Freelancer Etiske retningslinjer

Freelancer er pliktet til å drive forretninger i henhold til gjeldene lover og regler. Vi er forpliktet til å hjelpe alle brukere med å handle på en måte som opprettholder både tillit og respekt. Disse retningslinjene er ment som en veiledning til hvordan en skal bruke siden vår, og de må alltid opprettholdes. Brudd på disse retningslinjene håndteres i henhold til våre retningslinjer, og vil resultere i disiplinærstraffer, opp til, og inkludert, kansellering av konto. Spørsmål om disse retningslinjene rettes til Freelancers kundestøtte, som kan gi deg ekstra informasjon om korrekt prosedyre, og løse eventuelle problemer du måtte ha.

Personlig oppførsel

 • Jeg vil handle etisk korrekt og med integritet.
 • Jeg vil handle i samsvar med alle Freelancer sine retningslinjer.
 • Jeg vil respektere alle brukeres rettigheter.
 • Jeg skal ikke misbruke konfidensiell informasjon, eller delta i annen ulovlig praksis.
 • Jeg vil respektere brukeren interesser, rettigheter og sikkerhet.
 • Jeg vil ikke krenke, mobbe eller diskriminere.
 • Jeg vil ikke forfalske min egen eller andre identitet, og jeg vil oppgi korrekt og sann informasjon.
 • Jeg skal ikke forsøke å kommunisere eller motta/starte betalinger utenfor dette nettstedet.
 • Jeg vil ikke godta å utføre arbeid jeg ikke er egnet til.
 • Jeg vil ikke be om frigivelse av milepælbetaling før jeg har fullført arbeidet.
 • Jeg skal ikke misbruke tjenesten som min frilanser tilbyr.

Brukerinnhold

Jeg er ansvarlig for innhold jeg legger ut på Freelancer og:
 • Jeg vil ikke publisere innhold som bryter med opphavsretten eller andre åndsverksrettigheter.
 • Jeg vil ikke publisere innhold som bryter med lover eller forskrifter.
 • Jeg vil ikke publisere innhold som er ærekrenkende.
 • Jeg vil ikke publisere innhold som er støtende eller inneholder barnepornografi.
 • Jeg publiserer ikke innhold som inneholder ufullstendig, falsk eller feilaktig informasjon om personer, produkter eller tjenester.
 • Jeg vil ikke publisere innhold som inneholder virus eller programrutiner med mål om å skade ethvert system.
 • Jeg vil ikke publisere innhold som pålegger Freelancer ansvar, eller som skader sidens drift eller omdømme.

Konfidensialitet

 • Jeg vil respektere konfidensialitet og personvern.
 • Jeg vil ikke avsløre informasjon eller dokumenter jeg har anskaffet, annet enn det som kreves av loven eller der autorisasjon er gitt av Freelancer.

Kontakt

 • Jeg vil ikke spørre andre brukere av Freelancer om deres private kontaktinformasjon, og jeg vil kun kommunisere med dem gjennom nettsidens offisielle tjenester.

Svindel

 • Jeg vil ikke delta i svindel.
 • Jeg vil ikke opprette flere kontoer.
 • Jeg vil ikke bruke Freelancer til å overføre midler ulovlig.
 • Jeg skal ikke bruke siden for å generere falsk tilbakemelding om personer, produkter eller tjenester.

Kommunikasjon

 • Jeg vil unngå overdrivelser, nedsettende bemerkelser, og upassende referanser.
 • Jeg vil ikke delta i personangrep, negativ eller urimelig kritikk, eller annen uprofesjonell oppførsel.

Budgivning

 • Jeg vil ikke underby for å unngå gebyrer.
 • Jeg vil ikke delta i prosjekter som involverer ulovlig oppførsel.
 • Jeg vil kun legge inn bud på prosjekter jeg har som intensjon å fullføre.

Spam eller reklame

 • Jeg vil ikke sende ut søppelpost eller reklamere for min nettside eller tjenestene mine, med mindre annet er tillatt.

Tilknyttede

 • Jeg vil ikke referere meg selv til Partnerprogrammet.
 • Jeg vil ikke skaffe navn fra mailinglister, gruppeposter, etc. for å sende uoppfordrede e-poster ("Søppelpost").

Betalinger

 • Jeg vil ikke bruke Freelancer til å legge til rette for veksling av penger inkludert, men ikke begrenset til, kryptovaluta (f.eks. bitcoin, ethereum, etc).
 • Jeg skal overholde mine forpliktelser etter at arbeidet er levert av frilanseren.