Freelancer.com har offisielt oppnådd 30 millioner registrerte brukere.

Dette er en milepæl for Freelancer.com og for alle dere som utgjør vårt globale samfunn.

Som en del av feiringen, tilbyr vi en del av premiepotten på $5 000 USD i en ny konkurranse om å finne 'Freelancers nye ansikt'.

For denne spesielle milepælen, ber vi deg også fortelle oss hva Freelancer betyr for deg.