Gebyrer og avgifter hos Freelancer

For arbeidsgivere

Prosjekter

Freelancer er gratis å registrere seg hos, legge ut et prosjekt, motta bud fra frilansere, gjennomgå frilansers portefølje og diskutere prosjektkravene. Hvis du velger å tildele prosjektet, og frilanseren godtar, belaster vi deg en liten prosjektavgift i forhold til verdien på det valgte budet, som introduksjonsgebyr.

Størrelsen på beløpet, samt måten gebyret belastes på avhenger av typen prosjekt.

For fastprisprosjekter vil en avgift på 3% eller $3.00 USD (det som er størst) innkreves på det tidspunktet et prosjekt som er tildelt av deg har blitt godtatt av hver frilanser du tildeler. Hvis du deretter betaler frilanseren mer enn det opprinnelige budbeløpet, vil vi også belaste prosjektavgiften på eventuelle overbetalinger.

For timebaserte prosjekter blir det pålagt et gebyr på 3% på hver betaling som du gjør til frilanseren.

Du kan kansellere prosjektet fra instrumentbordet ditt inntil syv (7) dager etter at prosjektet har blitt akseptert, og motta full refusjon av gebyret.

Alternativt kan prosjektoppgraderinger kjøpes.

Konkurranser

Når en konkurranse legges ut, må arbeidsgiver sette inn et beløp likt konkurransens premiebeløp. Vi har pengene tilbake-garanti for premiepengene.

Pengene tilbake-garantien sikrer at du kan få pengene dine tilbake inntil 30 dager etter at konkurransen har blitt avsluttet, om du ikke er fornøyd med resultatene. Du kan få refundert pengene dine ved å kontakte support.

Merk at refusjon ikke er tilgjengelig for 'garanterte konkurranser', og refusjonen omfatter ikke eventuelle oppgraderinger du har valgt for konkuransen. Om du allerede har valgt et bidrag som vinner, fullført overleveringen, og overført premiepengene til vinneren, kan du ikke motta en refusjon.

Det er ingen konkurransegebyrer for å legge ut og tildele konkurranse for arbeidsgivere.

Du må også betale premier for eventuelle ekstra tildelinger.

Valgfrie konkurranseoppgraderinger kan kjøpes.

Tjenester

Når du bestiller en tjeneste må du som arbeidsgiver betale et beløp likt prisen for hele tjenesten. Betalingen er beskyttet av Freelancers system for milepælsbetalinger. Frigi midler først når du er 100% fornøyd med arbeidet som har blitt levert.

For frilansere

Det er gratis å registrere seg på Freelancer, opprette profil, velge ferdigheter på prosjekter du er interessert i, laste opp en portefølje, motta prosjektvarsler, diskutere prosjektdetaljer med arbeidsgiver, by på prosjekter (gratismedlemmer får 6 bud per måned) og å delta i konkurranser.

Valgfrie budoppgraderinger kan kjøpes for å promotere et bud.

Prosjekter

Om du tildeles og godtar et fastprisprosjekt vil et mindre gebyr belastes som et introduksjonsgebyr. Om du senere betales mer enn det opprinnelige budbeløpet, vil vi også belaste gebyrer på disse betalingene.

På timebaserte prosjekter trekkes gebyret for hver betaling arbeidsgiveren gjør til deg.

Gebyret for fastprisprosjekter er 10% eller $5.00 USD, det høyeste beløpet gjelder, og 10% for timebaserte prosjekter.

Konkurranser

Det er gratis å sende inn bidrag til konkurranse. Konkurransegebyrer belastes når du tildeles en premie. Dette gebyret belastes når premiepengene er frigitt - altså etter konkurransen er avsluttet, og du har overlevert materialet til konkurranseholderens tilfredsstillelse.

Konkurransegebyret er 10% eller $5.00 USD, høyeste beløp gjelder.

Tjenester

Om du senere ansettes for å utføre tjenesten, vil et gebyr på 20% av den totale prisen belastes. Gebyret belastes når tjenesten bestilles som et fradrag i betalingen du mottar.

"Foretrukken Frilanser"-programmet

Om du er i "Foretrukken frilanser-programmet", blir du belastet med et prosjektgebyr på 15% om du tildeles og godtar et rekrutteringsprosjekt. Beløpet belastes ikke på forhånd som hos alminnelige prosjekter, men først når du mottar betalingen.

Refusjoner som bonuskreditt

Noen ganger kan refusjon av gebyrer gis som bonuskreditt. Denne bonusen kan kun brukes på siden, og kan ikke tas ut eller overføres. Bonusen går ut etter 90 dager fra dagen den mottas.

0% gebyrer

Om du som frilanser inviterer en arbeidsgiver som ikke tidligere har hatt konto på Freelancer.com, vil gebyrene på alle prosjektene dere gjør sammen reduseres fra 10% til 0%.

Følgende vilkår gjelder:

 • Du må benytte disse lenkene for å verve nye arbeidsgivere: https://www.freelancer.com/no-commission.
 • For å unngå tvil vil den reduserte provisjonen på 0% kun gjelde for nye arbeider utført av frilanseren som har søkt på dette tilbudet for den spesifikke arbeidsgiveren søknaden angår. De nye prosjektene kan kun starte etter at arbeidsgiveren har opprettet en ny konto på Freelancer.com, og ved bruk av denne kontoen.
 • Kun prosjektgebyrer for frilanseren senkes fra 10% til 0%. Alle andre gebyrer og avgifter forblir uendret.
 • Dette tilbudet gjelder ikke for konkurranser.
 • Freelancer forbeholder seg retten til å gjennomgå klassifisering av arbeidsgivere som nye arbeidsgivere for dette tilbudet, for å sørge for rettferdig bruk. Arbeidsgivere må tidligere ha arbeidet med, og betalt frilanseren som søker om dette tilbudet, for eksempel via en annen plattform. Frilansere kan bes om å fremskaffe dokumentasjon på tidligere arbeid og betalinger for å få redusert provisjonen. For å kvalifisere for dette tilbudet må arbeidsgivere ikke ha hatt en aktiv konto på Freelancer.com som det har blitt gjort betalinger fra de seneste 6 månedene før de oppretter denne nye kontoen.
 • For full oversikt over brukeravtalen kan du se her https://www.freelancer.com/about/terms.
 • Alle andre elementer under "gebyrer og avgifter" vil fortsatt gjelde - se https://www.freelancer.com/feesandcharges.
 • Freelancer kan be begge parter om å fylle inn og fullføre profilene deres og/eller å bestå en identitetsundersøkelse før betalingene frigis.
 • Freelancer kan be om at detaljene for ethvert prosjekt hvor nedsatt provisjon gjelder, er hensiktsmessig fullstendig.
 • Dette tilbudet kan blokkeres for enkeltbrukere om alvorlig brudd eller mislighold oppdages, om det oppstår en tvist mellom frilanser og arbeidsgiver, eller av en hvilken som helst annen grunn.
 • Freelancer forbeholder seg retten til å kunne nekte bruk av dette tilbudet i sin helhet, på bakgrunn av rettferdig bruk av tilbudet, og for å forebygge eventuell svindel.
 • Freelancer forbeholder seg retten til å kreve ekstra informasjon fra enhver part som søker om dette tilbudet, for å kunne forebygge svindel og av andre relaterte årsaker.
 • Freelancer forbeholder seg retten til å når som helst kansellere eller endre dette tilbudet.
 • Freelancer forbeholder seg retten til å kansellere tilbudet i et område om det viser seg å være ulovlig å tilby slike tilbud til innbyggere i dette området.

Medlemskapsplan

Du kan velge mellom forskjellige medlemskap som dikterer hvilke gebyrer du betaler for våre tjenester. Du kan innta rollen som enten arbeidsgiver eller frilanser som gratismedlem, eller du kan motta ekstra fordeler som et betalende medlem.

Medlemskapene fornyes enten månedlig eller årlig, med mindre de kanselleres. Om du ikke har nok midler på konto vil vi forsøke å fornye medlemskapet ditt i opptil 30 dager, inntil midlene er tilgjengelige.

Du kan kansellere medlemskapet ditt når du vil under "innstillinger", dette vil avslutte faktureringen ved slutten av abonnementsperioden din, uten ekstra kostnader.

Se våre medlemskaper

Andre gebyrer

Prosjekter

De følgende gebyrene trekkes valgfritt for tilleggstjenester. Med mindre annet er spesifisert i følge fordelene av et betalt medlemskap:

Legge ut et prosjekt GRATIS
Omtalt $9.00 USD
Viktig $9.00 USD
Privat $19.00 USD
Fulltid $199.00 USD
Rekrutterer $9.50 USD
Taushetspliktavtale (NDA) $19.00 USD
IP-avtale $19.00 USD
Forseglet $9.00 USD
Prioritet $5.00 USD
Forleng $9.00 USD

Konkurranser

De følgende gebyrene trekkes valgfritt for tilleggstjenester. Med mindre annet er spesifisert i følge fordelene av et betalt medlemskap:

Legge ut en konkurranse GRATIS
Tildeler konkurranse GRATIS
Tildeling til flere frilansere GRATIS
Garantert GRATIS
Omtalt $30.00 USD
Topp Konkurranse $30.00 USD
Viktig $35.00 USD
Uthev $15.00 USD
Forseglet $30.00 USD
Privat $25.00 USD
Taushetspliktavtale (NDA) $20.00 USD
Forleng Kostnader:
3 dager = 15% av konkurransepremien
5 dager = 20% av konkurransepremien
7 dager = 30% av konkurransepremien
14 dager = 40% av konkurransepremien
21 dager = 50% av konkurransepremien
Halve kostnaden vil bli brukt til å øke premien i konkurransen (rundet til det nærmeste hele tallet).

Budgebyrer

Byr på prosjekter GRATIS
Sponset bud 0.75% av budbeløpet (minimum $5.00 USD, maksimum $20.00 USD)
Marker bud $1.00 USD

Gebyr for konkurransebidrag

Innsending av bidrag GRATIS
Forseglet bidrag $0.50 USD
Uthev bidrag $0.50 USD

Katalog-gebyrer

Katalogsponsing Valgt ved sponsing (minimum $50.00 USD)

Eksamener

Å ta en eksamen Avhengig av eksamenen, og som oppgitt ved kjøp. Vanligvis enten gratis, $5.00 USD, $10.00 USD, eller $15.00 USD.

Overføringsgebyrer

Transaksjonsgebyr ved bruk av kredittkort, PayPal eller Skrill.* $0.30 USD + 2.3%
Innskudd til lokal bank GRATIS
Internasjonal overføring $15.00 USD
*Australske brukere belastes 0,30 AUD + 0,99% for transaksjoner med kreditt-/debetkort.

Voldgift-gebyrer

Meglingsgebyret for milepæl-tvist er $5.00 USD eller 5% - høyeste beløp gjelder.

Vårt system for å løse tvister er designet for å la begge parter løse problemer med milepælbetalinger internt og uten megling.

4 dager etter en tvist blir sendt inn (eller 7 dager om tvisten sendes inn av en frilanser), kan begge partene velge å flytte tvisten til betalt megling. Den andre delen har da ytterligere 4 dager på seg til å betale gebyret, og begge partene har 4 dager på seg til å levere inn bevis. Om den andre parten ikke betaler i tide, taper de tvisten.

Voldgift-gebyret refunderes til vinneren av tvisten.

Uttaksgebyrer

Gebyrer kan ilegges basert på uttaksmetoden. Ekstra gebyrer kan ilegges av tredjepart som tilbyr betalingsmetoden.

Ekspressuttak GRATIS
PayPal GRATIS
Skrill (Moneybookers) GRATIS
Payoneer debetkort GRATIS
Internasjonal overføring $25.00 USD

Vi pålegger et minimumsuttak på USD $30, inkludert avgifter.

Vedlikeholdsgebyr

Brukerkontoer hvor det ikke er logget inn på seks måneder vil belastes med et vedlikeholdsgebyr på opptil $10.00 USD pr. måned inntil kontoen enten avsluttes, eller reaktiveres. Gebyret dekker lagring, båndbredde, støtte, administrasjon, lagring av portefølje og profil, oppføringer, fillagring og meldingslagring. Disse gebyrene blir refundert ved forespørsel fra brukeren etter reaktivering av brukerkontoen.

Avgifter

Skatt pålegges basert på lokale priser og regler definert av brukerens hjemland/registrerte land.

Australia - Moms for varer og tjenester (GST) 10%
Chile - Merverdiavgift (moms) 19%
EU - merverdiavgift (moms) VAT rates
India - Skatt samlet på kilden (TCS) 1%
India - Skatt trukket ved kilden (TDS) 1% / 5%
Mexico - Tilbakeholdelse på inntektsskatt 1% / 20%
Mexico - Merverdiavgift (moms) 16%
Russland - Merverdiavgift (moms) 16.67%
Sveits - Merverdiavgift (moms) 7.7%

Refusjon av indisk utjevningsavgift

Traktaten avlaster frilansere fra tilbakeholdelsesforpliktelser, for å unngå tvil, utjevningsavgiften. Du blir ikke belastet eller betaler for denne avgiften, det er en refusjon.

Klient Frilanser Hvem betaler avgift Avgiftsdetaljer
Indisk borger Indisk borger Frilanser 2 % belastet av Freelancer på bruttoinntekt
Indisk borger Annet Klient 2 % belastes kunden for brutto milepælsbetalinger
Annet Indisk borger Frilanser 2 % belastet av Freelancer på bruttoinntekt
Annet Annet N/A N/A

Client

Indisk borger

Freelancer

Indisk borger

Who Pays Levy

Frilanser

Avgiftsdetaljer

2 % belastet av Freelancer på bruttoinntekt

Client

Indisk borger

Freelancer

Annet

Who Pays Levy

Klient

Avgiftsdetaljer

2 % belastes kunden for brutto milepælsbetalinger

Client

Annet

Freelancer

Indisk borger

Who Pays Levy

Frilanser

Avgiftsdetaljer

2 % belastet av Freelancer på bruttoinntekt

Client

Annet

Freelancer

Annet

Who Pays Levy

N/A

Levy Details

N/A

*Freelancer og dets tilknyttede selskaper gir ikke skatte-, juridisk eller regnskapsrådgivning. Dette materialet er kun utarbeidet for informasjonsformål, og er ikke ment å gi, og bør ikke stoles på for, skatte-, juridisk eller regnskapsrådgivning. Du bør kontakte din egen skatte-, juridisk eller regnskapsrådgiver.

Brukeravtale

Gebyrene og avgiftene sammenfattet på denne siden er underlagt vilkårene for Freelancers brukeravtale og retningslinjer for relaterte sider. Brukeravtalen inkluderer viktige vilkår og skal leses nøye gjennom. Særlig seksjon 23 av brukeravtalen spesifiserer konsekvensene av terminering grunnet brudd på brukeravtalen. Konsekvensene kan inkludere gebyrer eller begrensinger som Freelancer kan pålegge grunnet handlinger som bryter med brukeravtalen.