Filter

Mine tidligere søk
Filtrer etter:
Budsjett
til
til
til
Skriv
Ferdigheter
Språk
  Jobbstatus
  228,271 forum posting jobber funnet, priser i USD

  Utleie av rom: Jeg ønsker å få hjelp med å få lagt ut på sosiale medier, utleie av behandlingsrom i min skjønnhets salong på Froger - Oslo. Trenger hjelp til å nå ut de rette terapeuter på de rette forum. Flere kunder: Ønsker også hjelp med markedsføring for å få inn flere trofaste kunder innen skjønnhetspleie til min klinikk. Ønsker priser og forslag på hvilke tiltak du/dere mener er best å fokuserer på og hva dette vil koste. Ønsker å få tilbud og priser.

  $101 (Avg Bid)
  $101 Snitt bud
  14 bud

  I am looking for someone who can make an MVP for me, an app. Some of the features i wish for is Map, chat and for users to put up ads for posting, registration and possibilities for money transactions.

  $32 (Avg Bid)
  $32 Snitt bud
  3 bud

  i have a Domain, and server to have it on, but everything needs to be in PHP, with all info stored in MySQL my main page, my radio page that is compatible with SAM Broadcaster, my Server page where all the servers i host are listed, my forum, and some individual pages for the servers with some info for the servers

  $862 (Avg Bid)
  $862 Snitt bud
  6 bud
  Lag en nettside Avsluttet left

  Utivkle en sosial plattform hvor studenter kan kommunisere med hverandre for skolearbeid. Nettsiden vil blant annet hjelpe studenter med å komme i kontakt med potensielle studentpartenere. Samtidig kan det fungere som et forum hvor studenter utveksler tanker/ideer osv.. Dette er et ambisiøst prosjekt. Jeg er ikke ute etter en som bare skal gjøre jobben, men en som vil jobbe som team for å få nettsiden ut i markedet (betyr at du vil få prosentandel ved eventuelle inntekter i framtiden). Kontakt gjerne for ytterligere informasjon hvis dette proskektet virker interessant.

  $1292 (Avg Bid)
  $1292 Snitt bud
  2 bud
  part time job Avsluttet left

  data entry, copy paste, ad posting etc

  $144 (Avg Bid)
  $144 Snitt bud
  1 bud

  craigslist postingcraigslist postingcraigslist postingcraigslist postingcraigslist postingcraigslist postingcraigslist postingcraigslist postingcraigslist postingcraigslist postingcraigslist posting

  $21 (Avg Bid)
  $21 Snitt bud
  1 bud

  dfkjngkjvdj dsjoifsu sedfjdsf sdfsjoij mvoxz aisfs dfhm...............................................................................................................................

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 bud

  dfkjngkjvdj dsjoifsu sedfjdsf sdfsjoij mvoxz aisfs dfhm...............................................................................................................................

  $150 (Avg Bid)
  $150 Snitt bud
  1 bud
  SynthesisGaming Avsluttet left

  Hva som skal skje: Eg trenger en som kan designe eit greit froum til meg, som har innholde "spill" i seg. Eg vil at designe og slikt skal ha zombier på siden og slikt. Det skal ver et clan-forum for min klan.. Spill eg vil designet skal ver relatert til er "Dayz Standalone" Og "Infestation Survivor Stories"

  $238 (Avg Bid)
  Viktig
  $238 Snitt bud
  2 bud
  Musikk free download Avsluttet left

  Denne appen er veldig bra for chating og sånt og vi oppdaterer appen av og til. karnsje 6ganger i måneden. vi skal prøve og la vær og sende reklame notifikasjon og. men vi sender notifikasjon når vi har lagt ut oppdateringer. vi håper du liker denne appen:) vi skal forbedre den og ettervært nor vi er kommet så langt. DENNE APPEN ER LAGET AV: Simon Nikolai Kjørslevik Thomassen mobil: [[Posting of contact information is prohibited by Site Administrators.]]

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Snitt bud
  1 bud

  I am in need of help with a PHP script that can automate the process of posting general comments on a specific WordPress site. The purpose of this script is to increase engagement on the site and improve SEO through comments. Ideal skills and experience for this job include: - Strong proficiency in PHP programming language - Experience working with WordPress and its API - Familiarity with comment posting functionalities and automation If you have the necessary skills and experience, please reach out to discuss the project further. Thank you!

  $18 (Avg Bid)
  $18 Snitt bud
  8 bud

  Social Media Management for a Medi Spa Skills and Experience: - Experience in social media management and content creation - Knowledge of the beauty and wellness industry - Ability to create engaging and hig...educational content - Promotional content should highlight the services, treatments, and products offered by the Med Spa - Educational content should provide useful tips, information, and advice related to beauty and wellness Posting Frequency: - Post once a day on Instagram to maintain a consistent and active presence on the platform Overall, the ideal candidate should have experience in managing Instagram accounts for businesses in the beauty and wellness industry, be skilled in creating engaging promotional and educational content, and be able to maintain a daily post...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Snitt bud
  27 bud

  We are currently seeking a skilled WordPress designer with expertise in Elementor to help us adapt two existing landing page templates to create new versions for the states of Oklahoma and Ohio. Our existing landing pages for Maryland and Kentucky, which can be viewed at https://maryland.med-ca...are a good fit for this job. - Your portfolio, especially showing examples of work with Elementor and landing page designs. - Your estimated timeline for completing the project once the content is provided. We are looking to have these templates adjusted as soon as possible, so please also include your availability to start and an estimated time to completion. Thank you for considering our job posting. We look forward to seeing your application and potentially working with you to achieve ...

  $143 (Avg Bid)
  $143 Snitt bud
  72 bud

  Project Description: Social Media Marketing for Astrology I am looking for a s...social media platform for my target audience. Primary Goal: - The primary goal of this social media campaign is to promote a specific product or service related to astrology. Posting Frequency: - I would like to post on social media three times a week to maintain engagement and keep my audience informed about my astrology services. Ideal Skills and Experience: - Experienced in social media marketing, specifically on Instagram - Knowledgeable about astrology and the target audience - Creative in designing visually appealing and engaging posts - Proficient in using social media scheduling tools to manage posting frequency - Able to track and analyze social media metrics to optimize cam...

  $82 (Avg Bid)
  $82 Snitt bud
  19 bud

  I am in need of a freelancer who can provide medical billing services for my practice. The ideal candidate should have experience in insurance claim submissions, as well as handling both new and unpaid claims. Skills and experience required: - Proficiency in medical billing software - Knowledge of medical coding and auditing - Strong attention to detail and accuracy in payment posting and reconciliation Additionally, I require assistance in choosing a suitable medical billing software. The freelancer should be able to provide guidance and recommendations based on my specific needs and requirements.

  $1500 - $3000
  $1500 - $3000
  0 bud

  LinkedIn Expert needed Specific aspect: LinkedIn Admin access issue due to Profile restriction Secondary aspect: Profile optimization, networking strategies, lead generation Current LinkedIn profile: Yes, but it needs improvement Frequency of posting on LinkedIn: Weekly We are looking for a LinkedIn expert who can help us in resolving issues around Admin related access to a company page. we just had 1 super admin and unfortunately her access was revoked/her profile is restricted and now no one can access the admin aspect of our company page, we have some other issues which are complicating things more. If anyone has expertise in such cases, please apply as it's urgent. .

  $26 (Avg Bid)
  $26 Snitt bud
  4 bud
  Website for Esotericism 6 dager left
  VERIFISERT

  I am looking for a skilled web developer to create a website for Esotericism that focuses on connecting groups and individuals within the esoteric communities. The ideal candidate will have experience in creating interactive websites with high levels of user engagement. Key requirements for the project include: - Discussion Forum: The website should have a robust discussion forum where people can connect, share ideas, and engage in meaningful conversations. - Member Directory: The website should include a member directory that allows individuals to search and connect with each other. - Event Calendar: The website should have an event calendar to promote upcoming events and activities within the esoteric community. The website should have a high level of interactivity, pro...

  $10 - $5000
  Forseglet
  $10 - $5000
  90 bud

  I am looking for a virtual assistant to assist me with posting listings on Airbnb and Expedia. The ideal candidate should have experience in creating and optimizing listings, as well as managing reservations and calendars. Tasks to be completed include: - Creating and optimizing listings on Airbnb and Expedia - Responding to guest inquiries and managing reservations - Updating and maintaining calendars Requirements: - Experience in creating and optimizing listings on Airbnb and Expedia - Strong communication skills for responding to guest inquiries - Ability to manage reservations and calendars effectively The client has existing templates for the listings, so the candidate should be familiar with working within templates. This project requires assistance with more tha...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr Snitt bud
  28 bud

  I am looking for a freelancer to help me post 100 physical products on my Woocommerce website. Product Descriptions and Images: - The items are branded, it you will get product descriptions from the Brand website, which i will supply. Format for Posting: Each product contains multipe image and a description. Product price will be given to you separately. Ideal Skills and Experience: - Experience with Woocommerce and product listing. - Strong attention to detail for creating accurate and compelling product descriptions. Our budget is fixed at $8 and we have a total of 100 products. If you can work within the budget range, please reach out. Thanks.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Snitt bud
  40 bud

  I am seeking a freelance marketplace website where users can post job listings and hire candidates. I am open to design suggestions and have no specific preferences. I am open if you have a ready WordPress platform. I need a similar kind - https://kofejob-wp.dr...platform. I need a similar kind - Skills and experience needed for this project: - Need ready build platform. - Experience in developing freelance marketplace websites - Proficiency in web design and development - Knowledge of job board functionality and candidate hiring process - Ability to create a user-friendly interface for posting jobs and hiring candidates - Strong problem-solving and communication skills to ensure smooth functionality of the website.

  $37 (Avg Bid)
  $37 Snitt bud
  14 bud

  I am looking for a freelancer who can help me with posting 100 messages on LinkedIn within the next 1-2 days. The purpose of these messages is to network and build connections with potential clients or customers. Here is more details about the task and what message needs to be delivered Skills and experience required: - Proficiency in using LinkedIn and understanding its features and guidelines - Excellent communication and writing skills to effectively engage the target audience - Attention to detail to ensure the messages are error-free and professional - Time management skills to complete the task within the given timeframe Specific requirements: - I will provide the specific content for

  $24 (Avg Bid)
  $24 Snitt bud
  32 bud

  I am looking for a virtual assistan...assistant who can send 100s of DMS on different social media platforms. Simple copy-paste job, nothing fancy. I will tell you what to do. I just want work from your side. Tasks: - Posting content daily (2-3, I will send you) - Daily outreach on all social media accounts - Want a daily report of your work Skills and Experience: - Familiar with various social media platforms - Your English must be at an intermediate level (you can have a conversation easily) - It is just a copy-paste method and needs volume This is a part-time remote position with flexible hours. The virtual assistant should be able to commit to posting and interacting on a daily basis. If you are organized, creative, and have a passion for social media, I would love ...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Snitt bud
  47 bud

  1. GPT Snowball - Automated Content Generation System 2. Overview: • Objective: Develop a Python-based environment to leverage the OpenAI GPT-4 API for automated, sequential content generation. • Requireme...and script automation. • Experience with API integrations, particularly with OpenAI or similar AI platforms. • Knowledge in text processing and natural language processing (NLP) is a plus. 6. Deliverables: • A fully functioning script or application that meets the project objectives. • Documentation on usage, setup, and any special considerations. Friendly note: • Don't overbid (yes the posting mentions AI, but it's really JUST python scripting) • Don't bid then ask to change it once the project is awarded • ...

  $159 (Avg Bid)
  $159 Snitt bud
  13 bud
  Required Links from Forum 6 dager left
  VERIFISERT

  I am lo...for an experienced freelancer who can help me obtain forum links from general discussion forums to improve my website's SEO ranking. Targeted Forums: - General discussion forums Purpose of Forum Links: - Improve SEO ranking Number of Forum Links: - More than 10 Ideal Skills and Experience: - Strong understanding of SEO and link building strategies - Experience in obtaining forum links and improving SEO rankings - Ability to identify and target relevant general discussion forums - Excellent communication and negotiation skills to establish partnerships with forum administrators - Knowledge of forum guidelines and rules to ensure compliance while obtaining links Please provide examples of past projects demonstrating successful ...

  $66 (Avg Bid)
  $66 Snitt bud
  33 bud

  Social Media Manager Platforms: Instagram Main Goal: Boosting engagement Content Posting Frequency: Once a day Skills and Experience: - Proven experience in managing Instagram accounts and driving engagement - In-depth knowledge of Instagram algorithms and best practices - Creativity in designing and curating visually appealing content - Strong understanding of target audience and ability to tailor content accordingly - Proficiency in using scheduling and analytics tools for social media management - Excellent written and verbal communication skills - Ability to analyze data and make data-driven decisions to optimize content strategy - Familiarity with current social media trends and emerging platforms Responsibilities: - Develop and implement a content strategy to boost engage...

  $51 (Avg Bid)
  $51 Snitt bud
  16 bud
  HR Internship 6 dager left

  ...assistance in health, education, and social development for better and an enhanced sustainable livelihood. To check out more, please visit our website: Perks Included:  Certificate of Completion from a Government Approved NGO  Letter of Recommendation on exceptional performance  Reference platform Recommendations  Flexible work timing Responsibilities Include:  Posting Job vacancies.  Short listing resumes and Conducting interviews.  Communication with the candidates and scheduling their interviews.  Processing the various information to the employee/interns via official mail.  Maintaining proper Record of the Works.  Handling the Official/Documentation Works. NOTE: This is an unpaid internship, however on exemplary performance and on mutual agreement of

  $7 - $18
  $7 - $18
  0 bud
  zapier support for automation 5 dager left
  VERIFISERT

  I am looking for a freelancer who can provide Zapier support for automating social media posting. Tasks to be automated: - Posting content to social media platforms using Zapier Existing social media accounts: - Some accounts are set up and need to be integrated with Zapier Familiarity with Zapier: - I am a beginner and would require assistance with setting up and managing Zapier workflows Ideal skills and experience: - Experience in using Zapier for automating social media posting - Knowledge of integrating social media accounts with Zapier - Ability to provide guidance and support to a beginner in using Zapier for automation.

  $18 (Avg Bid)
  $18 Snitt bud
  2 bud
  Integrate Laravel with Mybb 6 dager left
  VERIFISERT

  The project involves integrating MyBB, a popular forum software, with a Laravel-based application to streamline user authentication. The core objective is to create a secure API endpoint in Laravel that allows MyBB to authenticate users against the Laravel user database. This integration will enable users registered on the Laravel site to seamlessly log in to the MyBB forum without needing separate registration. The process involves modifying the MyBB authentication system to communicate with the Laravel API, ensuring cross-domain session and cookie management, and implementing robust security measures to protect user data. The project deliverables include the functional API endpoint, modified MyBB authentication logic, comprehensive testing reports, and detailed documentatio...

  $132 (Avg Bid)
  $132 Snitt bud
  13 bud

  # Objective: To enable seamless and effortless user login and account management between a Laravel-based main website () and a MyBB 1.8 forum subdomain (), using the simplest and most efficient methods available. # Key Requirements: 1. Unified User Authentication: - Implement a straightforward system for shared user authentication between Laravel and MyBB. - Ensure users can log in to MyBB using their Laravel credentials with minimal additional steps. 2. Database Integration or SSO Implementation: - Choose the simplest method for sharing user data between Laravel and MyBB, either through direct database integration or a basic SSO solution using readily available tools or plugins. 3. Domain and Session Management: - Configure cookie and session sharing

  $154 (Avg Bid)
  $154 Snitt bud
  12 bud

  ...media manager who can handle both Instagram and Facebook accounts. Ideal Skills and Experience: - Proficient in managing and growing Instagram and Facebook accounts - Knowledgeable in social media marketing strategies and tactics - Excellent communication and engagement skills - Familiarity with breeders and dog-related content Main Goal: - Increase brand awareness for our business Content Posting Frequency: - Multiple times a day Responsibilities: - Create and curate engaging content for Instagram and Facebook - Implement social media marketing strategies to increase brand visibility - Interact with followers, respond to comments, and engage with the community - Identify and follow relevant breeders and unfollow dog breeders If you have a passion for social media mana...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr Snitt bud
  68 bud

  I am in need of a freelancer who can assist me with posting ads on both Airbnb and Vrbo platforms. I require a total of 6-10 ads to be posted for residential properties. Skills and Experience: - Previous experience in posting ads on Airbnb and Vrbo platforms - Familiarity with the process of creating compelling property listings - Attention to detail and ability to accurately represent the features and amenities of the residential properties - Knowledge of best practices for optimizing listings to attract potential renters - Excellent written communication skills to effectively describe the properties in a captivating manner - Ability to work efficiently and meet deadlines

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Snitt bud
  23 bud

  Social Media Manager - Social media platforms: Facebook, Instagram, X - Primary goal: Increased brand awareness - Content posting frequency: Once a week We are looking for a skilled and experienced Social Media Manager to handle our Facebook, Instagram, and X accounts. The main goal of this role is to increase brand awareness through strategic and engaging content. The ideal candidate will be able to create and schedule content to be posted once a week on our social media platforms. They should have a strong understanding of social media management and be able to implement effective strategies to reach our target audience. Previous experience in community engagement and lead generation is a plus.

  $107 (Avg Bid)
  $107 Snitt bud
  49 bud
  Post Videos from youtube to Tiktok 6 dager left
  VERIFISERT

  I am looking for a freelancer who can help me post videos from YouTube to TikTok. 10 Videos daily for 6 months Genre/Theme: - I will provide the specific genre/theme for the videos. YouTube Channels/Videos: - I will provide the specific YouTube channels or videos that I want to be posted on TikTok. Posting Frequency: - The videos should be posted on a weekly basis. Skills and Experience: - Proficiency in using TikTok and YouTube - Knowledge of different video genres and themes - Strong attention to detail - Ability to meet deadlines and deliver high-quality work

  $115 (Avg Bid)
  $115 Snitt bud
  75 bud
  social media 6 dager left

  Project Title: Social Media Management for Instagram - I am looking for a talented social media management to increase Instagram followers and make Advertisements - The ideal candidate should have experience in creating engaging advertisement content sp...looking for a talented social media management to increase Instagram followers and make Advertisements - The ideal candidate should have experience in creating engaging advertisement content specifically for Instagram. - The content should be visually appealing and tailored to attract my target audience. - I need content for both posts and stories on Instagram. - The frequency of new content posting is yet to be determined. - If you have a proven track record of creating successful Instagram advertisements, please submit your ...

  $132 (Avg Bid)
  $132 Snitt bud
  50 bud

  Hello, I am looking for a programmer for regular collaboration, who can write an upload/download tool for usenet in the first step. Please read completely before placing a bid ! Please bid only if you also plan to respond... Please make realistic offers ...complete -option for hidden autostart -The program is supposed to download a certain sort of links like url use with an browser or pdf with an pdf viewer -rar/7zip support -multipar support () -automate posts by scanning folder(s) -auto delete files/folders once posted -full obfuscation of the Article Header -support several servers -Header check -Schedule posting -create backup plans as automation work flow -more..... Since you have read everything, please write the word "Pirate" in the offer ;-)

  $159 (Avg Bid)
  $159 Snitt bud
  33 bud

  Overview: TravelFeed is a cutting-edge travel platform that combines a community-driven Q&A forum with advanced AI tools for travel planning. The site operates on a membership basis, offering exclusive access to various AI-powered tools and features. The goal is to create a comprehensive resource for travelers to plan, discuss, and share their experiences. Key Features: User-Centric Q&A System: Users can post travel-related questions. Community responses with a voting system for relevance. AI moderation for quality control and spam prevention. Dynamic Question Categorization: Automatic categorization of questions by keywords. User-friendly filtering and search functionality. Reputation and Badge System: Points and badges for user engagement and quality contributions. ...

  $243 (Avg Bid)
  $243 Snitt bud
  61 bud
  ruby on rails 6 dager left

  Project Title: Ruby on Rails - Social Media Integration for Existing Application We are looking for a skilled Ruby on Rails developer to integrate social media functionality into our existing application. Specific features and functionalities needed for this project include: - Social media login and registration integration - Sharing and posting to social media platforms - Social media analytics and tracking Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in Ruby on Rails development - Expertise in integrating social media APIs and SDKs - Familiarity with OAuth and authentication protocols - Experience in working with popular social media platforms such as Facebook, Twitter, and Instagram Timeline: - The project timeline is more than 3 months, allowing for tho...

  $690 (Avg Bid)
  $690 Snitt bud
  12 bud

  ...details to the freelancer. - The prints should be recolored according to the provided color scheme of the provided print (Morris &Co. honeysuckle 1876). Resizing: - I have 3 prints that need to be resized. - The current dimensions of the prints are 11x14. - I would like all 3 prints to be resized to 18x24. Files: - I have high-resolution files for the prints. -Prints are too large so attach to posting. Smaller prints have been attached to given an idea of each of the prints. Large actual files will be provided (sent via email). - The freelancer will not need to source the high-resolution files. Ideal Skills and Experience: - Experience in graphic design and editing. - Proficiency in software such as Photoshop or Illustrator. - Attention to detail to ensure accurate res...

  $99 (Avg Bid)
  $99 Snitt bud
  62 bud

  I am seeking a talented and experienced Social Media Assistant to join our team and support our top runner's journey in Potchefstroom, South Africa. The ideal candidate will have expertise in Instagram and be skilled in creating and posting images. In addition to content creation and posting, assistance with social media strategy development is also required. Key requirements for this project include: - Proficiency in managing and optimizing Instagram accounts - Strong skills in creating visually appealing and engaging images for social media - Ability to develop and execute effective social media strategies - Experience in analyzing social media metrics and making data-driven decisions - Knowledge of the running and fitness industry is a plus If you are a ...

  $409 (Avg Bid)
  $409 Snitt bud
  1 bud

  ...specific tasks to drive growth for my website. The tasks I want to automate include social media posting, email marketing, and data entry. As I am open to suggestions, I don't have any specific tools or platforms in mind for automation. I am looking for someone who can recommend the best tools and platforms based on my requirements. My target audience for growth is individual consumers. Therefore, I need someone who has experience in targeting and engaging with individual consumers through automation. The ideal freelancer for this project should have: - Strong knowledge and experience in growth hacking and automation - Familiarity with various tools and platforms for social media posting, email marketing, and data entry automation - The ability to recommend and ...

  $74 (Avg Bid)
  $74 Snitt bud
  4 bud

  We are looking for backend developer with solid experience on the following: • server-side rendering • Must be able to use Linux and run automation script... Tech Stack: ExpressJs, React.js, Nodejs, MySql NOTE: PLEASE DO NOT APPLY IF YOU CAN'T PROVIDE THE FOLLOWING If you have years of experience: • Link of public websites that you created • Client endorsements • Reviews and recommendations • Statements by previous employers on your performance OR, if you're just getting started. • Github profile with projects relevant to this job posting. Work hours are from Monday to Friday 1pm to 6pm PST (required) + 3 hours (flexible) This is a long term position. Please DO NOT apply if you already have full time job. We own man...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Snitt bud
  96 bud
  Promote a Product 5 dager left
  VERIFISERT

  Check the product link before you send me your proposal: - I am looking for a freelancer who can help me promote my digital product to a specific niche market using social media by posting to related groups on the internet - The ideal freelancer should have experience in promoting digital products and reaching a specific niche market.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr Snitt bud
  42 bud

  I am looking for a freelancer to help me post 100 physical products on my Woocommerce website. Product Descriptions and Images: - The items are branded, it you will get product descriptions from the Brand website, which i will supply. Format for Posting: Each product contains multipe image and a description. Product price will be given to you separately. Ideal Skills and Experience: - Experience with Woocommerce and product listing. - Strong attention to detail for creating accurate and compelling product descriptions. Our budget is fixed at $8 and we have a total of 100 products. If you can work within the budget range, please reach out. Thanks.

  $41 (Avg Bid)
  $41 Snitt bud
  104 bud
  Content creations automation 5 dager left
  VERIFISERT

  Creating an automated workflow for content creation using GPT-based chat AI, Canva, and social media posting involves integrating these tools cohesively. Here's a conceptual overview: ### Automated Content Creation Workflow: #### 1. **Content Ideas Generation:** - **Process:** - Use the GPT-based chat AI to generate content ideas based on specified topics or themes. - **Integration:** - Implement a chat interface that interacts with GPT to brainstorm and refine content ideas. #### 2. **Content Drafting and Refinement:** - **Process:** - Use GPT to draft initial content and refine it through interactive chat-based interactions. - **Integration:** - Develop an interface that allows users to collaborate with the AI to iteratively improve content....

  $498 (Avg Bid)
  $498 Snitt bud
  40 bud

  ...support website. The ideal candidate should have expertise in custom coding (HTML, CSS, JS, etc.). If you are also very good with Wordpress, i could consider you if there are sufficient resources we can access to achieve a great service. The website designbis alrwady on FIGMA and features outlined coukd be uodayed on the go depending on need.. The following specific features are also needed: - A forum for support discussions, where individuals can connect and share their experiences. - A resources and information section, where users can access helpful articles, videos, and other materials related to bereavement support. - Online counseling services, allowing users to schedule appointments and receive support from qualified professionals. There will also be an Admin Panel for ...

  $185 (Avg Bid)
  $185 Snitt bud
  91 bud

  Zohaab I. JOB POSTING!!! $450 a month. Job Posting: Content, Analytics, and Research Specialist About Us: ( please read Cinderella Story Sweepstakes Explained (3).pdf ) At Cinderella Story Sweepstakes, we're more than just a business; we're a dream in the making. I'm a regular guy who's put everything into this venture, and while we're a very small company, our aspirations are huge. I'm committed to offering fair wages, and I assure you I'll be checking salary standards in your country to ensure we're on par. Compensation and Commitment Details: As we embark on this journey together, I want to be upfront about the financial aspects of this role. We're seeking someone who is interested in long-term employment and growth with...

  $173 (Avg Bid)
  $173 Snitt bud
  22 bud

  Regular Social Media Manager for Facebook - I am looking for a social media manager who can handle facebook, instagram and tiktok - The ideal candidate will have experience in creating and editing reels. - The main responsibility will be to create and edit engaging videos for regular posting on the platform. - The frequency of posting will be on a weekly basis. - The candidate should have a creative mindset and be able to come up with innovative ideas for video content. - Experience in managing accounts and knowledge of the platform's algorithms is preferred. - The candidate should be able to optimize the videos for maximum reach and engagement. - Basic graphic design skills and knowledge of video editing software are required. - The ability to meet deadlines and work i...

  $42 (Avg Bid)
  $42 Snitt bud
  58 bud

  ...hosting platform. Configuring server environments to ensure optimal performance. I am willing to provide my services for this project free of charge, as a contribution to your organization. In return, I kindly request a formal contract letter that outlines the terms and conditions of our collaboration. This contract letter will be used for transparency and documentation purposes, especially when posting the project on freelancer platforms. The contract should include, but is not limited to, the following details: Project scope and deliverables Duration of the project Roles and responsibilities Confidentiality agreements, if applicable Any specific terms or conditions agreed upon I am confident that my skills and dedication to excellence will add value to your organization. I lo...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr Snitt bud
  20 bud

  For this task you will be translating a two and a half page/532 word document into one of the target languages listed below. The document contains guidelines which are to be used by a team of annotators to annotate sound clips for the languages being spoken within them. T...total project. Our budget is flexible, please feel free to make a bid that you feel properly reflects the work required. If you are willing and able to perform the translation for multiple languages, please let me know, and the completion of multiple documents should be reflected in your bid. Please include a translation of the sentence below in your application to denote you have read this posting in its entirety. "For this task you will be listening to audio clips and annotating the language the speake...

  $448 (Avg Bid)
  $448 Snitt bud
  73 bud

  I am looking for a skilled developer who can help me with a project involving image extraction and posting for a web application. The project requires extracting images from local files and posting them on a weekly basis. Skills and Experience: - Proficiency in Python, Flask, brython, and MySQL - Experience in image extraction and manipulation - Knowledge of web application development Key Requirements: - Ability to extract images from local files and post them on website - Understanding of database management and integration on a website If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal. Thank you.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Snitt bud
  30 bud

  Topp forum posting artikler