Møt teamet bak Freelancer!

Direktører
 • Matt Barrie
  Les mer om Matt

  Matt Barrie

  Administrerende direktør og styreformann BE (Hons I) BSc (Hons I) GDipAppFin MAppFin MSEE (Stanford) GAICD SEP FIEAust

  Matt Barrie er en prisvinnende teknologientreprenør. Han er administrerende direktør i Freelancer.com, verdens største markedsplass for frilansing, med over 20 millioner brukere fra hele verden. Siden har blitt tildelt hele ti Webby Awards - "internettets høyeste utmerkelse" - av International Academy of Digital Arts & Sciences.

  Freelancer.com kobler først og fremst sammen mindre bedrifter og individer fra den vestlige verden, med frilansere fra utviklingsland - og dette skaper vekst i alle verdens hjørner. Freelancer Limited ble oppført på Australian Sexurities Exchange i 2013, med en markedsverdi på over 1 milliard dollar.

  Matt er også Chief Executive i Escrow.com, en verdensledende bedrift innen betalinger via nett - med over 2,7 milliarder USD i sikre transaksjoner.

  Matt var Adjunct Associate Professor ved avdelingen for Electrical and Information Engineering ved University of Syndey, hvor han foreleste i Kryptografi i femten år, og senere i faget Technology Venture Creation. Han er medforfatter for over 20 US patentsøknader.

  Matt er en profilert taler verden over, og han ha vært trekkplaster i SXSW, The Summit Series, Tony Robbins, The Next Web, the New York Times, Bloomberg TV, Wall Street Journal, TechCrunch, BRW og the Economist.

  Tidligere grunnla han Sensory Network Inc. - en forhandler av høy-ytelses nettsikkerhet-prosessorer som ble solgt til Intel Corporation i 2013.

  I 2006 ble han tildelt State Pearcey Award for sitt bidrag til IT&T industrien. I 2010 ble han utnevnt til årets alumni ved fakultetet for Engineering and IT ved University of Sydney. I 2011 ble han utnevnt til BRW Entrepreneur of the Year av Australias mest prestisjefylte business-magasin, i tillegg til at han ble utnevnt til Ernst & Young Technology Entrepreneur of the Year. I 2016 ble han tildelt Libertarian of the Year av Australian Libertarian Society.

  For forespørsler angående forelesninger, send en e-post til speaker@freelancer.com

  Les mer om Matt
 • Darren Williams
  Les mer om Darren

  Darren Williams

  Ikke-administrerende direktør BSc (Hons I) PhD (Computer Science) MAICD

  Darren gikk fra å være administrerende direktør og leder for teknologi i Freelancer, til å bli ikke-administrerende direktør sent i 2015. I sin tid som administrerende direktør var han ansvarlig for det daglige strategiske lederskapet i bedriften.

  Darren har erfaring innen datasikkerhet, protokoller, nettverk og programvare. Før han begynte hos Freelancer var Darren en av grunnleggerne av Sensory Networks, et nettverkssikkerhetsmaskinvare-firma, der han hadde rollene som Sjef for teknologi og assisterende administrerende direktør. Darren foreleste tidligere i datavitenskap ved Universitetet i Sydney i en rekke områder for masterstudenter og bachelorstudenter.

  Darren har skrevet en rekke artikler, patenter og dokumenter angående sikkerhetsteknologi, programvare og nettverk, og han har forelest ved mange internasjonale konferanser. Darren har skrevet en hovedoppgave i datavitenskap og han har en Ph.D. i datavitenskap, der han har spesialisert seg i datanettverk ved Universitetet i Sydney.

  Les mer om Darren
 • Simon Clausen
  Les mer om Simon

  Simon Clausen

  Ikke-administrerende direktør

  Simon er en grunnleggende investor i Freelancer. Simon har mer enn 17 års erfaring i teknologifirmaer med stor vekst i både Australia og USA. Hans tekniske ekspertise inkluderer kunnskap i flerspråklig programvareutvikling, datasikkerhet og analyser angående sikkerhetsproblemer. Han er også medforfatter og oppfinner av en rekke teknologipatenter.

  Ved å fokusere på brukersentrert programvare og interenetteknologi grunnla han, og var direktør for, WinGuides, som senere ble PC Tools. Med Simon som direktør vokste PC Tools til en bedrift med over 100$ i omsetning, mer enn 250 ansatte, og kontorer i 7 land. PC Tools ble kjøpt opp av Symantec Corporation (NASDAQ:SYMC) i oktober 2009 - en av Australias største oppkjøp innen teknologibransjen. Etter oppkjøpet ble Simon visedirektør i Symantec inntil han forlot selskapet i 2009 da han startet Stative VEntures - et spesialisert fond for teknologi. I dag investerer Startive i et antall suksessfulle oppstartsbedrifter, og Simon fungerer som direktør og rådgiver for bedrifter fra hele verden.

  Les mer om Simon
Øverste Ledelse
 • Neil Katz
  Les mer om Neil

  Neil Katz

  Finansdirektør B Com (Hons) ACA / EPGC (Stanford)

  Neil Katz er finansdirektør hos Freelancer og er ansvarlig for økonomi- og administrasjonsfunksjonene i firmaet. Siden han begynte hos Freelancer i mai 2009, har Neil vært en integrert del av ledergruppen og har vært involvert i å etablere økonomiske disipliner og internkontroller i konsernet.

  Neil har over 20 års erfaring innen finans, regnskap og generell ledelse. Neil har vært finansdirektør i en rekke teknologiselskaper, inkludert IPscape, Threatmetrix, Sensory Networks og Aptrix. Neil har erfaring og har vært involvert i en rekke private egenkapital- og risikokapitalutvidelser, skaffe flere offentlige tilskudd, forretningsomstrukturering og handelsaktiviteter. Neil var involvert i salget av Aptrix til IBM. I disse tidligere rollene har Neil gitt økonomisk veiledning for å bistå med vekst og internasjonal ekspansjon i disse virksomhetene. Neil har også gitt konsulenttjenester til en rekke mindre nystartede teknologifirmaer i områder med kommersialiseringsstrategier og kapitalinnhenting.

  Før hans rolle innen teknologisektoren, hadde Neil en økonomistilling innen distribusjon og salg, blant annet i Checkpoint Systems.

  Neil har en Bachelor i salg med hovedoppgave i økonomistyring innhentet fra Universitetet i Cape Town, Sør-Afrika, og er medlem av Institute of Chartered Accountants i Australia.

  Les mer om Neil
 • Amir Massoudi
  Les mer om Amir

  Amir Massoudi

  Sjef for vekst S.Eng, MSc (Computer Science)

  Amir Massoudi er sjef for vekst i Freelancer, og han leder vekstteamet, som kontrollerer inntekter, produkter, datavitenskap og kundebehandling.

  Amir har ansvaret for et teknisk og multidisiplinært team som består av dataingeniører, ingeniører, matematikere, statistikere, fysikere og produktledere.

  Amir har forfattet flere artikler, patenter, og andre dokumenter om maskinlæring, datavitenskap og tallanalyse. Amir har en mastergrad i datavitenskap, med spesialisering innen maskinlæring og computer vision fra University of New South Wales.

  Les mer om Amir
 • Peter Phillips
  Les mer om Peter

  Peter Phillips

  Visepresident, ingeniørvitenskap BSc (Hons I) PhD (Computer Science)

  Peter er visedirektør for ingeniørvitenskap på Freelancer. I hans stilling er han ansvarlig for ledelsen av det globale vitenskapsteamet, og han er ansvarlig for avgjørelser og utførelser innen teknologi.

  Peter har lang erfaring innen programvareteknikk, skalerbar infrastruktur, og IT-ledelse. Peter underviste tidligere i datavitenskap på James Cook University innen et bredt spekter av områder, både for bachelor og master studenter.

  Peter har forfattet et antall artikler, patenter og dokumenter relatert til data, algoritmedesign og programvareteknikk, og han har forelest på flere internasjonale konferanser. Peter har en grad i datavitenskap, samt en doktorgrad i datavitenskap fra James Cook University.

  Les mer om Peter
 • Greg
  Les mer om Greg

  Greg Robinson

  Visepresident, Compliance ACI, SA Fin

  Greg Robinson er Visepresident i Compliance hos Freelancer. Greg overvåker hele compliance-miljøet i firmaet. I denne rollen er Greg ansvarlig for utvikling og vedlikehold av styresett og risikoprogrammer for compliance for å støtte virksomheten.

  Før han kom til Freelancer, jobbet Greg for PayPal Australia som Sjef for Compliance-programmene og var en del av den opprinnelige ledergruppen som lanserte PayPal for det australske markedet i 2005. Greg jobbet for Colonial First State Investments Limited fra 1998 til 2004, som Sjef for Compliance med ansvar for implementering og forvaltning av compliance-styrerammer. Før det hadde Greg en seniorstilling i Perpetual Limited i mer enn 13 år.

  Greg har relevant erfaring innen rett og ledelse innen nettbransjen, med over 10 år innen fagfeltet. Greg er dessuten tilknyttet Financial Services Institute of Australasia og GRCI (Governance risk and compliance institute).

  Les mer om Greg
 • Adam Byrnes
  Les mer om Adam

  Adam Byrnes

  Senior Direktør, Internasjonal BE (Electrical) (Hons I) / BSc (Adv) (Physics)

  Adam Byrnes er ansvarlig for Freelancers utbredelse i hele verden - og han arbeider spesielt med markeder som ikke domineres av engelskspråklige slik som Asia og Sør-Amerika. Han leder et team innen PR, innhold, markedsføring og oversetting, og han har vært ansvarlig for lanseringen av Freelancers nettsider internasjonalt, inkludert 40 dedikerte regionale sider og 31 språk.

  Før han kom til Freelancer, jobbet Adam som fysikkforsker ved Universitetet i Sydney innen fotonikk. I løpet av denne tiden var han medforfatter for en rekke akademiske avhandlinger i store fysikktidsskrifter og presenterte sitt arbeid på CLEO-konferansen i California. Adam har også jobbet innen informasjonsteknologi for Macquarie Group og Aalborg Industries.

  Adam har en grad med hovedfag i elektroteknikk og avansert fysikk fra Universitetet i Sydney, og studerte i utlandet ved Universitetet i California, Santa Barbara.

  Les mer om Adam
 • Sarah Tang
  Les mer om Sarah

  Sarah Tang

  Sjef for global drift BComm (Honours) MA (International Business) MSc (Strategy)

  Sarah Tang er ansvarlig for Freelancers drift på det globale plan. Hun leder et variert team som driver med både produkt, talenter og kundeopplevelsen.

  Hun har tidligere erfaring fra strategisk konsultering for internasjonale bedrifter som CBRE, EA Games, og Ericsson. Hun har også undervist i forretningstrategi og digital handel ved Queen's University og Sydney University.

  Sarah er Canadian Millennium Scholar og Cansbridge Fellow. Hun har to mastergrader innen strategi og internasjonal business fra to universiteter: Queen's og Wien. Hennes masteroppgave så på de psykologiske aspektene ved handel på nett. Hun analyserte hvordan programvare for ansiktgjenkjenning kan lese et menneske, og på den måten være med på å drive kjøpsavgjørelser på nettbutikker.

  Les mer om Sarah
 • sebastian
  Les mer om Sebastián

  Sebastián Siseles

  Direktør, Internasjonal JD (University of Buenos Aires) / MBA (University of Pittsburgh) / Marketing Diploma (FAECC, Argentina)

  Sebastián Siseles er ansvarlig for å skape, kommunisere, opprettholde og samkjøre selskapets internasjonale ekspansjonsstrategi for langsiktig og lønnsom vekst. Han leder også teamet med regionale direktører og landssjefer over hele verden. Sebastián er også direkte involvert og ansvarlig for internasjonale lanseringer, etablering og konsolidering av Freelancers tilstedeværelse og vekst i både utviklede og fremvoksende markeder, med spesielt fokus på håndtering av selskapets virksomhet i Latin-Amerika og Sør-Europa. Sebastian er en argentinsk entreprenør med en MBA fra University of Pittsburgh, og har bakgrunn i juss, med spesialisering i corporate finance og M&A. Han har også tatt etterutdanning innen internasjonale forretningstransaksjoner ved Buenos Aires Stock Exchange og Southwestern University School of Law.

  Før han begynte hos Freelancer var Sebastián med på å grunnlegge flere internett- og kommunikasjonsselskaper, og han har også vært direktør, rådgiver og COO i forskjellige internett- og ikke-teknologi-selskaper, mens han jobbet ved et prestisjefylt advokatselskap i Argentina.

  Les mer om Sebastián
 • Helma Kusuma
  Les mer om Helma

  Helma Kusuma

  Regionsjef, Asia BA - Public Relations (University of Indonesia)

  Helma Kusuma er ansvarlig for å drive veksten av Freelancer i Indonesia. Helmas aktiviteter inkluderer samarbeid med lokale media og interessenter, og å se etter muligheter for å markedsføre merkevaren og den lokale nettsiden, som for eksempel, men ikke begrenset til, å tale på lokale konferanser og media-arrangementer, og delta på møter/organisere møter blant hovedinteressenter, organisere arrangementer, identifisere sponsingmuligheter, oppbygging og forsterking av Freelancers merkevare, samt å ta ansvar for all kommunikasjonsaktivitet i Indonesia som bedriftens talsperson for et stort spekter av media- og blogger-industrier.

  Helma er kommunikasjonsutdannet ved University of Indonesia, og hun har vært i Communications & Public Relations-industrien de siste 17 årene. Med hennes dybdekunnskap om ulike industrier som er skjerpet av erfaring, har Helma ledet kommunikasjonsteam hos flere lokale og multinasjonale bedrifter, som NurZahra Indonesia, Ristra Group, MNC Skyvision, Santika Premier Jakarta Hotel, og Kapital's English magazine. Før hun kom til Freelancer, forvaltet hun sitt eget lokale PR-firma, og betjente lokale og regionale kunder i Asia, som for eksempel National Geographic Asia Channel, ESPN Star Sports Asia Channel, Panasonic Gobel Indonesia, og mange flere.

  Les mer om Helma
Matt Barrie
Les mer om Matt

Matt Barrie

Administrerende direktør og styreformann BE (Hons I) BSc (Hons I) GDipAppFin MAppFin MSEE (Stanford) GAICD SEP FIEAust

Matt Barrie er en prisvinnende teknologientreprenør. Han er administrerende direktør i Freelancer.com, verdens største markedsplass for frilansing, med over 20 millioner brukere fra hele verden. Siden har blitt tildelt hele ti Webby Awards - "internettets høyeste utmerkelse" - av International Academy of Digital Arts & Sciences.

Freelancer.com kobler først og fremst sammen mindre bedrifter og individer fra den vestlige verden, med frilansere fra utviklingsland - og dette skaper vekst i alle verdens hjørner. Freelancer Limited ble oppført på Australian Sexurities Exchange i 2013, med en markedsverdi på over 1 milliard dollar.

Matt er også Chief Executive i Escrow.com, en verdensledende bedrift innen betalinger via nett - med over 2,7 milliarder USD i sikre transaksjoner.

Matt var Adjunct Associate Professor ved avdelingen for Electrical and Information Engineering ved University of Syndey, hvor han foreleste i Kryptografi i femten år, og senere i faget Technology Venture Creation. Han er medforfatter for over 20 US patentsøknader.

Matt er en profilert taler verden over, og han ha vært trekkplaster i SXSW, The Summit Series, Tony Robbins, The Next Web, the New York Times, Bloomberg TV, Wall Street Journal, TechCrunch, BRW og the Economist.

Tidligere grunnla han Sensory Network Inc. - en forhandler av høy-ytelses nettsikkerhet-prosessorer som ble solgt til Intel Corporation i 2013.

I 2006 ble han tildelt State Pearcey Award for sitt bidrag til IT&T industrien. I 2010 ble han utnevnt til årets alumni ved fakultetet for Engineering and IT ved University of Sydney. I 2011 ble han utnevnt til BRW Entrepreneur of the Year av Australias mest prestisjefylte business-magasin, i tillegg til at han ble utnevnt til Ernst & Young Technology Entrepreneur of the Year. I 2016 ble han tildelt Libertarian of the Year av Australian Libertarian Society.

For forespørsler angående forelesninger, send en e-post til speaker@freelancer.com

Les mer om Matt
Darren Williams
Les mer om Darren

Darren Williams

Ikke-administrerende direktør BSc (Hons I) PhD (Computer Science) MAICD

Darren gikk fra å være administrerende direktør og leder for teknologi i Freelancer, til å bli ikke-administrerende direktør sent i 2015. I sin tid som administrerende direktør var han ansvarlig for det daglige strategiske lederskapet i bedriften.

Darren har erfaring innen datasikkerhet, protokoller, nettverk og programvare. Før han begynte hos Freelancer var Darren en av grunnleggerne av Sensory Networks, et nettverkssikkerhetsmaskinvare-firma, der han hadde rollene som Sjef for teknologi og assisterende administrerende direktør. Darren foreleste tidligere i datavitenskap ved Universitetet i Sydney i en rekke områder for masterstudenter og bachelorstudenter.

Darren har skrevet en rekke artikler, patenter og dokumenter angående sikkerhetsteknologi, programvare og nettverk, og han har forelest ved mange internasjonale konferanser. Darren har skrevet en hovedoppgave i datavitenskap og han har en Ph.D. i datavitenskap, der han har spesialisert seg i datanettverk ved Universitetet i Sydney.

Les mer om Darren
Simon Clausen
Les mer om Simon

Simon Clausen

Ikke-administrerende direktør

Simon er en grunnleggende investor i Freelancer. Simon har mer enn 17 års erfaring i teknologifirmaer med stor vekst i både Australia og USA. Hans tekniske ekspertise inkluderer kunnskap i flerspråklig programvareutvikling, datasikkerhet og analyser angående sikkerhetsproblemer. Han er også medforfatter og oppfinner av en rekke teknologipatenter.

Ved å fokusere på brukersentrert programvare og interenetteknologi grunnla han, og var direktør for, WinGuides, som senere ble PC Tools. Med Simon som direktør vokste PC Tools til en bedrift med over 100$ i omsetning, mer enn 250 ansatte, og kontorer i 7 land. PC Tools ble kjøpt opp av Symantec Corporation (NASDAQ:SYMC) i oktober 2009 - en av Australias største oppkjøp innen teknologibransjen. Etter oppkjøpet ble Simon visedirektør i Symantec inntil han forlot selskapet i 2009 da han startet Stative VEntures - et spesialisert fond for teknologi. I dag investerer Startive i et antall suksessfulle oppstartsbedrifter, og Simon fungerer som direktør og rådgiver for bedrifter fra hele verden.

Les mer om Simon
Neil Katz
Les mer om Neil

Neil Katz

Finansdirektør B Com (Hons) ACA / EPGC (Stanford)

Neil Katz er finansdirektør hos Freelancer og er ansvarlig for økonomi- og administrasjonsfunksjonene i firmaet. Siden han begynte hos Freelancer i mai 2009, har Neil vært en integrert del av ledergruppen og har vært involvert i å etablere økonomiske disipliner og internkontroller i konsernet.

Neil har over 20 års erfaring innen finans, regnskap og generell ledelse. Neil har vært finansdirektør i en rekke teknologiselskaper, inkludert IPscape, Threatmetrix, Sensory Networks og Aptrix. Neil har erfaring og har vært involvert i en rekke private egenkapital- og risikokapitalutvidelser, skaffe flere offentlige tilskudd, forretningsomstrukturering og handelsaktiviteter. Neil var involvert i salget av Aptrix til IBM. I disse tidligere rollene har Neil gitt økonomisk veiledning for å bistå med vekst og internasjonal ekspansjon i disse virksomhetene. Neil har også gitt konsulenttjenester til en rekke mindre nystartede teknologifirmaer i områder med kommersialiseringsstrategier og kapitalinnhenting.

Før hans rolle innen teknologisektoren, hadde Neil en økonomistilling innen distribusjon og salg, blant annet i Checkpoint Systems.

Neil har en Bachelor i salg med hovedoppgave i økonomistyring innhentet fra Universitetet i Cape Town, Sør-Afrika, og er medlem av Institute of Chartered Accountants i Australia.

Les mer om Neil
Peter Phillips
Les mer om Peter

Peter Phillips

Visepresident, ingeniørvitenskap BSc (Hons I) PhD (Computer Science)

Peter er visedirektør for ingeniørvitenskap på Freelancer. I hans stilling er han ansvarlig for ledelsen av det globale vitenskapsteamet, og han er ansvarlig for avgjørelser og utførelser innen teknologi.

Peter har lang erfaring innen programvareteknikk, skalerbar infrastruktur, og IT-ledelse. Peter underviste tidligere i datavitenskap på James Cook University innen et bredt spekter av områder, både for bachelor og master studenter.

Peter har forfattet et antall artikler, patenter og dokumenter relatert til data, algoritmedesign og programvareteknikk, og han har forelest på flere internasjonale konferanser. Peter har en grad i datavitenskap, samt en doktorgrad i datavitenskap fra James Cook University.

Les mer om Peter
Greg
Les mer om Greg

Greg Robinson

Visepresident, Compliance ACI, SA Fin

Greg Robinson er Visepresident i Compliance hos Freelancer. Greg overvåker hele compliance-miljøet i firmaet. I denne rollen er Greg ansvarlig for utvikling og vedlikehold av styresett og risikoprogrammer for compliance for å støtte virksomheten.

Før han kom til Freelancer, jobbet Greg for PayPal Australia som Sjef for Compliance-programmene og var en del av den opprinnelige ledergruppen som lanserte PayPal for det australske markedet i 2005. Greg jobbet for Colonial First State Investments Limited fra 1998 til 2004, som Sjef for Compliance med ansvar for implementering og forvaltning av compliance-styrerammer. Før det hadde Greg en seniorstilling i Perpetual Limited i mer enn 13 år.

Greg har relevant erfaring innen rett og ledelse innen nettbransjen, med over 10 år innen fagfeltet. Greg er dessuten tilknyttet Financial Services Institute of Australasia og GRCI (Governance risk and compliance institute).

Les mer om Greg
Adam Byrnes
Les mer om Adam

Adam Byrnes

Senior Direktør, Internasjonal BE (Electrical) (Hons I) / BSc (Adv) (Physics)

Adam Byrnes er ansvarlig for Freelancers utbredelse i hele verden - og han arbeider spesielt med markeder som ikke domineres av engelskspråklige slik som Asia og Sør-Amerika. Han leder et team innen PR, innhold, markedsføring og oversetting, og han har vært ansvarlig for lanseringen av Freelancers nettsider internasjonalt, inkludert 40 dedikerte regionale sider og 31 språk.

Før han kom til Freelancer, jobbet Adam som fysikkforsker ved Universitetet i Sydney innen fotonikk. I løpet av denne tiden var han medforfatter for en rekke akademiske avhandlinger i store fysikktidsskrifter og presenterte sitt arbeid på CLEO-konferansen i California. Adam har også jobbet innen informasjonsteknologi for Macquarie Group og Aalborg Industries.

Adam har en grad med hovedfag i elektroteknikk og avansert fysikk fra Universitetet i Sydney, og studerte i utlandet ved Universitetet i California, Santa Barbara.

Les mer om Adam
Sarah Tang
Les mer om Sarah

Sarah Tang

Sjef for global drift BComm (Honours) MA (International Business) MSc (Strategy)

Sarah Tang er ansvarlig for Freelancers drift på det globale plan. Hun leder et variert team som driver med både produkt, talenter og kundeopplevelsen.

Hun har tidligere erfaring fra strategisk konsultering for internasjonale bedrifter som CBRE, EA Games, og Ericsson. Hun har også undervist i forretningstrategi og digital handel ved Queen's University og Sydney University.

Sarah er Canadian Millennium Scholar og Cansbridge Fellow. Hun har to mastergrader innen strategi og internasjonal business fra to universiteter: Queen's og Wien. Hennes masteroppgave så på de psykologiske aspektene ved handel på nett. Hun analyserte hvordan programvare for ansiktgjenkjenning kan lese et menneske, og på den måten være med på å drive kjøpsavgjørelser på nettbutikker.

Les mer om Sarah
sebastian
Les mer om Sebastián

Sebastián Siseles

Direktør, Internasjonal JD (University of Buenos Aires) / MBA (University of Pittsburgh) / Marketing Diploma (FAECC, Argentina)

Sebastián Siseles er ansvarlig for å skape, kommunisere, opprettholde og samkjøre selskapets internasjonale ekspansjonsstrategi for langsiktig og lønnsom vekst. Han leder også teamet med regionale direktører og landssjefer over hele verden. Sebastián er også direkte involvert og ansvarlig for internasjonale lanseringer, etablering og konsolidering av Freelancers tilstedeværelse og vekst i både utviklede og fremvoksende markeder, med spesielt fokus på håndtering av selskapets virksomhet i Latin-Amerika og Sør-Europa. Sebastian er en argentinsk entreprenør med en MBA fra University of Pittsburgh, og har bakgrunn i juss, med spesialisering i corporate finance og M&A. Han har også tatt etterutdanning innen internasjonale forretningstransaksjoner ved Buenos Aires Stock Exchange og Southwestern University School of Law.

Før han begynte hos Freelancer var Sebastián med på å grunnlegge flere internett- og kommunikasjonsselskaper, og han har også vært direktør, rådgiver og COO i forskjellige internett- og ikke-teknologi-selskaper, mens han jobbet ved et prestisjefylt advokatselskap i Argentina.

Les mer om Sebastián
Amir Massoudi
Les mer om Amir

Amir Massoudi

Sjef for vekst S.Eng, MSc (Computer Science)

Amir Massoudi er sjef for vekst i Freelancer, og han leder vekstteamet, som kontrollerer inntekter, produkter, datavitenskap og kundebehandling.

Amir har ansvaret for et teknisk og multidisiplinært team som består av dataingeniører, ingeniører, matematikere, statistikere, fysikere og produktledere.

Amir har forfattet flere artikler, patenter, og andre dokumenter om maskinlæring, datavitenskap og tallanalyse. Amir har en mastergrad i datavitenskap, med spesialisering innen maskinlæring og computer vision fra University of New South Wales.

Les mer om Amir
Helma Kusuma
Les mer om Helma

Helma Kusuma

Regionsjef, Asia BA - Public Relations (University of Indonesia)

Helma Kusuma er ansvarlig for å drive veksten av Freelancer i Indonesia. Helmas aktiviteter inkluderer samarbeid med lokale media og interessenter, og å se etter muligheter for å markedsføre merkevaren og den lokale nettsiden, som for eksempel, men ikke begrenset til, å tale på lokale konferanser og media-arrangementer, og delta på møter/organisere møter blant hovedinteressenter, organisere arrangementer, identifisere sponsingmuligheter, oppbygging og forsterking av Freelancers merkevare, samt å ta ansvar for all kommunikasjonsaktivitet i Indonesia som bedriftens talsperson for et stort spekter av media- og blogger-industrier.

Helma er kommunikasjonsutdannet ved University of Indonesia, og hun har vært i Communications & Public Relations-industrien de siste 17 årene. Med hennes dybdekunnskap om ulike industrier som er skjerpet av erfaring, har Helma ledet kommunikasjonsteam hos flere lokale og multinasjonale bedrifter, som NurZahra Indonesia, Ristra Group, MNC Skyvision, Santika Premier Jakarta Hotel, og Kapital's English magazine. Før hun kom til Freelancer, forvaltet hun sitt eget lokale PR-firma, og betjente lokale og regionale kunder i Asia, som for eksempel National Geographic Asia Channel, ESPN Star Sports Asia Channel, Panasonic Gobel Indonesia, og mange flere.

Les mer om Helma