Freelancer Gebyrer og avgifter

For arbeidsgivere

Prosjekter

Det er gratis å registrere seg på Freelancer, det er også gratis å legge ut prosjekter, motta bud fra frilansere, se gjennom frilanseres porteføljer, og å diskutere prosjektdetaljer. Om du velger å ansette en frilanser, og frilanseren aksepterer, vil et mindre beløp relativt til budets størrelse bli belastet som et introduksjonsgebyr.

Størrelsen på beløpet, samt måten gebyret belastes på, avhenger av typen prosjekt.

For fastprisprosjekter belastes et gebyr på 3% eller $3.00 USD (det som er høyest) så snart prosjektet har blitt tildelt, og frilanseren har akseptert prosjektet. Om du senere betaler frilanseren over det opprinnelige budet, vil det også belastes gebyrer på disse betalingene.

For timebaserte prosjekter belastes et gebyr på 3% for hver betaling som gjøres til frilanseren.

Du kan kansellere prosjektet fra instrumentbordet ditt inntil syv (7) dager etter at prosjektet har blitt akseptert, og motta full refusjon av gebyret.

Alternativt kan prosjektoppgraderinger kjøpes.

Konkurranser

Når en konkurranse legges ut, må arbeidsgiver sette inn et beløp likt prisbeløpet. Vi har pengene tilbake garanti for prispengene.

Pengene tilbake-garantien sikrer at du kan få pengene dine tilbake inntil 30 dager etter at konkurransen har blitt avsluttet, om du ikke er fornøyd med resultatene. Du kan få refundert pengene dine ved å kontakte support.

Merk at refusjon ikke er tilgjengelig for 'garanterte konkurranser', og refusjonen omfatter ikke eventuelle oppgraderinger du har valgt for konkuransen. Om du allerede har valgt et bidrag som vinner, fullført overleveringen, og overført premiepengene til vinneren, kan du ikke motta en refusjon.

Det er ingen konkurransegebyrer for å legge ut og tildele konkurranse for arbeidsgivere.

Du må også betale premier for eventuelle ekstra tildelinger.

Valgfrie konkurranseoppgraderinger kan kjøpes.

Tjenester

Når du bestiller en tjeneste må du som arbeidsgiver betale et beløp likt prisen for hele tjenesten. Betalingen er beskyttet av Freelancer Milestone Payment System. Frigi midler først når du er 100% fornøyd med arbeidet som har blitt levert.

For frilansere

Det er gratis å registrere seg på Freelancer, og det er gratis å opprette en profil, velge ferdigheter, laste opp en portefølje, motta prosjektvarlser, diskutere prosjektdetaljer med arbeidsgiver, by på prosjekter (gratismedlemmer mottar 8 bud pr. måned) og å delta i konkurranser.

Valgfri budoppgradering kan kjøpes for å promotere ett bud.

Prosjekter

Om du tildeles og godtar et fastprisprosjekt vil et mindre gebyrer belastes som et introduksjonsgebyr. Om du senere betales mer enn det opprinnelige budet, vil vi også belaste gebyrer på disse betalingene.

På timebaserte prosjekter trekkes gebyret for hver betaling arbeidsgiveren gjør til deg.

Gebyret for fastprisprosjekter er 10% eller $5.00 USD (det største beløpet gjelder) og 10% for timebaserte prosjekter.

Konkurranser

Det er gratis å sende inn bidrag til en konkurranse. Konkurransegebyrer belastes når du tildeles en premie. Dette gebyret belastes når premiepengene er frigitt - altså etter konkurransen er avsluttet, og du har overlevert materialet til konkurranseholderens tilfredsstillelse.

Konkurransegebyret er 10% eller $5.00 USD, beløpet som er størst gjelder.

Tjenester

Det er gratis å oppføre en Freelancer Tjeneste. Om du senere ansettes for å utføre tjenesten, blir et gebyr på 20% av den totale prisen belastet. Dette beløpet belastes når tjenesten er bestilt, som et fratrekk i betalingen du mottar.

"Foretrukken frilanser"-program

Om du er i 'Foretrukken frilanser-programmet', blir du belastet med 15% prosjektgebyr om du tildeles og godtar et Rekruttererprosjekt. Beløpet belastes ikke på forhånd som med alminnelige prosjekter, men først når du mottar betalingen.

Refusjoner som bonuskreditt

Noen ganger kan refusjon av gebyrer gis som bonuskreditt. Denne bonusen kan kun brukes på siden, og kan ikke tas ut eller overføres. Bonusen går ut etter 90 dager fra dagen den mottas.

0% gebyrer

Om du som frilanser inviterer en arbeidsgiver som ikke tidligere har hatt konto på Freelancer.com, vil gebyrene på prosjektene dere gjør sammen reduseres fra 10% til 0%.

Følgende vilkår gjelder:

 • Du må benytte disse lenkene for å verve nye arbeidsgivere https://www.freelancer.com/no-commission.
 • Gebyrfrie prosjekter gjelder kun når arbeidet utføres av frilanseren som vervet, for arbeidsgiveren som ble vervet. De nye prosjektene kan kun starte etter at arbeidsgiveren har opprettet en ny konto på Freelancer.com, og ved bruk av denne kontoen.
 • Kun prosjektgebyrer for frilanseren senkes fra 10% til 0%. Alle andre gebyrer og avgifter forblir uendret.
 • Dette tilbudet gjelder ikke for konkurranser.
 • Freelancer reserves the right to review classifications of employers as new employers for the purpose of this promotion, to ensure fair use of this promotion. Employers must have worked with, and paid, the freelancer applying to use this promotion before the beginning of this promotion, for example from another platform. Freelancers may be required to provide evidence of this prior work and payment before being eligible for the commission reduction. To be eligible for this promotion, employers must not have had any active account on Freelancer.com from which a payment was made within the 6 months immediately prior to creating the new account.
 • All other elements of the User Agreement continue to apply - see https://www.freelancer.com/about/terms.
 • All other elements of the Fees and Charges component of the Additional Terms continue to apply - see https://www.freelancer.com/feesandcharges.
 • Freelancer may require that both parties fill in and complete their profiles and/or pass identity checks before payments are released.
 • Freelancer may require that the details for any project for which the commission reduction applies are appropriately complete.
 • This promotion may be withdrawn for a specific user, if significant reversals, fraud or chargebacks are observed, if Freelancer believes that there is a risk of funds being subject to reversal or chargeback, in cases of disputes between employer and freelancer, or for any other reason.
 • Freelancer reserves the right to disallow use of this promotion in its sole and absolute discretion, with respect to fair use of this promotion, and to prevent any suspected fraud.
 • Freelancer reserves the right to require submission of further information from any party applying to make use of this promotion, for investigating fraud and for risk management and related purposes.
 • Freelancer reserves the right to cancel or amend this promotion at any time.
 • Freelancer reserves the right to cancel the promotion in any region if it is deemed or becomes unlawful to offer the promotion to any resident of that region.

Medlemskapsplan

Du kan velge mellom forskjellige medlemskap som dikterer hvilke gebyrer du betaler for våre tjenester. Du kan innta rollen som enten arbeidsgiver eller frilanser som gratismedlem, eller du kan motta ekstra fordeler som et betalende medlem.

Medlemskapene fornyes enten månedlig eller årlig, med mindre de kanselleres. Om du ikke har nok midler på konto vil vi forsøke å fornye medlemskapet ditt i opptil 30 dager, inntil midlene er tilgjengelige.

Du kan kansellere medelskapet ditt når du vil fra innstillingspanelet, dette vil avslutte faktureringen ved avsluttingen av abonnementsperioden din, uten ekstra kostnader.

Se våre medlemskaper

Andre gebyrer

Prosjekter

De følgende gebyerene trekkes for valgfrie tilleggstjenester. Med mindre annet er spesifisert om fordeler for et medlemskap:

Legge ut et prosjekt GRATIS
Omtalt $29.00 USD
Haster $9.00 USD
Privat $19.00 USD
Fulltid $199.00 USD
Rekrutterer $29.00 USD
Taushetspliktavtale (NDA) $29.00 USD
Forseglet $9.00 USD
Prioritert $5.00 USD
Forleng $9.00 USD
Slett $5.00 USD

Konkurranser

De følgende gebyerene trekkes for valgfrie tilleggstjenester. Med mindre annet er spesifisert om fordeler for et medlemskap:

Legge ut en konkurranse GRATIS
Tildeling av konkurranse GRATIS
Tildeling til flere frilansere GRATIS
Garantert GRATIS
Omtalt $30.00 USD
Topp Konkurranse $30.00 USD
Haster $35.00 USD
Uthev $15.00 USD
Forseglet $30.00 USD
Privat $25.00 USD
Taushetspliktavtale (NDA) $20.00 USD
Forleng Kostnader:
3 dager = 15% av konkurransepremien
5 dager = 20% av konkurransepremien
7 dager = 30% av konkurransepremien
14 dager = 40% av konkurransepremien
21 dager = 50% av konkurransepremien
Halve kostnaden vil bli brukt til å øke premien i konkurransen (rundet til det nærmeste hele tallet.)
Lås opp $5.00 USD

Budgebyrer

Legg inn bud på prosjekt GRATIS
Sponset bud 2% av budbeløp (minimum $4.00 USD, maksimum $50.00 USD)
Uthev bud $1.00 USD

Gebyr for konkurransebidrag

Innsending av bidrag GRATIS
Forseglet innlegg $0.50 USD
Uthev innlegg $0.50 USD

Katalog-gebyrer

Katalogsponsing Som valgt ved sponsing (minimum $50.00 USD)

Eksamener

Å ta en eksamen Avhengig av eksamenen, og som oppgitt ved kjøp. Vanligvis enten gratis, $5.00 USD, $10.00 USD, eller $15.00 USD.

Transaksjonsgebyrer

Transaksjonsgebyrer ved bruk av kredittkort, PayPal eller Skrill. $0.30 USD + 2.3%
Innskudd til lokal bank GRATIS
Internasjonal transaksjon $15.00 USD

Voldgift-gebyrer

Meglingsgebyret for milepæl-tvist er $5.00 USD eller 5% - høyeste beløp gjelder.

Vårt system for å løse tvister er designet for å la begge parter løse problemer med milepælbetalinger internt og uten megling.

4 dager etter en tvist blir sendt inn (eller 7 dager om tvisten sendes inn av en frilanser), kan begge partene velge å flytte tvisten til betalt megling. Den andre delen har da ytterligere 4 dager på seg til å betale gebyret, og begge partene har 4 dager på seg til å levere inn bevis. Om den andre parten ikke betaler i tide, taper de tvisten.

Voldgift-gebyret refunderes til vinneren av tvisten.

Uttaksgebyrer

Gebyrer kan ilegges basert på uttaksmetoden. Ekstra gebyrer kan belastes av tredjepart som tilbyr betalingsmetoden.

Ekspressuttak GRATIS
PayPal GRATIS
Skrill (Moneybookers) GRATIS
Payoneer debetkort GRATIS
Internasjonal transaksjon $25.00 USD

Vi pålegger et minimumsuttak på USD $30, inkludert avgifter.

Vedlikeholdsgebyr

Brukerkontoer hvor det ikke er logget inn på seks måneder vil belastes med et vedlikeholdsgebyr på opptil $10.00 USD pr. måned inntil kontoen enten avsluttes, eller re-aktiveres. Gebyret dekker lagring, båndbredde, støtte, administrasjon, lagring av portefølje og profil, oppføringer, fillagring og meldingslagring. Disse gebyrene blir refundert ved forespørsel fra brukeren etter re-aktivering av brukerkontoen.

Avgifter

Personer bosatt i Australia betaler MVA på 10%. Andre offentlige skatter og avgifter kan påløpe avhengig av din plassering.

Brukeravtale

Gebyrene og avgiftene omtalt på denne siden styres av vilkårene i Freelancer Brukeravtalen, og relaterte retningslinjer. Brukeravtalen inkluderer viktige vilkår, og skal alltid leses i sin helhet. Del 23 i Brukeravtalen omtaler konsekvensene ved brudd på avtalen. Konsekvensene kan inkludere bøter for skade påført Freelancer som et resultat av brudd på Brukeravtalen.