Filter

Mine tidligere søk
Filtrer etter:
Budsjett
til
til
til
Skriv
Ferdigheter
Språk
  Jobbstatus
  5,000 css jobber funnet, priser i USD

  Er i oppstartsfasen av en universal nettbutikk, men trenger å endre design til noe mer etter min smak. Noe som er simpelt, elegant, brukervennlig men også proffesjonelt. Jeg har god kunnskap om data generelt, men lite om HTML/CSS/etc. Viktig at det er brukervennlig CMS slik at jeg kan endre på layout/design, legge til og fjerne produkter osv. Bruker Shopify som plattform. Har anbud ute på flere freelancer nettsider som Upwork, Fiverr osv. Så legger ut her kun for å se prissammenligninger og hvor bred ekspertise det er å skille mellom. Ønsker en fastpris og vi blir enige om tidsramme samt hva som skal bli gjort så vi begge er fornøyde og unngår misforståelser. Kan fint komme på Zoom/Skype/andre steder ...

  $195 (Avg Bid)
  $195 Snitt bud
  11 bud
  Google map system Avsluttet left

  Hei, ser du er norge og fra Halden, kommer fra Halden jeg også. Jobber for tiden med et lite hobby prosjekt i HTML, PHP å Javascript. jeg er ingne programmerer men prøver å få gjort det meste selv. trenger en jeg kan leie inn for gjøre små ting i koden og bygge opp script jeg ikke klarer selv siden du er norsk så hadde du passet bra, er noe d...Halden, kommer fra Halden jeg også. Jobber for tiden med et lite hobby prosjekt i HTML, PHP å Javascript. jeg er ingne programmerer men prøver å få gjort det meste selv. trenger en jeg kan leie inn for gjøre små ting i koden og bygge opp script jeg ikke klarer selv siden du er norsk så hadde du passet bra, er noe du tar på deg? Det som s...

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr Snitt bud
  1 bud

  På ønsker jeg at bakgrunnsfarge på alle områder på siden skal forandres til #FFFFFF; Dette gjelder ikke menyområde. Ønsker også at copyright tekst skal forandres til: Copyright © 2014 CLUB Media

  $24 (Avg Bid)
  $24 Snitt bud
  2 bud

  Hei. Jeg trenger noen som er dyktig på å lage bilde galleri i Wordpress. Se denne linken: På linken over er det laget et galleri i Responsive gallery og jeg trenger noen til å lage dette galleriet med litt css som gjør at det blir noe artistisk over dette. Kanskje at thumbnail er en del større og kanskje lage en kul bilderamme rundt bildene? Er også ønskelig at bildene er rangert etter årstall de ble laget. Trenger dette gjort rimelig fort så fint om noen har tid å påbegynne prosjekt snarest. og til minst mulig kostnad.

  $210 (Avg Bid)
  $210 Snitt bud
  1 bud

  Vil gjerne ha et nytt friskt design til nettsiden min, ( ser ut som i bilde 1). Det handler om mafiaspill,så det skal være mørkt, men fasinerende på andre måter også. Jeg liker veldig godt designet på bilde2, men må være en fri også. All css designet som er generelt i spillet kommer fra en fil som har navnet

  $58 (Avg Bid)
  $58 Snitt bud
  1 bud
  Urgently need a Web Designer 6 dager left
  VERIFISERT

  ...website to be modified. I also need the CSS issues fixed and to be responsive also on all devices Key Requirements: - Update Color Scheme: The login page should have an updated, modern color scheme that aligns with the brand. - Improve Layout and Alignment: The current layout of the login pages is not as user-friendly as it should be. The design should be improved to make the login process smoother. - Fix Responsiveness Issues: The login pages must be fully responsive to ensure a seamless user experience across all devices. I have not provided examples of websites with designs that I like, so I'm open to your creative input. The most important thing for me is to get this project completed as soon as possible. Ideal Skills: - Strong proficiency in HTML, CSS and Jav...

  $54 (Avg Bid)
  $54 Snitt bud
  20 bud

  ...be responsible for designing and implementing the user interface of our web application. A strong grasp of HTML/CSS, and Bootstrap will be crucial here. - Back-end Development: You'll also be involved in developing the server-side logic, and ensuring high performance and responsiveness to requests from the front-end. Proficiency in PHP is a must. - Database Integration: You'll be tasked with ensuring a seamless connection between the front-end and back-end systems, using CodeIgniter's database functions. I'm also open to discussing any specific features or functionalities you think could enhance our application. Ideal Skills: - Proficient in PHP, Laravel, JavaScript, HTML/CSS, and Bootstrap - Strong knowledge of CodeIgniter framework - Experience wit...

  $179 (Avg Bid)
  $179 Snitt bud
  77 bud
  Informational Website Design 6 dager left
  VERIFISERT

  I'm looking for a skilled web designer to create a 6-10 page informational website for my business. Key Requirements: - I need a professional, user-friendly website that conveys information about my business. - The design should be clean, modern, and responsive. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in website design, particularly for informational sites. - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript. - Strong understanding of UX/UI design. - Familiarity with SEO best practices.

  $39 (Avg Bid)
  $39 Snitt bud
  11 bud
  Dynamic Business Website Design 6 dager left
  VERIFISERT

  I'm in need of a website that can cater to business professionals. The site needs to be designed using html, css, and JS. I won't provide you an inspo here on this page, but I need you to have familiarity working with html syntax, css grids and JS. I will provide you the idea board, the copy, and you will only focus on actively designing the website. Navbar, sidebar, interactivity and so on. I am an open minded individual and familiar with dev tools. Please provide me with a piece of your portfolio. The one YOU like the most. Not the one you think I would like the most.

  $90 (Avg Bid)
  $90 Snitt bud
  59 bud

  I need a skilled Bootstrap frontend developer to assist me with a project. The project involves building a website using Bootstrap for the front end. Ideal Skills: - Proficiency in Bootstrap - Strong experience with HTML/CSS - Excellent design sense and understanding of UX/UI principles - Ability to work independently and adhere to project timelines

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Snitt bud
  16 bud

  I'm in need of a skilled Laravel programme...developed in accordance with the requirements and within the timeline. The project will entail: - Building a web application using Laravel framework - Implementing functionalities and features as required - Ensuring the application is responsive and optimized for performance Ideal Candidate: - Previous experience in developing web applications using Laravel - Strong understanding of PHP, HTML, CSS, and JavaScript - Familiarity with database management and optimization - Good knowledge of software engineering principles - Excellent problem-solving skills and attention to detail - Ability to work independently and collaboratively If you're a talented Laravel developer with a knack for web applications, I'm looking forward ...

  $558 (Avg Bid)
  $558 Snitt bud
  95 bud

  I want expert wordpress developer and expert in JS, PHP, HTML and CSS, i want to design a custom orders page for my website. Check the attached video of the orders page i want.

  $158 (Avg Bid)
  $158 Snitt bud
  150 bud

  I'm looking for a skilled website developer to create a 1-5 page portfolio website. Key Require...should be fully responsive and optimized for all devices and screen sizes. - SEO-Friendly: The website should be optimized for search engines to drive organic traffic. - Easy to Update: I would prefer a content management system that allows me to easily update and manage the website in the future. Skills and Experience: - Proven experience in developing portfolio websites. - Proficiency in HTML, CSS, JavaScript, and other relevant web development technologies. - Strong understanding of UX/UI principles. - Knowledge of SEO best practices. If you're confident in your ability to deliver a high-quality, professional portfolio website within my specified requirements, I'...

  $38 (Avg Bid)
  $38 Snitt bud
  29 bud

  I need a skilled professional familiar with Shopify platforms to work on two significant updates for my website: 1. Troubleshoot & Resolve Sizing Issue: - My customers are currently unable to find the size option on the product page. This needs to be fixed without compromising the user-friendly interface of the site. - You should have a strong background in CSS, Javascript, and be able to diagnose and fix issues relative to Shopify-based websites. 2. Custom Order Form Implementation: - I am looking to incorporate a custom order form that allows customers to provide special delivery instructions. - Experience in designing user-friendly and intuitive forms on Shopify is vital. This role would suit someone who has a strong eye for detail, good communication skills...

  $39 (Avg Bid)
  $39 Snitt bud
  32 bud
  Email Signature Image Fix 6 dager left
  VERIFISERT

  I have an issue with my Gmail email signature. When I try to add images to my signature by uploading directly, it's not displaying properly. I use gmail and zoho email client. Used to create the...email client. Used to create the signature. Key requirements: - Image not displaying in email signature after uploading directly - Need a fix for the issue while keeping the signature design intact Ideal skills and experience: - Proficient with Gmail email signature settings - Previous experience in resolving image display issues in email signatures - Strong understanding of HTML/CSS would be a plus The goal is to have the images display correctly in the signature and ensure that it's a seamless experience for all recipients. Do not contact me on WhatsApp or Email!

  $39 (Avg Bid)
  $39 Snitt bud
  29 bud
  Urgent Figma to HTML Conversion 6 dager left
  VERIFISERT

  I need an experienced developer to convert a Figma design ( 2 layouts ) into HTML in just 2 days. Key Requirements: - Convert a provided Figma design into HTML using only "custom CSS, JS, and Bootstrap." - Ensure all elements are correctly translated - Ensure the HTML is responsive and works across multiple devices Ideal Skills: - Proficient in Figma and HTML - Experience in responsive design - Can work quickly and efficiently to meet the tight deadline Please note: I will only pay if the conversion is 100% working properly within 2 days.

  $42 (Avg Bid)
  $42 Snitt bud
  66 bud

  ...Required Must be a U.S. Citizen Minimum 5-10 years experience Possess a solid understanding of object-oriented software Ability to learn desktop software development or web development technologies, tools and methodologies Possess a solid understanding of applicable development platforms such as Microsoft Stack or AWS Knowledge of building applications and user interfaces (e.g. Javascript, HTML/CSS, XML, C#, VBA and VB.NET) and/or databases (e.g. SQL) is desirable Proficient in all MS Office applications Demonstrated ability to creatively solve technical challenges Possess excellent communication and collaboration skills Salary Range: $98,000 - $125,000/Year, DOE Education A bachelor’s degree in computer science (or other relevant concentration) required. An additional...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Snitt bud
  26 bud

  ? Are you a ski...you! ? What We Offer: Exciting projects in a collaborative environment Opportunity to work with cutting-edge technologies Competitive compensation package Room for professional growth and development ? Requirements: Top-level English communication ability (Prefer US Native speaker) Strong proficiency in both front-end and back-end development Experience with technologies such as JavaScript, HTML/CSS, React, Node.js, Python, etc. Solid understanding of web development principles and best practices Excellent communication skills in US English (native fluency preferred) If you're ready to take your career to the next level and become an integral part of our company, don't hesitate to reach out! Send your resume and portfolio to me. Let's build somethi...

  $3813 (Avg Bid)
  $3813 Snitt bud
  132 bud

  I...focus on: 1. Moving to Vue3 / composition API 2. Moving from Vuex to Pinia 3. Rewriting JQuery AJAX calls to Axios / connection to the REST/JSON API. 4. Moving from a Bootstrap3 to a PicoCSS based layout. You may need to customize the CSS, as long as it mostly fits the previous layout (demo server available if you want to see how it looked like before). Nonetheless, the less custom CSS you'll write, the better. Required skills: - Strong expertise in Vue3, especially the Composition API - Proficiency in migrating from Vue2 to Vue3 - Good skills in CSS Layout / UX - Past experience handling medium complexity Vue applications - Good communication skills in English Depending on your work on the Admin panel, we may also work together on the Front side of ...

  $2456 (Avg Bid)
  $2456 Snitt bud
  103 bud

  ...Optimize the user interface for a smooth and intuitive user experience. Troubleshoot and resolve any issues during the integration process. Stay updated with the latest trends and best practices in and Stable Diffusion. Requirements: Proven experience with and front-end development. Familiarity with Stable Diffusion and its application in web environments. Strong understanding of HTML, CSS, and JavaScript. Ability to work independently and deliver high-quality work on time. Excellent problem-solving skills and attention to detail. Good communication skills to effectively collaborate with the team. Preferred: Experience with other front-end frameworks and libraries. Knowledge of modern UI/UX design principles. Spanish language skills are a plus but not mandatory. What We Offer...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr Snitt bud
  109 bud
  Software Engineer 6 dager left

  ...Information Technology or Computer Science related fields 3+ years of successful experience in a similar role with similar responsibilities 3+ years of experience supporting systems and related systems. 3+ years of experience in developing .NET MVC applications. Proficiency in C# SQL Server database and T-SQL code experience Knowledge of Persistence frameworks Advanced knowledge of HTML, CSS, and JavaScript. Knowledge of REST APIs Experience with Version Control systems (Git, SVN, etc.) Preferred Qualifications: Experience or familiarity with Content Management Systems Experience with Continuous Integration tools Familiarity with Python Only US Candidates can apply!...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr Snitt bud
  49 bud

  ...Ideal Candidate: • Design Guru: o Proven experience creating visually appealing and user-centric website designs in Photoshop, Figma, or similar design software. o Strong understanding of UI/UX best practices. o Ability to translate designs into functional WordPress themes. • WordPress Wizard: o Extensive experience with WordPress core functionalities, themes, and plugins. o Proficient in PHP, HTML, CSS, and JavaScript. o Experience with custom plugin development a plus. • Team Player: o Excellent communication and collaboration skills. o Ability to work independently and manage multiple projects. o A passion for learning and staying up-to-date with the latest WordPress trends. Bonus Points: • Experience with WooCommerce or other eCommerce plugins. • Fami...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Snitt bud
  80 bud
  Landing & Services Pages in NEXTjs 6 dager left
  VERIFISERT

  Before applying job you please put your favourite color I'm in need of a developer who can create a couple of simple but sleek web pages using NEXTjs and tailwind CSS. we have two pages already ready need to create two pages

  $19 (Avg Bid)
  $19 Snitt bud
  18 bud

  Service and ecom website need to built using html css js

  $300 (Avg Bid)
  $300 Snitt bud
  92 bud

  ...Requirements**: - Proven experience in logo design and branding - Portfolio showcasing educational or awareness projects - Ability to translate educational concepts into visual designs that resonate with the target audience - **Web Developer Requirements**: - Experience in creating user-friendly and visually appealing websites - Proficiency in web development languages and CMS (e.g., HTML, CSS, JavaScript, WordPress) - Understanding of best practices for educational content visibility and SEO The project will involve two main tasks: 1. Developing a logo that captures the essence of educational awareness and appeals to students and educational institutions. 2. Designing and developing a website that highlights my graphic design services, showcases my portfolio, and s...

  $424 (Avg Bid)
  $424 Snitt bud
  53 bud

  I need a skilled web developer to create...requirements: - Develop a single HTML page that is focused on information display - Integrate a mix of images, text, and videos seamlessly - Implement a design that is visually appealing and user-friendly - Ensure the design is mobile responsive, adapting well to different screen sizes - Provide efficient coding and optimize the page for fast loading Ideal skills and experience: - Proficient in HTML, CSS, and JavaScript - Experience in creating visually appealing and user-friendly designs - Prior work involving image, text, and video integration on web pages - Knowledge of mobile responsive design principles - Ability to optimize code for fast loading and performance - Strong communication skills for effective collaboration and feedback in...

  $11 (Avg Bid)
  $11 Snitt bud
  41 bud

  I am looking for a freelancer to replicate a website () for personal use. It is in arabic and is a text based site there is no copyright issues which i want translated into English...() for personal use. It is in arabic and is a text based site there is no copyright issues which i want translated into English through chatgpt. Ideal skills and experience for this job include: - Strong web development skills - Experience in website replication - Attention to detail to ensure accurate replication - Proficiency in web scraping techniques - Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript - Ability to work independently and meet deadlines If you have the skills and experience necessary for this project, please submit your proposal. Thank you.

  $124 (Avg Bid)
  $124 Snitt bud
  78 bud

  We are seeking an experienced frontend developer to develop our landing page and digital experiences for our clients. Responsibilities: Translate visual designs from Figma into pixel-perfect, responsive HTML/CSS Develop single page applications using modern JavaScript frameworks Integrate APIs and backend services Build reusable UI components and libraries for future use Ensure cross-browser and cross-device compatibility Test, debug and polish interfaces to achieve flawless usability Collaborate with product and design team throughout the development process Maintain code quality, organization and documentation Requirements: 5+ years of professional frontend development experience Strong experience with HTML5, CSS3 and modern JavaScript Proven working experience with frameworks...

  $2158 (Avg Bid)
  $2158 Snitt bud
  208 bud

  I need a skilled frontend UI and UX Designer and Developer for ERP software who can also work with Python, Django, Bootstrap5, CSS, HTML, and Jquery. You must have a good eye for design and a strong ability to create an intuitive, user-friendly interface. Key Requirements: - Strong experience in frontend UI/UX design and development - Proficiency in Python, Django, Bootstrap5, CSS, HTML, and Jquery - Ability to create a responsive layout - A clear understanding of typography Your application should include: - Past work: I'll need to see examples of your previous UI/UX design and development work, particularly on responsive layouts, navigation, and typography. Communication: I prefer to communicate via email, so please be comfortable with this mode of communication.

  $726 (Avg Bid)
  $726 Snitt bud
  72 bud

  As a client, I need to embed multiple interactive calculators into my website using iframe. I have the links to calculators for embedding & will share. Ideal Skills: WIX web design, JavaScript, HTML, CSS, UI/UX Design. Experience in integrating applications using iframe on WIX websites will be an added advantage.

  $17 (Avg Bid)
  $17 Snitt bud
  15 bud

  ... Key Requirements: - The site should host a variety of games, with a preference for Strategy, Puzzle, and Racing games. - I am looking for a collection of 10-20 different games, the exact number can be flexible. - Player engagement is crucial, so I'm interested in features like Leaderboards, Multiplayer functionality, Achievements and Badges. Ideal Skills & Experience: - Proficient in HTML5, CSS, and JavaScript. - Experience in developing gaming websites and integrating ads. - Familiarity with AdSense's requirements and policies. - A strong portfolio with examples of similar projects. - Understanding of player engagement features and how to implement them effectively. If you believe you have the right skills and experience to deliver a high-quality HTML5 gaming...

  $90 (Avg Bid)
  $90 Snitt bud
  16 bud

  As a client in need of an experienced front end developer, I'm seeking an individual with specific skills and experience in HTML/CSS, JavaScript, Bootstrap, Saas, React, and Git. The successful candidate should also be adept at working with Bootstrap and React design frameworks. Key Requirements: 3-5 years of professional experience as a Front-End Developer. Proficiency in HTML5, CSS3, and JavaScript. Experience with Bootstrap, SaaS and jQuery experience. Good to have knowledge of front-end frameworks such as React. Experience with version control systems (e.g., Git) and package managers (e.g., npm). Familiarity with responsive design principles and cross-browser compatibility.

  $284 (Avg Bid)
  $284 Snitt bud
  50 bud

  ...Ensure the template works seamlessly on all devices – desktops, tablets, and smartphones. Photo Grouping: Create a system for organizing photos into groups and folders. Preview and Search: Implement image preview and search/filter options for quick access and management. Customization: Allow for easy customization of colors, layout, and other elements. Submission Guidelines Design Files: Submit HTML, CSS, and JS files. Demo Link: Provide a link to a live demo of your template. or a pic if you want Documentation: Include basic documentation on how to use and customize the template. Evaluation Criteria Design Aesthetics: Clean, modern, and visually appealing design. Usability: Intuitive and user-friendly interface. Functionality: Implementation of required features and overa...

  $36 (Avg Bid)
  Garantert
  $36
  9 bidrag

  As a client seeking a professional to develop an Email and Lan...Experience in building email and landing page builders. - Strong understanding of user experience and user interface design. Understanding that the primary audience is individuals and business, the freelancer should aim for a design that is accessible yet professional. The templates should be easy to modify, yet versatile enough to suit a range of purposes. The builder has to be able to receive HTML/CSS/JS code (already created templates and generated by AI - I have an endpoint that returns the code), modify it and should be capable of save this files. I already have a dashboard with other modules but just need builder functionality. Please ensure your bid reflects your specific experience and understanding in ...

  $524 (Avg Bid)
  $524 Snitt bud
  73 bud

  I...responsive landing page for me. I've already got the content ready, so I need someone with the technical abilities to design a page that looks great on both desktop and mobile. Key Requirements: - Develop a single, but highly effective landing page - Ensure the page is responsive, looks good on both desktop and mobile - Use provided content for the landing page Ideal Skills: - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript - Excellent understanding of responsive design - Experience with creating effective landing pages - Ability to work with provided content to create a visually appealing page Please provide me with examples of your previous work, particularly any landing pages you've developed, and let me know your availability. I'm looking to get this project compl...

  $60 (Avg Bid)
  $60 Snitt bud
  81 bud

  I need a skilled Bootstrap frontend developer to assist me with a project. The project involves building a website using Bootstrap for the front end. Ideal Skills: - Proficiency in Bootstrap - Strong experience with HTML/CSS - Excellent design sense and understanding of UX/UI principles - Ability to work independently and adhere to project timelines

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr Snitt bud
  14 bud

  footer lacks creativity, and our website has some CSS issues. I'm hoping you can fix it.

  $15 (Avg Bid)
  $15 Snitt bud
  1 bud
  Web Design & Content Modifications 6 dager left
  VERIFISERT

  I'm looking for a skilled web designer from USA OR UK to implement some small but crucial changes to my web... I want to refresh the look and feel of my site to make it more engaging and modern. - Content modifications: While I didn't specify the exact details of the content modifications, I want the freelancer to have a keen eye for design and layout. Skills and Experience: - Proven experience in web design, particularly with solid understanding of color theory and typography. - Proficient with HTML/CSS and possibly website builders or CMS platforms. The ideal candidate must be detail-oriented and able to take direction effectively. I'm looking for someone who can bring a fresh perspective to the design, so creativity and a good understanding of user experience d...

  $60 (Avg Bid)
  $60 Snitt bud
  64 bud

  ...Generate detailed reports on customer sales and payments. Compatibility • The dashboard must be accessible via: o Web browsers (Chrome, Firefox, Safari, Edge) o Mobile devices (responsive design for smartphones and tablets) Technology Stack • Backend: PHP, Python • Frontend: JavaScript (with frameworks like React, Angular, or Vue.js) • Database: MS SQL for existing data • Others: HTML, CSS for web design; libraries for data visualization (e.g., , D3.js) Ideal Skills and Experience • Backend Development: Proficiency in PHP and Python for server-side logic, data fetching, and processing. • Frontend Development: Expertise in JavaScript and modern frameworks for creating interactive and responsive user interfaces. • Database Managem...

  $597 (Avg Bid)
  $597 Snitt bud
  82 bud

  I am looking for a frontend developer experienced in Tailwind CSS and FormioJS to adjust the design of FormioJS so that it integrates seamlessly with my current Laravel + Livewire project. The goal is to ensure that the forms generated by FormioJS look and function correctly with the Tailwind CSS framework. Currently, FormioJS does not have native support for Tailwind CSS, so the existing styles will need to be adapted. Project Details: - Main Framework: Laravel + Livewire - Used Packages: - Livewire - Jetstream - MaryUI - daisyUI - Tailwind CSS - Vite Requirements: 1. Style Integration: Adjust the styles of FormioJS to look and function correctly with Tailwind CSS. 2. Full Compatibility: Ensure that the styles are compatible with existing MaryUI and da...

  $140 (Avg Bid)
  $140 Snitt bud
  62 bud

  ...Develop and customize WordPress themes - Ensure all code is high quality and maintainable - Troubleshoot and debug complex technical issues - Collaborate with other teams to create successful project outcomes - Maintain a high level of awareness of industry trends and technologies Ideal Skills and Experience: - Proven work experience as a WordPress Developer - Proficient in PHP, JavaScript, HTML, CSS and SQL - Excellent knowledge of WordPress, plugins and themes - Experience with RESTful APIs - Strong problem-solving skills - Good understanding of website architecture and aesthetics - Ability to manage priorities and work in a fast-paced environment - Excellent communication skills This is a long-term project, so I'm looking for someone who is dedicated and can work well a...

  $1138 (Avg Bid)
  $1138 Snitt bud
  152 bud

  I'm looking for a PHP expert to handle several minor tasks on my website. Key Responsibiliti...several minor tasks on my website. Key Responsibilities: - Implementing links from images to other pages. - Making the odd amend to the site - updating google maps code The work is quite straightforward and doesn't involve any major development. It's more about making small changes and ensuring the website works smoothly. Ideal Skills: - Strong PHP development skills. - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript. - Experience with integrating links and implementing simple changes. - Ability to understand existing code and make small tweaks. If you're a PHP developer who can quickly and efficiently manage these minor tasks, I'd love to hear from you. This may l...

  $27 (Avg Bid)
  $27 Snitt bud
  55 bud

  I...Furthermore, the form should dynamically adjust the color options based on the user's selections. - Data Handling: The form should send me an email with the final count and types of colors selected. - Layout and Design: It is crucial that the form matches the design of the provided image. Ideal applicants should have: - Extensive experience developing custom forms for WordPress - Proficiency in CSS and HTML, with an eye for design to create a visually pleasing experience. - Strong communication skills as you will be required to provide updates and keep me in the loop. - A proven track record of delivering projects swiftly and accurately. I am eager to get this project completed urgently, so please only apply if you are confident you can deliver high-quality work within a ...

  $38 (Avg Bid)
  $38 Snitt bud
  82 bud
  Javascript web game developer 6 dager left
  VERIFISERT

  We are looking for a skilled and experienced Javascript web game developer to create a casino slot game frontend. The ideal candidate should have a strong understanding of Javascri...detail and a passion for creating high-quality games are essential. Collaborating with the backend team to integrate the game with the server will be required. Required skills: - Experience in developing casino slot games. - Strong proficiency in Javascript/typescript - Expert with or similar frameworks for game development - Expert of web technologies (HTML, CSS, etc.) - Ability to create interactive game features and animations - Familiarity with sound integration in games *** Proposals will only be considered if they include a link to a slot game you have developed.

  $2550 (Avg Bid)
  $2550 Snitt bud
  60 bud

  I need a simple static HTML banner ad designed, sized at 250x250 pixels. The banner is intended to promote my business by displaying a clear message, 'We Pay for our Clients Inspections!'. i was thinking "We Pay" ...colored similar to this page coloring: Key requirements: - The banner should be static, no animations are needed. - The design should be eye-catching and present the message in a clear, visually appealing way. - It should be suitable for web placement. Ideal skills and experience for this job: - Proficiency in HTML and CSS to design the banner ad. - Previous experience in creating similar static ad banners. - A good understanding of design principles and ability to create visually appealing graphics.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Snitt bud
  136 bud

  ...back-end development team to integrate the design seamlessly. - Implement any necessary customizations to meet our specific business needs. - Provide support and documentation for integrating the design into our existing infrastructure. **Requirements:** - Proven experience in web design with a focus on React.js. - Strong portfolio showcasing similar e-commerce projects. - Proficiency in HTML, CSS, JavaScript, and React.js. - Experience with PWA development and best practices. - Excellent attention to detail and a strong eye for aesthetics. - Ability to deliver high-quality work within deadlines. - Good communication skills and ability to understand and implement client requirements. **Preferred Qualifications:** - Experience with e-commerce SEO best practices. - Familiarity wi...

  $59 (Avg Bid)
  $59 Snitt bud
  11 bud

  I am in need of a full stack developer proficient in and Payload headless CMS. You will be responsible ...website, with the specific requirements to be communicated. Key Responsibilities: - Developing a website using - Integrating Payload as the headless CMS - Ensuring the website is responsive and user-friendly - Implementing any additional features as required Ideal skills and experience: - Proficiency in and Payload headless CMS - Strong understanding of front-end technologies: HTML, CSS, JavaScript - Experience with user authentication, content management, and e-commerce functionalities - Previous work with informational/educational websites, e-commerce, or portfolios is an added advantage - Proven track record of building responsive and intuitive web interfaces.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Snitt bud
  108 bud

  I'm looking for an experienced engineer who can create a modern and minimalist user registration website. Below are the main specifications: - The website...user registration and login. The user registration process should be intuitive and user-friendly. - It's crucial that the website is responsive and mobile-friendly. It should provide the same great experience on all devices. - The design should be modern and minimalist. Clean lines, white space, and a focus on usability are key. This project requires someone who is skilled and experienced in HTML, CSS, and Javascript. The freelancer should be able to create a beautiful, functional website that meets the specifications above. Please provide examples of your previous work that demonstrate your ability to create modern,...

  $170 (Avg Bid)
  $170 Snitt bud
  103 bud

  I'm looking for a developer to help me create a dynamic todo list using ReactJS. I don't have a specific design in mind, so I'm open to suggestions. The main functionalities I need are adding, editing, and deleting tasks. Skills and Experience: - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript - Experience with ReactJS - Ability to create clean and user-friendly interfaces - Knowledge of state management in React - Strong problem-solving skills and attention to detail

  $438 (Avg Bid)
  $438 Snitt bud
  134 bud

  ...team to brainstorm, design and create visually appealing web content - Translate wireframes and mockups into high-quality code - Implement best-practices in UI/UX design to enhance user experience - Ensure the website is responsive and optimized for a variety of devices - Regularly test and troubleshoot to maintain the quality of the website The ideal candidate should be: - Proficient in HTML, CSS, and JavaScript for front-end development - At least an intermediate level of experience in UI/UX design - Able to work both independently and as part of a team - Detail-oriented with a strong eye for design aesthetics - Comfortable with both full-time and part-time work All who sign up and have previous work on display will be given a chance to work with a client. If a client wants t...

  $498 (Avg Bid)
  $498 Snitt bud
  109 bud

  Topp css artikler