønsker jeg å satse i større deler av Norge.

  $149 (Avg Bid)
  $149 Snitt bud
  1 bud

  Hello, we are looking for someone who can control levels for a popular word game for mobiles. The game is available in many different countries and will now be launched in Netherlands. Good knowledge of the dutch language is a requirement! The job is to check the translation and in some cases replace words that do not match the level. There are 3500 levels to be checked and each level has three words with a maximum of 10 letters. When well done, the current content writing and region responsibilities be possible. More info on contact.

  $314 (Avg Bid)
  $314 Snitt bud
  6 bud

  Hello, we are looking for someone who can control levels for a popular word game for mobiles. The game is available in many different countries and will now be launched in Germany. Good knowledge of the german language is a requirement! The job is to check the translation and in some cases replace words that do not match the level. There are 3500 levels to be checked and each level has three words with a maximum of 10 letters. When well done, the current content writing and region responsibilities be possible. More info on contact.

  $334 (Avg Bid)
  $334 Snitt bud
  5 bud
  Web development Avsluttet left

  Jeg trenger en ny nettside Design å bygg den Nettbutikk Nettbutikk med salg av HiFi med mellom 500 og 1000 produkter

  $672 (Avg Bid)
  $672 Snitt bud
  3 bud
  Mobile development Avsluttet left

  iPhone/iPad App iPhone og iPad Jeg trenger den designet og bygget Detter er en app som skal kunne synke mellom android og iOS. Og kommer til å være en underholdningsapp for alle aldere, og kommer til å bli veldig populær! Budsjettet er ikke bestemt, men setter det så lavt som går, så kan det diskuteres med den som er interessert i å hjelpe meg!

  $292 (Avg Bid)
  $292 Snitt bud
  7 bud
  Mobile development Avsluttet left

  iPhone/iPad App Kun iPhone Jeg trenger den designet og bygget Jeg ser etter noen som kan utvikle app til IOS innen kamera/bilde fra en idè jeg som privat person har. Det er viktig at utvikleren har god kunnskap om dette og at han/ hun kan hjelpe til med å sette opp appen, samt følge retningslinjer innen lover og opplegging til AppStore! Personen må også kunne rådgive i forhold til hvordan man kan tjene penger via appen og brukervennlighet. utvikler har taushetsplikt! Pris kan diskuteres

  $142 - $427
  $142 - $427
  0 bud
  Mobile development Avsluttet left

  Mobilnettside (Kun for mobil) Jeg trenger den designet og bygget

  $30194 (Avg Bid)
  $30194 Snitt bud
  5 bud
  Create an Animation Avsluttet left

  ...tyle/id880962288?ls=1&mt=8 StickGamez Widgetizer Widgets HD sult#? t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5XaWRnZXQuV2lkZ2V0aXplciJd Cristmas Dream Jump Ideal Animal – I phone Game Development YouTube Link: Twist4Fun Puzzle Fruit Carnival YouTube Link: Break Brick !Fun For you!

  $2391 (Avg Bid)
  $2391 Snitt bud
  2 bud

  Jeg har pågående arbeid relatert til vårt tidligere prosjektUpdate Ios game'

  $40 - $40 / hr
  $40 - $40 / hr
  0 bud

  Jeg har pågående arbeid relatert til vårt tidligere prosjektProgramming dice game for iOS and Android.'

  $30 - $30 / hr
  $30 - $30 / hr
  0 bud

  web app web app web app aeb app aeb app web app web app web app aeb app aeb app

  $490 (Avg Bid)
  $490 Snitt bud
  18 bud

  Project For Motion Palette . Project For Motion Palette . Project For Motion Palette . Project For Motion Palette . Project For Motion Palette . Project For Motion Palette . Project For Motion Palette . Project For Motion Palette . Project For Motion Palette . Project For Motion Palette .

  $50 (Avg Bid)
  $50 Snitt bud
  1 bud

  Vil at du lager det vanskeligste spillet på app store, men med enkel og fin grafikk. No lignende som "Det umulige Spille" I want you to create the hardest game on app store, with the simpliest high def graphics. Kinda like - "The impossible game"

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 bud

  Vi har en eksisterende Magento webshop der skal laves helt færdigt. Der skal tilrettes betalingsgateways og laves mindre rettelser. Dansk skal på som et ekstra sprog, da den er sat op på engelsk. Der skal scrapes varedata, billeder og beskrivelser kategorier m.v. hvorefter varerne skal uploades på sitet.

  $592 (Avg Bid)
  Omtalt Viktig
  $592 Snitt bud
  6 bud

  I'm in need of a skilled computer programmer to create a music streaming social network app for both Android and iOS. The ap...leaving comments on the content. As for the design preferences for the app, I'm looking for an elegant design that is both aesthetically pleasing and user-friendly. The app's interface should be intuitive and easy to navigate, reflecting a sense of sophistication. Ideal skills for this job would include experience in mobile app development, particularly in Android and iOS platforms, as well as expertise in music streaming technology and social network app development. A good eye for elegant design is also a plus. If you're a talented programmer with a passion for music and social interaction, I'd love to discuss this project...

  $3212 (Avg Bid)
  $3212 Snitt bud
  11 bud

  I require assistance in developing an obstacle detection system for autonomous navigation. The main purpose of this system is to enhance the vehicle's ability to navigate surroundings independently. The system should have the capability to detect both static and moving objects. This feature is essential in ensuring the accurate mapping of the environment for efficient navigation. The preferred computing platform for this project is a personal computer. It is vital that the system is designed to work optimally on this platform. Ideal skills and experience for this project would include: - Strong expertise in computer vision. - Proficiency in programming languages applicable to machine learning and AI. - Previous experience with autonomous navigation or relevant fields. - Extensi...

  $259 (Avg Bid)
  $259 Snitt bud
  8 bud

  I need a website development for From Figma to any js like react or angular with animation I will provide figma an document Let me know Key Requirements: - Design of a user-friendly and visually appealing website - Implementation of content management system for easy updating of information - Integration of social media sharing options - Ensuring the website is mobile responsive I am looking for a web developer with experience in creating information sharing websites, and who is able to deliver a high-quality product within a reasonable timeframe.

  $55 (Avg Bid)
  $55 Snitt bud
  5 bud

  Hi I am looking for a theme If you have please provide to me in 500 rs inr If you have then please bid otherwise dont bid Thanks

  $15 (Avg Bid)
  $15 Snitt bud
  10 bud

  I have errors from metaXR plugin! If you think you can fix, i have time now for a zoom call to be guided through fix. I am currently working on a game development project using Unreal Engine 5 for PC VR platforms like Oculus Rift and HTC Vive. Unfortunately, I have been encountering some error messages that are impeding my progress. Key requirements for this project include: - Expertise in Unreal Engine 5: A deep understanding of Unreal Engine 5 is essential to troubleshoot and resolve these errors. - VR Development Experience: A strong background in developing for PC VR systems such as Oculus Rift and HTC Vive is necessary. - Error Handling Skills: The ability to identify, analyze, and fix error messages is crucial. I am looking for a professional who can help m...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr Snitt bud
  10 bud

  I'm looking for a skilled Flutter developer to work on a food ...experience for our customers and partners. For the restaurant app: - The primary focus here will be on order management. This includes keeping track of incoming orders, marking them as completed, and ensuring a seamless communication flow between the restaurant and the rider. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Flutter, with a strong track record of cross-platform development - Previous experience working on food delivery apps, particularly with rider and restaurant functionalities - Strong understanding of user experience and user interface design - Familiarity with payment gateway integrations - Excellent communication skills to ensure smooth collaboration and understanding of ap...

  $490 (Avg Bid)
  $490 Snitt bud
  44 bud

  I'm looking for a skilled web developer who can create a modern website that will serve as a retreat for commercializing and booking purposes. I am opening a retreat in Costa Rica which requires having a website that is developed for booking purposes, payments, and ATTRACTION. There is a rough draft on Wix created as an example and a website address reserved. Key Features: - Online Booking System: This is the core functionality of the website. The system should be intuitive, easy to use, and capable of handling bookings efficiently. - Payment Gateway Integration: It is crucial that the website supports secure payment gateways. The integration should be seamless and reliable. Design Preferences: - The website should have a modern design. I'm looking for a sleek and contemporary...

  $168 (Avg Bid)
  $168 Snitt bud
  29 bud

  I'm looking for a skilled web develo...user-friendly design for the website - Ensure the website is responsive and loads efficiently The primary goal of the website is to provide information about the company, its services, and products. No specific design or color scheme has been determined, so I'm open to your creative input. Content will be in standard HTML on razor pages. Ideal Skills: - Proficiency in Blazor for front-end development - Experience in web design and creating user-friendly interfaces - Ability to develop responsive and efficient websites - Strong communication skills to understand and implement my vision for the website If you have experience with tech company websites and Blazor, please provide examples of your past work in your bid. Looking forward ...

  $36 (Avg Bid)
  Garantert
  $36
  0 bidrag

  I'm seeking an experienced app developer to create a matrimonial app for iOS and Android platforms. The main functionalities required include: 1. Compatibility Matchmaking: The app should be designed to find and suggest compatible matches for its users based on their respective profiles....process is essential. 5. Advanced Search Filters: The app must provide users with advanced search filters to aid in their quest for the perfect match. 6. Match Recommendations: There should be an algorithm that combines various user preferences to recommend potential matches. The ideal candidate needs to have previous experience in developing similar apps with a strong grasp over back-end development, user interface, and user experience. Knowledge of matchmaking algorithms will be a sig...

  $383 (Avg Bid)
  $383 Snitt bud
  21 bud

  I am seeking an experienced illustrator to create video-game artwork of an arcade cabinet in the style of a street fighter arcade cabinet for a design intended for branding. I would like the cabinet to contain elements inspired by attached cabinet below, but instead of the franchise characters, include the members of the band redrawn in the same style and reference their instruments: sax, vocals, violin, piano, bass, drums. I would like the font on the screen to be in the Street Fighter font but read: Arcade Bops Video Game Band Press Start (or Press Play?) I am attaching images of the arcade cabinet for inspiration, as well as pictures of each member of the band for reference when re-creating them in this style. The sax player should be the main focus, along with the v...

  $150 (Avg Bid)
  Omtalt Garantert Topp Konkurranse
  $150
  2 bidrag

  I'm in need of an experienced developer who's proficient in ...on addition and decreases on removal. - Integrating Stripe payment functionality into the shopping basket. I have a video which is the same design and some functionality: if u wanna see this for the stripe part. Ideal Skills & Experience: - Proficient in HTML, CSS, JavaScript, Stripe, PHP, SQL, and XAMPP. - Strong experience in web development, particularly in addressing login and shopping basket functionality. - Prior experience with e-commerce platforms, specifically working with cart functionalities and payment gateways. - Good troubleshooting skills to identify and resolve the issues quickly and efficiently. - Attention to detail to ensure a seamless user experience.

  $170 (Avg Bid)
  $170 Snitt bud
  20 bud

  ...a skilled game designer to create a prototype card game for adults based on the theme of rugby. Key Requirements: - The target audience for this game is adults aged 20 and above, so the design should be sophisticated and engaging for this demographic. - The game should be a unique blend of strategy, luck and rugby elements. Your tasks will include: - Designing game cards and a game box. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in game design, particularly card games. - A deep understanding of the sport of rugby, its rules and nuances. - Creativity and an ability to think outside the box for unique game mechanics. - Experience in designing for adult audiences. I'm looking for a designer who can bring this vision to...

  $227 (Avg Bid)
  $227 Snitt bud
  43 bud
  Angular + Laravel Development. 6 dager left
  VERIFISERT

  Experts required for building an ingenious web application using Angular + Laravel. Your primary task would b...scalable, and highly interactive web application. - Develop efficient and reusable code that drives complex web applications. - Maintain a deep understanding of Angular + Laravel to optimize application capabilities. Ideal Skills & Experience: - Advanced proficiency in Angular + Laravel development. - Proven record of building highly interactive web applications. - Understanding of user roles for a web app is preferable. - Skilled in troubleshooting and improving existing and in-development applications. Time Frame: Since there were no specific answers regarding user roles and completion time, flexible freelancers open to discussions regarding these a...

  $520 (Avg Bid)
  $520 Snitt bud
  15 bud
  Company Wordpress Development 6 dager left
  VERIFISERT

  Hi, I want a developer to build a business website. It would have all the typical pages and info of a business website. An additional feature will be a form that is used to take order from clients. This website is for a printing press

  $141 (Avg Bid)
  $141 Snitt bud
  39 bud

  I am in need of a Lebanese software developer experienced in AI and human resource management for thesis (master degree). The project involves creating a cutting-ed...features like recognition programs, feedback mechanisms, or other strategies that would enhance the overall employee experience. Ideal Skills: - Proficiency in AI programming and development. - Previous experience in developing HR management software. - A good understanding of the recruitment process and performance evaluation in a business context. - Strong communication skills to ensure the software meets the specific needs and expectations. This is a project with great potential to revolutionize HR processes. I am looking for someone who is innovative, collaborative and has a strong track record in AI software ...

  $785 (Avg Bid)
  $785 Snitt bud
  27 bud

  I can do responsive any decive and I am proficient in UI UX design & flow of web, software app, evommerce and mobile . And than I code this design by myself.

  $20 (Avg Bid)
  $20 Snitt bud
  19 bud

  ...ranging from young adults (20 years) up to middle-aged individuals (60 years). FEATURES: - The app should be able to guide tourists, suggest experiences and provide mentorship on tourism. IDEAL SKILLS: - Experienced in mobile application development - Expertise in developing tourism-related apps would be an advantage - Familiarity with UX/UI design targeting both young and middle-aged individuals - Knowledge of global trends in tourism and mentorship. Request for Proposal (RFP) for Tour Guide Platform Introduction: We are seeking proposals for the development of a mobile application for iOS and Android platforms for a tour guide platform. The platform should offer services similar to the tourism packages available on Airbnb. The application should support both Arabic ...

  $15823 (Avg Bid)
  $15823 Snitt bud
  36 bud

  I'm in need of a professional resume writer with a strong background in law, finance, and business development. My ideal skills and experiences for the job include: - Proven experience in crafting resumes for professionals in the law, finance, and business development fields. - An understanding of the key industry terms and requirements. - Capable of highlighting my skills and experiences in Investor Relations, Business Development, International Relations, and Legal effectively.

  $329 (Avg Bid)
  $329 Snitt bud
  43 bud

  I'm looking for a skilled web developer to create a professional, sleek and responsive informational website for my business. Key Requirements: - The website should have two main pages: Home and About Us. - Design must be clean, user-friendly and in line with modern web design trends. Skills and Experience: - Proficiency in web development, particularly for informational websites. - Strong understanding of UI/UX design principles. - Experience with responsive design and modern web technologies.

  $160 (Avg Bid)
  $160 Snitt bud
  52 bud

  an art hall scene with characters and interactions

  $138 (Avg Bid)
  $138 Snitt bud
  17 bud

  I'm seeking an accomplished Shopify develope...create an engaging, fully functional store for my physical products. My store is going to contain 5-10 different product categories which will need to be clearly defined and navigable. Key Tasks: - Store development and design - Setting up product categories - Ensuring smooth user navigation Successful proposals should: - Offer detailed plans outlining how you intend to accomplish the project - Showcase strong understanding of the Shopify platform and its possibilities - Highlight any prior experience with similar projects Ideal candidates should have experience in Shopify store development, excellent attention to details, and a keen sense of creativity. An understanding of my product's target audience and how to e...

  $1203 (Avg Bid)
  Omtalt
  $1203
  4 bidrag

  I'm in need of a proficient Shopify designer and developer who can help me in creating a well-arranged and highly optimized Shopify store. My specific requirements include: - Customization of Website Layout and Design: As the foremost need, I need the website design to be minimalist and clean. Your ability to design a simplified yet visually pleasing layout will be essential. - Navigation and Menus: I'm seeking an expert who can smartly develop a multi-level navigation, prioritizing user-friendly navigation. Your ability to structure a website for effortless browsing will be greatly valued. For both areas, a keen understanding of user-experience and UI/UX design principles will be greatly beneficial for the successful implementation. Exceptional skills in Shopify platform and ...

  $426 (Avg Bid)
  $426 Snitt bud
  77 bud

  I am in need of specialized assistance to create a webhook that triggers and communicates between my CRM platform, Go High Level (GHL), and my phone system, Kixie. The specifics of the project are as follows: • Establish a direct link between GHL and Kixie using webhook • The webhook should perform specific functionalities including: - Syncing of Contact Data: The system should be capable of identifying and synchronizing customer information between the two platforms seamlessly. - Logging Call Details: Call histories, call lengths, timestamps, and all relevant calling information must be logged into the CRM after each phone interaction. - Triggers Based on Call Events: The system should automatically trigger certain actions according to calls' status changes (mi...

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr Snitt bud
  34 bud

  I have a car racing game that needs to be reskinned, it was made with Unity, I need someone to reskin it and add new cars and features to it. Or you can make a car racing game from scratch with the features I want. Please send me links to games you have made before and only experienced people can message me.

  $571 (Avg Bid)
  $571 Snitt bud
  17 bud

  I'm hiring an experienced developer to help me create a cross-platform, educational mobile application. Although I have some interface ideas, your creative inputs would be greatly appreciated. Key Requirements: - The app must be fully functional on both iOS and Android platforms. - The main focus of the app will be to provide educational information. - You'll need to help implement my design ideas and also suggest your own, with the end goal of creating an engaging, user-friendly experience. Ideal Candidate: The ideal candidate should have a strong background in mobile application deliverance especially in iOS and Android platforms with a capability to work creatively in the design area. Prior experience in developing educational mobile apps and a good understanding of UI...

  $4069 (Avg Bid)
  $4069 Snitt bud
  36 bud
  Software development 6 dager left
  VERIFISERT

  Looking for custom video editing software with possible social media integration. -Thanks!

  $1089 (Avg Bid)
  $1089 Snitt bud
  68 bud

  I'm looking for a Unity 3D game developer to create a realistic game with scene-based interactions. Key Requirements: - Design and implement interactions: The game should involve object, character, and environmental interactions. These interactions should be smooth and engaging. - Realistic Theme: The game should be set in a realistic world. This requires a good sense of realism in graphics, physics and overall game mechanics. Ideal Skills and Experience: - Proficient in Unity: The ideal candidate should have extensive experience in Unity 3D game development. - Game Design: A strong background in game design is crucial to bring the interactions to life. - Graphics and Animations: Good knowledge of creating realistic grap...

  $620 (Avg Bid)
  $620 Snitt bud
  10 bud

  I'm searching for an experienced app developer capable of build...capabilities of this app are: - Meal Planning - Personalized meal plans - Displaying nutritional information - Ingredient tracking The app should be able to provide personalized meal plans, particularly focusing on healthy ingredients. It should also display relevant nutritional information for each meal and track the ingredients used. Ideal Skills and Experience: - Previous experience in app development, specifically in the health and wellness niche - Knowledgeable in programming for nutritional information display - Experience in creating effective UI/UX for food and meal planning apps - Understanding of ingredient tracking systems - Ideally someone who has worked with diet, fitness or other health-related ...

  $17 (Avg Bid)
  $17 Snitt bud
  8 bud

  Dont Apply on this project Thanks!!!!!!!!!!

  $9 (Avg Bid)
  $9 Snitt bud
  2 bud

  I run a mobile pet grooming business and am looking for a professional to help increase the visibility of my brand. This would include tasks such as: - Logo Design: I require a playful logo that incorporates elements of my business name and pet-related imagery. Integrate our preferred color, blue, into the design to reflect the professional, yet friendly and vibrant image of our company. - Website Design: I would like a website that not only has a stunning visual appearance but is also easy to navigate and provides all the key information about our services, our story, and how to book an appointment. - Van Graphics: A graphic design that reflects the essence of our business and attracts attention while we're on the move. Our logo and website designs should be incorporated into this...

  $385 (Avg Bid)
  $385 Snitt bud
  67 bud

  This project aims to build a full-stack website with Ruby on Rails handling backend functionality and React on the frontend. Key Features: - User Authentication: Securing user data is a priority. Expertise in implementing solid, efficient login systems is crucial. - Database Integration: Skill in database design and management, creating an efficient, seamless flow of data within the site. - Company Portfolio: It's crucial that freelancers can effectively present a company portfolio. Strong front-end design skills, particularly in React, are needed to showcase products and services in an engaging, intuitive manner. Interaction: - Commenting: Allowing users to leave comments is a vital aspect of this project. Experience in managing user-generated content and implementing comment syst...

  $357 (Avg Bid)
  $357 Snitt bud
  60 bud

  I'm looking to create a personal time management website that will allow me to track my hours, view statistics, and manage my goals and tasks. Key Features: - **Manual Time Tracking**: The system should allow manual input of my hours worked. - **Statistics**: I would like to view statistics on the hours worked per day, week, and month. - **Goal Management**: I'm looking for a system that can help me track my goals. This would involve keyword tracking of time rather than traditional task planning. The ideal freelancer for this project should have experience in developing web applications, particularly in the areas of time tracking and goal management. A good understanding of UI/UX design would also be appreciated. Please provide examples of similar projects you have worked on.

  $168 (Avg Bid)
  $168 Snitt bud
  72 bud

  Develop new sheet with vba automation, as per requirement, in addition to some modifications in previous sheets

  $23 (Avg Bid)
  $23 Snitt bud
  1 bud

  Topp game development artikler